Разшифроване на обява за работа: Какво всъщност търсят работодателите?

Търсенето на работа не е лесен процес. Необходими са постоянни усилия да правите промени в автобиографията си и да пишете мотивационни писма, за да отговарят на конкретната обява за работа, по която искате да кандидатствате.

По време на търсенето ви на работа ще прочетете десетки или стотици обяви за работа. Някои от тях ще бъдат написани много добре и ще предоставят подробна информация, докато други няма да ви дадат почти никаква информация за нуждите на работодателя.

И тъй като най-вероятно не искате да прекарате часове в подготовка на кандидатурата си, само за да осъзнаете след това, че позицията не е подходяща за вас, е важно преди всичко да определите дали дадена обява за работа е подходяща за вас или не.

Само като разгледате по-подробно изискванията в обявата и разшифровате какво означават те, ще можете да решите дали наистина това е вашето работно място.

Ето какво трябва да знаете, за да разшифровате всяка обява за работа.

More...

Секции в обява за работа

Секция: За нас

Много обяви за работа започват със секция с информация за компанията-работодател.

Тя съдържа информация за това коя е фирмата, какви са нейните ценности и какво може да ви предложи като работодател.

Ако не познавате компанията, разгледайте сайта ѝ и се опитайте да си отговорите на няколко въпроса: 

  • Интересувате ли се от това, което тази компания прави?
  • Харесват ли ви ценностите на компанията?
  • Можете ли да си се представите, че работите там?

Ако отговорите ви са положителни, използвайте информацията и ключовите думи в мотивационното си писмо.

Пример

Нека сега разгледаме заедно една реална обява за работа за позиция Регионален мениджър.

обява за работа

Компанията Интер Карс е сметнала за необходимо да постави точно този текст в началото на обявата си за работа.


От текста става ясно какви продукти предлага компанията, че е в процес на разрастване, както и какъв е бизнес моделът ѝ: клиентите ѝ са различни юридически лица, до които Интер Карс достига чрез 22 клона в България.


Ключовите думи, които можете да ползвате, са: компания; гама/диапазон;  разнообразие; цялата/покритие; нови обекти; България.

Наименование на позицията

Наименованието на позицията обикновено е и причината да отворите обявата, за да прочетете повече и да решите дали е подходяща за вас или не.

Наименованието на позицията носи доста информация, например за необходимия професионален опит за длъжността, вида на работата и дори нивото на заплатата.

То ви дава и най-вероятните ключови думи, ползвани за намиране на квалифицирани кандидати, и които можете да използвате при изготвяне на автобиографията и мотивационното си писмо за тази позиция.

Пример

обява за работа

Позицията, която Интер Карс предлага, е Регионален мениджър. В обявата е посочен и прекия ръководител на позицията - Ръководител на отдел.


Явно свободната позиция не е много високо в йерархията и може би е по-скоро супервайзърска, отколкото мениджърска.


Ключовите думи, които можете да ползвате, са: регионален; контрол; отговорност.

Секция: Работни задължения/ Отговорности

Тази секция от всяка обява за работа съдържа работните задължения на позицията. Често тя представлява списък с изброени няколко основни отговорности.

Обикновено първите 3 до 5 отговорности са най-важни.

Всяка обява за работа обикновено се основава на бизнес нужда, към която се добавят и допълнителни отговорности, за да се създаде позиция на пълно работно време.

Съсредоточете се в автобиографията си върху вашия опит, резултати и постижения, изпълнявайки задачите, посочени в първите 3 до 5 задължения в секцията с отговорностите.

Също така, тук в тези 3 до 5 задължения ще намерите ключови думи, важни за работодателя, защото чрез тях се опитва да привлече подходящите кандидати за позицията. Ползвайте ги.

Докато разглеждате задълженията, потърсете сходствата между изброените задачи и предишния ви опит. Опитайте се да бъдете честни със себе си:

  • Харесваше ли ви работата?
  • Бяхте ли уверени на тази позиция?
  • Искате ли да работите отново същата работа?

Ако отговорът ви е "Да", но някои от посочените в обявата за работа задължения са ви непознати или не сте ги вършили, не се отказвайте. Ако отговаряте на повечето изисквания и сте запознати много добре с първите 3 задължения, кандидатствайте смело. 

