Как да разшифроваш обява за работа

Търсенето на работа не е лесен процес. Необходими са постоянни усилия да правиш промени в автобиографията си и да пишеш мотивационно писмо, за да отговарят на конкретната обява за работа, по която искаш да кандидатстваш.

По време на търсенето ти на работа ще прочетеш десетки или стотици обяви за работа. Някои от тях ще бъдат написани много добре и ще предоставят подробна информация, докато други няма да ти дадат почти никаква информация за нуждите на работодателя.

И тъй като най-вероятно не искаш да прекараш часове в подготовка на кандидатурата ти, само за да осъзнаеш след това, че позицията не е подходяща за теб, е важно преди всичко да определиш дали дадена обява за работа е подходяща за теб или не.

Само като разгледаш по-подробно изискванията в обявата и разшифроваш какво означават те, ще можеш да решиш дали наистина това е твоето работно място.

Ето какво трябва да знаеш, за да разшифроваш всяка обява за работа.

More...

Секции в обява за работа

Секция: За нас

Много обяви за работа започват със секция с информация за компанията-работодател.

Тя съдържа информация за това коя е фирмата, какви са нейните ценности и какво може да ти предложи като работодател.

Ако не познаваш компанията, разгледай и сайта й. Докато го разглеждаш се опитай да си отговориш на няколко въпроса: 

  • Интересуваш ли се от това, което тази компания прави?
  • Харесват ли ти ценностите на компанията?
  • Можеш ли да си се представиш, че работиш там?

Ако отговорите ти са положителни, използвай информацията и ключовите думи в мотивационното си писмо.

Пример

Нека сега разгледаме заедно една реална обява за работа за позиция Регионален мениджър.

обява за работа

Компанията Интер Карс е сметнала за необходимо да постави точно този текст в началото на обявата си за работа.


От текста става ясно какви продукти предлага компанията, това че е в процес на разрастване, както и какъв е бизнес моделът й: клиентите й са различни юридически лица, до които Интер Карс достига чрез 22 клона в България.


Ключовите думи, които можеш да ползваш, са: компания; гама/диапазон;  разнообразие; цялата/покритие; нови обекти; България.

Наименование на позицията

Наименованието на позицията обикновено е и причината да отвориш обявата, за да прочетеш повече и да решиш дали е подходяща за теб или не.

Наименованието на позицията носи доста информация, например за необходимия ти професионален опит за длъжността, вида на работата и дори нивото на заплатата.

То ти дава и най-вероятните ключови думи, ползвани за намиране на квалифицирани кандидати, и които можеш да използваш при изготвяне на автобиографията и мотивационното си писмо за тази позиция.

Пример

обява за работа

Позицията, която Интер Карс предлага, е Регионален мениджър.

В обявата е посочен и прекия ръководител на позицията - Ръководител на отдел.


Явно свободната позиция не е много високо в йерархията и може би е по-скоро супервайзърска, отколкото мениджърска.


Ключовите думи, които можеш да ползваш, са: регионален; контрол; отговорност.

Секция: Работни задължения/ Отговорности

Тази секция от всяка обява за работа съдържа работните задължения на позицията. Често тя представлява списък с изброени няколко основни отговорности.

Обикновено първите 3 до 5 отговорности са най-важни.

Всяка обява за работа обикновено се основава на основна бизнес нужда, към която се добавят и допълнителни отговорности, за да се създаде позиция на пълно работно време.

Съсредоточи се в твоята автобиография върху твоя опит, резултати и постижения, изпълнявайки задачите, посочени в първите 3 до 5 задължения в секцията с отговорностите.

Също така тук в тези 3 до 5 задължения ще намериш ключови думи, важни за работодателя, защото чрез тях се опитва да привлече подходящите кандидати за позицията. Ползвай ги.

Докато разглеждаш задълженията потърси сходствата между изброените задачи и предишния ти опит.

Опитай се да бъдеш честен със себе си:

  • Харесваше ли ти работата?
  • Беше ли уверен на тази позиция?
  • Искаш ли да работиш отново същата работа?

Ако отговорът ти е "да", но някои от посочените в обявата за работа задължения са ти непознати или не си ги вършил, не се отказвай. Ако отговаряш на повечето изисквания и си запознат много добре с първите 3 задължения, кандидатствай смело. 

