Кариерни услуги за работодатели

Предоставяме надеждни, ефективни и достъпни услуги за работодателите в България, за да им помогнем да имат доволни служители - бивши и настоящи.

услуги за работодатели

Кариерно консултиране за настоящи служители

Кариерните консултации, свързани с развитието на служителите и с преодоляване на различни предизвикателства, не са лесно достъпни за работещите. Те обаче имат огромно положително влияние върху мотивацията им за труд и върху ефективността им на работното място.

Услугата Кариерна консултация представлява 45-минутен дистанционен разговор с настоящ служител с цел установяване на кариерните му потребности и предизвикателствата пред него.

Разговорът завършва с предоставяне на насоки за преодоляване на предизвикателството или за постигане на кариерната цел.

Пакет: Кариерна подкрепа за освободени служители

Оставането без работа е труден и предизвикателен период. Осигурете на освободените от вас служители нужната им кариерна подкрепа в 1-вия месец след оставането им без работа.

Пакетът с услуги Кариерна подкрепа за освободен служител включва:

Кариерно консултиране

Пакетът включва общо 4 кариерни консултации, всяка от които е с продължителност 45 минути и цели да установи кариерните цели и предизвикателствата пред освободения служител. Разговорите завършват с предоставяне на професионални насоки за действие.

Изготвяне на план за действие

Всеки, ползващ пакета с услуги, ще получи специално изготвен за него план за действие, включващ конкретни стъпки и срокове. 

Изготвяне на кандидатура за работа

Като част от пакета, всеки освободен от работа ще получи изготвена за него и съобразена с неговите конкретни квалификации, опит, желания и цели кандидатура за работа - автобиография и мотивационно писмо на български или английски език.

Изготвяне на LinkedIn профил

Пакетът "Кариерна подкрепа за освободени служители" включва и изготвяне на пълен професионален LinkedIn профил, включващ важните ключови думи и съобразен с опита, квалификациите и целите на търсещия работа.

Подготовка за интервю за работа

Подготовката за интервю за работа включва 60-минутна 

симулация на реално интервю, с цел предоставяне на обратна връзка за конкретни отговори на по-трудни въпроси и за цялостното представяне на търсещия работа.

Симулацията завършва с предоставяне на насоки за удачно поведение по време на интервю за работа, както и с предложения за корекции на конкретни реакции и отговори на въпроси.

Освободеният служител получава и Наръчник "Подготовка за интервю за работа", съдържащ детайлни инструкции, примерни текстове и въпроси, отговори на често задавани въпроси и други инструменти за самоподготовка за предстоящи интервюта за работа.

ползи

Какви са ползите за работодателя?

Мотивацията и задържането на персонал са сложни процеси. 

Голяма част от това, което прави работодателя привлекателен за служителите, и което наистина ги ангажира, е неговото отношение към работещите за него и към тези, които се налага да освободи. 

Предоставете кариерна подкрепа на настоящите и освободените служители и се наслаждавайте на ефективността на екипа си!

Изтеглете презентация в pdf с услугите ни:

БГ

EN

ЦЕНИ

Кариерно консултиране
за 1 настоящ служител

95.00

При поръчка на повече от 3 сесии, предоставяме отстъпка


Кариерна подкрепа
за 1 освободен служител

567.00

При поръчка на повече от 3 пакета, предоставяме отстъпка.


контакт

Нека обсъдим нуждите ви!

максимум 350 знака
>
Success message!
Warning message!
Error message!