Пример

обява за работа

В първите 3 реда в отговорностите на търсения Регионален мениджър става въпрос единствено за контрол - върху дейността на клоновете, процеса по продажба и върху колеги, които тази позиция не ръководи. Също така прави впечатление 3-тото задължение. Може би има проблем със складовите наличности, щом изрично се споменават складове. На интервюто задължително следва да попитате дали служителят на тази позиция ще носи материална отговорност.


В следващите 2 реда се говори за изграждане на клонове и обучение на нови служители, както и за продажби на ключови клиенти.


Обърнете внимание как започва 4-тото задължение: Пряко участие в... Това означава, че служителят по-скоро ще помага при извършването му на някого (предполагаме, че е на Ръководителя на отдела, в който ще работи), отколкото сам да изгражда и ръководи бъдещите клонове. Ако беше така, задължението щеше да е формулирано като Създава бъдещи клонове...


Ключовите думи, които можете да ползвате, са: контрол; отговорност; прилагане; следване; изпълнение.

Секция: Изисквания към кандидатите

В секцията с изискванията към кандидатите компаниите посочват тези постижения и умения, които смятат, че подходящия служител трябва да притежава, за да е успешен на тази позиция.

Секцията обикновено включва образованието и степента му, желания опит като продължителност и като бранш, в който сте работили, както и всички онези ваши умения, необходими да се справите с ежедневните предизвикателства точно в тази компания и точно на тази позиция (напр. лидерски умения, търговски умения, аналитични умения, и т.н.).

Както в раздела с отговорностите, и тук обикновено първите 3 до 5 изисквания са най-важните. Ако отговаряте на първите три, непременно ги посочете най-отгоре в автобиографията си.

Разгледайте обявата за работа за фрази или думи като "трябва да притежава" или "ще се ползват с предимство кандидати, които", за да определиш, доколко работодателя би направил компромис. Често компаниите наемат кандидати, които нямат необходимите квалификации, но са подходящите хора за техния екип и компания.

Пример

обява за работа

Първите 3 изисквания са към професионалния опит на кандидатите. Следователно, независимо от образованието, ще бъдат предпочетени кандидати, имащи такъв опит. 


Образованието и изискването за ползване на английски език са на 4-то и 5-то място. Не са от ключово значение, но все пак са важни, като най-маловажно е изискването за ползване на чуждия език (ако беше важно, обявата щеше да е написана на английски).


Накрая се посочва и профила на идеалния кандидат - мотивиран и амбициозен.


Ключовите думи, които можете да ползвате, са: опит; мотивация; амбиция; динамика/ промяна.

Документи за кандидатстване

Документите за кандидатстване, изисквани от работодателя, са посочени в края на всяка обява за работа и обикновено включват автобиография и мотивационно писмо. Понякога обаче се изискват и други документи, като професионално портфолио или сертификати.

Пример

обява за работа

Компанията очаква кандидатите да изпратят автобиография + "кратко резюме, описващо Вашите предимства" (т.е. мотивационно писмо). 


Забелязваме обаче, че дори и в тази част на обявата за работа, продължава да се подчертава, че търсят амбициозни кандидати с опит в бранша, нямащи нищо против промените. 


Явно фирмата е в сериозна организационна промяна. Обмислите дали искате да работите в несигурна и постоянно променяща се среда, най-вероятно и без все още изградени правила. Положителното обаче на една такава ситуация е, че амбициозните служители със сигурност ще имат шанс за кариерно израстване, тъй като организационната структура се променя често, когато компанията расте.


Ключовите думи, които можете да ползвате, са: опит; мотивация; промяна.

Начин на кандидатстване

В почти всяка обява за работа е посочено и как да кандидатствате по нея.

Възможностите, които работодателите обикновено използват за получаване на кандидатури са кандидатстване през сайта на компанията, кандидатстване през друга външна платформа или директно кандидатстване през онлайн платформата, в която е публикувана обявата за работа.

Пример

обява за работа

Тук е посочен единствено крайния срок за кандидатстване. Следователно единственият начин, по който можете да кандидатствате, е чрез конкретната платформа за търсене на работа. 