Пример

обява за работа

В първите 3 реда в отговорностите на търсения Регионален мениджър става въпрос единствено за контрол - върху дейността на клоновете, процеса по продажба и върху колеги, които тази позиция не ръководи. Също така прави впечатление 3-тото задължение. Може би има проблем със складовите наличности, щом изрично се споменават складове. На интервюто задължително следва да попиташ дали служителят на тази позиция ще носи материална отговорност.


В следващите 2 реда се говори за изграждане на клонове и обучение на нови служители, както и за продажби на ключови клиенти.


Обърни внимание как започва 4-тото задължение: Пряко участие в... Това означава, че служителят по-скоро ще помага при извършването му на някого (предполагаме, че е на Ръководителя на отдела, в който ще работи), отколкото сам да изгражда и ръководи бъдещите клонове. Ако беше така, задължението щеше да е формулирано като Създава бъдещи клонове...


Ключовите думи, които можеш да ползваш, са: контрол; отговорност; прилагане; следване; изпълнение.

Секция: Изисквания към кандидатите

В секцията с изискванията към кандидатите компаниите посочват тези постижения и умения, които смятат, че подходящия служител трябва да притежава, за да е успешен на тази позиция.

Секцията обикновено включва образованието и степента му, желания опит като продължителност и като бранш, в който си работил, както и всички онези твои умения, необходими ти, за да се справиш с ежедневните предизвикателства точно в тази компания и точно на тази позиция (напр. лидерски умения, търговски умения, аналитични умения и т.н.).

Както в раздела за отговорностите, и тук обикновено първите 3 до 5 изисквания са най-важните. Ако отговаряш на първите три, непременно ги посочи най-отгоре в автобиографията си, за да информираш веднага работодателя, че си подходящия кандидат.

Разгледай обявата за работа за фрази или думи като "трябва да притежава" или "ще се ползват с предимство кандидати, които", за да определиш, доколко работодателя би направил компромис.
Често компаниите наемат кандидати, които нямат необходимите квалификации, но са подходящите хора за техния екип и компания.

Пример

обява за работа

Първите 3 изисквания са към професионалния опит на кандидатите. Следователно, независимо от образованието, ще бъдат предпочетени кандидати, имащи такъв опит. 


Образованието и изискването за ползване на английски език са на 4-то и 5-то място. Не са от ключово значение, но все пак са важни, като най-маловажно е изискването за ползване на чуждия език (ако беше важно, обявата щеше да е написана на английски).


Прави впечатление и че притежаването на шофьорска книжка (явно е, че позицията е свързана с интензивно пътуване в страната), е чак на предпоследното 7-мо място. Според нас обявата е писана от служител, чиято работа не е свързана с ЧР-ска функция. Ако това е така, то следва да се предположи, че компанията очаква всички нейни служители да съвместяват различни задължения. И ако това е нещо, което те притеснява, изясни го по време на интервюто.


Накрая се посочва и профила на идеалния кандидат - мотивиран и амбициозен.


Ключовите думи, които можеш да ползваш, са: опит; мотивация; амбиция; динамика/ промяна (предполагаме, че това се има предвид под "стимулираща работна среда").

Документи за кандидатстване

Документите за кандидатстване, изисквани от работодателя, са посочени в края на всяка обява за работа и обикновено включват автобиография и мотивационно писмо. Понякога обаче се изискват и други документи, като професионално портфолио или сертификати.

Пример

обява за работа

Компанията очаква кандидатите да изпратят автобиография + "кратко резюме, описващо Вашите предимства" (т.е. мотивационно писмо). 


Забелязваме обаче, че дори и в тази част на обявата за работа, продължава да се подчертава, че търсят амбициозни кандидати с опит в бранша, нямащи нищо против промените. 


Явно фирмата е в сериозна организационна промяна. Тук е момента да обмислиш дали искаш да работиш в несигурна и постоянно променяща се среда, най-вероятно и без все още изградени правила. Положителното обаче на една такава ситуация е, че амбициозните служители със сигурност ще имат шанс за кариерно израстване, тъй като организационната структура се променя често, когато компанията расте.


Ключовите думи, които можеш да ползваш, са: опит; мотивация; промяна.

Начин на кандидатстване

В почти всяка обява за работа ще бъде посочено и как да кандидатстваш по нея.

Възможностите, които работодателите обикновено използват за получаване на кандидатури са кандидатстване през сайта на компанията или директно кандидатстване през онлайн платформите за търсене на работа.