Имайте предвид следното:


Работодателят казва, че "Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю". Това изречение означава, че ако не бъдете одобрен за интервю, няма да получите никаква обратна връзка от компанията.

Как да четете правилно обява за работа?

Докато се запознавате с всяка секция от обявата за работа, имайте предвид, че най-важното за работодателя е посочено в горната част на всяка секция. Ако отговаряте на първите 3 до 5 точки и харесвате компанията, кандидатствайте. Позицията е подходяща за вас.

Обръщайте внимание и на изискванията, което кандидатите задължително следва да притежават ("подходящият кандидат трябва да умее да ...") и какво е просто желателно, но не и задължително ("ориентация към детайлите и организираност" - изброени умения без да се подчертава важността им).

Бъдете нащрек за повторения на думи и фрази. Ако в дадена обява за работа в секцията със задълженията се споменава 2 пъти „контрол върху“ и „управлява и контролира“, а в секцията с изисквания към кандидатите е посочено „мениджърски умения“, то основната ви роля на тази позиция ще е да контролирате подчинени служители. Преценете дали бихте работили точно това преди да изпратите кандидатурата си.

Жаргонни думи и фрази в обява за работа

В зависимост от конкретната обява за работа, работодателите обичат да използват специфични жаргонни думи и фрази.

Някои от по-често срещаните – инициативност, отлични комуникативни умения, са ясни.

Ако обаче в дадена обява за работа са посочени „ефективност при работа с много и различни задачи“, „устойчивост на стрес“ и „спазване на крайни срокове“, това е сигнал, че най-вероятно на тази позиция ще имате прекалено много отговорности и ще ви е трудно да се справяте с всички в срок.

Жаргонът в обявите за работа може да бъде наистина объркващ.


Бихте ли кандидатствали, например, по такава обява за работа (комбинирахме повечето често срещани сложни фрази):


Търсим динамичен, фокусиран върху качеството и резултатите екипен играч, генериращ креативни идеи, с нестандартно мислене, имплементиращ веднага решенията на компанията. Позицията е ключова в нашата стратегическа инициатива за управление на промяната на организационната ни култура, изискваща енергичен и мотивиран професионалист с визия, търговска далновидност и отлични междуличностни и комуникативни умения ...


Звучи забавно, нали? А всъщност не е далеч от реалността. 

Декодирането на жаргона е от значение, защото трябва да приспособите кандидатурата си към изискванията на конкретната обява за работа. За да направите това, трябва да знаете какви са те.

Затова подготвихме кратък речник на често срещаните термини в обявите за работа.

1. Енергичен

Означава просто "ентусиазиран".

Как да го демонстрирате: Покажете в мотивационното си писмо, че сте запознати с това, което прави компанията, с най-новите ѝ проекти или продукти и с нейната стратегия. Ако използвате нейни продукти или услуги, кажете го и обяснете защо сте ги избрали.

2. Динамичен

Уверен и активен човек, който предлага нови идеи и решава проблеми, и няма нужда от напътствия, за да работи. 

Как да го демонстриратеОпишете, че сте поемали инициатива и сте предлагали (без да бъдете попитани или да ви бъде поискано) нов начин на работа, който е спестил време или пари на работодателя ви.

3. Инициативен

Възможността ви да сте продуктивни в новата компания възможно най-скоро след назначаването ви.

Това означава и че търсят някой, който се нуждае от малко или никакво обучение.

4. Гъвкав

Означава, че търсят склонни да работят извънредно служители, или такива, които нямат нищо против да заместват колегите си - може би дори от различни отдели - когато е необходимо.

5. Конкурентно възнаграждение

Обикновено означава, че работодателят търси служител срещу възможно най-ниската поискана заплата или очаква кандидатите да преговорят относно заплащането. 

Ако кандидатствате по такава обява за работа, уверете се, че сте запознати с нивото на заплащане, което предлага пазара. Бъди готови на интервюто да посочите заплатата, която искате, и да подкрепите искането си със солидни доказателства колко струва тази позиция и колко струвате вие като професионалисти.

6. Бизнес развитие

Друг термин за продажби. Имайте предвид обаче, че бизнес развитието има много форми - от продажби по телефон до networking. Освен това този термин вече не се ползва само при подбор на търговски позиции, тъй като много работни места имат в себе си елемент, свързан с бизнес развитие. 