Пример

обява за работа

Тук е посочен единствено крайния срок за кандидатстване. Следователно единствения начин, по който можеш да кандидатстваш, е чрез платформата за търсене на работа. 


Имай предвид следното:


Работодателят казва, че "Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю". Това изречение означава, че ако не бъдеш одобрен за интервю, няма да получиш никаква обратна връзка от компанията.

Как да четеш правилно обява за работа

Докато се запознаваш с всяка секция от обявата за работа, имай предвид, че най-важното за работодателя е посочено в горната част на всяка секция. Ако отговаряш на първите 3 до 5 точки и харесваш компанията, кандидатствай. Позицията е подходяща за теб.

Обръщай внимание и на тези изисквания, което кандидатите задължително следва да притежават ("подходящия кандидат трябва да умее да ...") и какво е просто желателно, но не и задължително ("ориентация към детайлите и организираност" - изброени умения без да се подчертава важността им).

Бъди нащрек за повторения на думи и фрази: ако в дадена обява за работа в секцията със задълженията се споменава 2 пъти „контрол върху“ и „управлява и контролира“, а в секцията с изисквания към кандидатите е посочено „мениджърски умения“, то основната ти роля на тази позиция ще бъде да контролираш подчинени служители. Прецени дали би работил това преди да изпратиш кандидатурата си.

Жаргонни думи и фрази в обява за работа

В зависимост от конкретната обява за работа, работодателите обичат да използват специфични жаргонни думи и фрази.

Някои от по-често срещаните – инициативност, отлични комуникативни умения, са ясни.

Ако обаче в дадена обява за работа са посочени „ефективност при работа с много и различни задачи“, „устойчивост на стрес“ и „спазване на крайни срокове“, това е сигнал, че най-вероятно на тази позиция ще имаш прекалено много отговорности и ще ти е трудно да се справяш с всички в срок.

Жаргонът в обявите за работа може да бъде наистина объркващ.


Би ли кандидатствал например по такава обява за работа (комбинирахме повечето често срещани сложни фрази):


Търсим динамичен, фокусиран върху качеството и резултатите екипен играч, генериращ креативни идеи, с нестандартно мислене, имплементиращ веднага решенията на компанията. Позицията е ключова в нашата стратегическа инициатива за управление на промяната на организационната ни култура, изискваща енергичен и мотивиран професионалист с визия, търговска далновидност и отлични междуличностни и комуникативни умения ...


Звучи забавно, нали? А всъщност не е далеч от реалността. 

Декодирането на жаргона е от значение, защото трябва да приспособиш кандидатурата си към изискванията на конкретната обява за работа. За да направиш това, трябва да знаеш какви са те.

Затова подготвихме кратък речник на често срещаните термини в обявите за работа.

1. Енергичен

Любимата дума на ЧР-ите в момента. Това, което означава е "ентусиазиран".

Как да демонстрираш, че си такъв: Покажи в мотивационното си писмо, че си запознат с това, което прави компанията, с най-новите й проекти или продукти и с нейната стратегия. Ако използваш нейни продукти или услуги, кажи го и обясни защо си ги избрал.

2. Динамичен

Уверен и активен човек, който предлага нови идеи и решава проблеми, и няма нужда от напътствия, за да работи. 

Как да демонстрираш, че си такъв: Опиши, че си поемал инициативата и си предлагал (без да бъдеш попитан или да ти бъде поискано) нов начин на работа, който е спестил време или пари на работодателя ти.

3. Инициативен

Възможността ти да бъдеш продуктивен в новата компания възможно най-скоро след назначаването ти.

Това, което наистина означава, е, че търсят някой, който се нуждае от малко или никакво обучение.

4. Гъвкав

Означава, че търсят склонни да работят до късно или в събота и неделя служители, или такива, които нямат нищо против да заместват колегите си - може би дори от различни отдели - когато е необходимо.

5. Конкурентно възнаграждение

Досадна, нищо не казваща фраза. Обикновено означава, че работодателят търси служител срещу възможно най-ниската поискана заплата или очаква кандидатите да преговорят относно заплащането. 

Ако кандидатстваш по такава обява за работа, увери се, че си запознат с нивото на заплащане, което предлага пазара. Бъди готов на интервюто да посочиш заплатата, която искаш, и да подкрепиш искането си със солидни доказателства колко струва тази позиция и колко струваш ти като професионалист.

6. Бизнес развитие

Модерен термин за продажби. Имай предвид обаче, че бизнес развитието има много форми - от продажби по телефон до networking. Освен това този термин вече не се ползва само при подбор на търговски позиции, тъй като много работни места имат в себе си елемент, свързан с бизнес развитие. 

Как да демонстрираш, че притежаваш това умение: Посочи примери в твоята автобиография за действия или инициативи, които са довели до повече бизнес за твоя работодател.

7. Заплащане спрямо постигнатите резултати

Този термин до скоро се ползваше само за търговски позиции, но вече се среща все по-често за различни работни места, които предлагат твърда, фиксирана месечна заплата + бонус. 

Имай предвид, че обикновено бонусът се получава само от тези служители, изпълнили месечния си план/ таргет. Който може да е много висок и съответно непостижим.

Наличие на такъв вид заплащане също така означава, че:

а) ще си изправен пред постоянен натиск за постигане на целите и

б) ако не ги постигаш, би могъл да бъдеш освободен.

Как да демонстрираш, че си ориентиран към постигане на резултати: Покажи, че си постигал цели в миналото, като посочиш примери за това в автобиографията си и бъди готов да говориш на интервюто как точно си го правил.

8. Работа в екип

Всеки твърди, че е умее да работи в екип, но ти трябва да можеш и да го докажеш. 

Как да го демонстрираш: Автобиографията ти трябва да включва примери за това как си работил в екип, а не индивидуално, и заедно с екипа си постигал цели. 

Съвет: Работодателите обичат да назначават кандидати, които спортуват, особено екипни спортове. Ако си спортувал, дори и непрофесионално, спомени го в автобиографията си. И посочи, че си спортът те е научил на дисциплина и преследване на екипния успех 🙂

9. Умения за решаване на проблеми

Това означава, че работодателят търси кандидат, познаващ работата достатъчно добре, за да разпознае, предотврати, ако е възможно, и да решава проблемите, които ежедневно възникват в работата.

Кандидат, който е обмислял и може да обсъжда предизвикателствата, които са в основата на тази работа, и който има опит в разработване на стратегии и тактики за справяне с типичните за работата проблеми.

10. Отлични комуникативни умения

Уменията за ефективна комуникация включват устна и писмена комуникация, умения за слушане, компютърна/ дигитална грамотност, начин на обличане, език на тялото, социални умения и емоционална зрялост

Тези компоненти на ефективната комуникация са в основата на убедителността на всичките ти взаимодействия с другите.

Как да демонстрираш, че притежаваш отлични комуникативни умения: Помисли как всяко от тези умения за комуникация ти е помогнало в конкретно твое работно задължение. След това посочи в автобиографията си как си интегрирал тези твои умения в работата си. 

Кога да четеш избраната от теб обява за работа

Мисли за конкретната обява за работа като за карта или ключ за получаване на позицията. Прочети я внимателно няколко пъти. 

Първоначално

Първият ти преглед на обявата за работа най-вероятно ще е бърз.

Започни с решение дали работодателя ти допада. 

След това се опитай да намериш прилики между задълженията на свободната позиция и твои предишни задължения.

Разгледай и прецени дали отговаряш и на изискванията.

Преди да напишеш автобиография и мотивационно писмо

Автобиографията и мотивационно ти писмо трябва да бъдат персонализирани за конкретната обява за работа и спрямо това какъв служител търси работодателя. 

Използвай в тях всички ключови думи от обявата за работа.

Посочи в автобиографията си тези задължения и умения, изисквани от работодателя в обявата за работа.

Посочи в мотивационното си писмо всички твои умения, които съвпадат с изискванията от обявата за работа.

Преди интервю за работа

Независимо дали става дума за телефонно интервю или за интервю-среща, прочети отново внимателно описанието на длъжността преди разговора. 

Това ще ти припомни всички подробности, които ще са ти необходими за предстоящия разговор.

За финал

Повечето обяви за работа имат почти еднаква структура, което те улеснява да разбереш какво искат работодателите.

Отдели време да анализираш всяка обява за работа, която те интересува.

Прочети я внимателно, кандидатствай само за подходящите за теб позиции с конкретно написани за това работно място автобиография и мотивационно писмо, и ще си подготвен за последващите телефонно интервю или интервю-среща.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!