Как да демонстрирате, че притежавате това умение: Посочете примери в автобиографията си за действия или инициативи, които са довели до повече бизнес за вашия работодател.

7. Заплащане спрямо постигнатите резултати

Този термин до скоро се ползваше само за търговски позиции, но вече се среща все по-често за различни работни места, които предлагат твърда, фиксирана месечна заплата + бонус. 

Имайте предвид, че обикновено бонусът се получава само от тези служители, изпълнили месечния си план/ таргет. Който може да е много висок и съответно непостижим.

Наличие на такъв вид заплащане също така означава, че:

а) ще сте изправени пред постоянен натиск за постигане на целите и

б) ако не ги постигате, могат да ви освободят.

Как да демонстрирате, че сте ориентирани към постигане на резултати: Покажете, че сте постигали цели в миналото, като посочите примери за това в автобиографията си и бъдете готови да говориъе на интервюто как точно сте го правили.

8. Работа в екип

Всеки твърди, че е умее да работи в екип, но вие трябва да можете и да го докажете. 

Как да го демонстрирате: Автобиографията ви трябва да включва примери за това как сте работил в екип, а не индивидуално, и заедно с екипа сте постигнали важни за фирмата цели. 

Съвет: Работодателите обичат да назначават кандидати, които спортуват, особено екипни спортове. Ако сте спортували, дори и непрофесионално, споменете го в автобиографията си. И посочете, че си спортът ви е научил на дисциплина и преследване на екипния успех.

9. Умения за решаване на проблеми

Това означава, че работодателят търси кандидат, познаващ работата достатъчно добре, за да разпознае, предотврати, ако е възможно, и да решава проблемите, които ежедневно възникват в работата.

Кандидат, който е обмислял и може да обсъжда предизвикателствата, които са в основата на тази работа, и който има опит в разработване на стратегии и тактики за справяне с типичните за работата проблеми.

10. Отлични комуникативни умения

Уменията за ефективна комуникация включват устна и писмена комуникация, умения за слушане, компютърна/ дигитална грамотност, начин на обличане, език на тялото, социални умения и емоционална зрялост

Тези компоненти на ефективната комуникация са в основата на убедителността на всичките ви взаимодействия с другите.

Как да демонстрирате, че притежавате отлични комуникативни умения: Помислете как всяко от тези умения за комуникация ви е помогнало в конкретно ваше работно задължение. След това посочете в автобиографията си как сте интегрирали тези ваши умения в работата си. 

Кога да четете избраната от вас обява за работа?

Мислете за конкретната обява за работа като за карта или ключ за получаване на позицията. Прочетете я внимателно няколко пъти. 

Първоначално

Първият ви преглед на обявата за работа най-вероятно ще е бърз.

Започнете с решение дали работодателя ви допада. 

След това се опитайте да намерите прилики между задълженията на свободната позиция и ваши предишни задължения.

Разгледайте и преценете дали отговаряте и на изискванията.

Преди да напишете автобиография и мотивационно писмо

Автобиографията и мотивационно ви писмо трябва да бъдат персонализирани за конкретната обява за работа и спрямо това какъв служител търси работодателя. 

Използвайте в тях всички ключови думи от обявата за работа.

Посочете в автобиографията си тези задължения и умения, изисквани от работодателя в обявата за работа.

Посочете в мотивационното си писмо всички ваши умения, които съвпадат с изискванията от обявата за работа.

Преди интервю за работа

Независимо дали става дума за телефонно интервю или за интервю-среща, прочетете отново внимателно описанието на длъжността преди разговора. 

Това ще ви припомни всички подробности, които ще са ви необходими за предстоящия разговор.

За финал

Повечето обяви за работа имат почти еднаква структура, което ви улеснява да разберете какво искат работодателите.

Отделете време да анализирате всяка обява за работа, която ви интересува.

Прочетете я внимателно, кандидатствайте само за подходящите за вас позиции с конкретно написани за тях автобиография и мотивационно писмо, и ще сте подготвени за последващото телефонно интервю или интервю-среща.

Успех!


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!