Уволнение - детайлен план какво да направиш, ако ти се случи

Какво да направиш, ако те уволнят: детайлен план (актуален към януари 2020)

2018

Искрено се надяваме никога да не ти се случи да преживееш съкращение или уволнение.

На повечето от нас обаче вече се е случвало и искаме да те подготвим, за да преминеш възможно най-безболезнено през процеса, ако се стигне до там.

Като оставим настрани обидата и отвратителното (невярно!) усещане, че си толкова безполезен, че дори и шефа ти, който, според теб, не се слави с големи мениджърски умения, не иска да работи с теб, се налага да се вземеш в ръце и да свършиш няколко задачи, свързани с български институции.

Преди това обаче ще се наложи да преминеш и през процедурата по прекратяване на договора ти.

Всичко това е свързано с конкретни документи и срокове, затова написахме подробен план къде, кога и какво да направиш.

Статията е актуализирана спрямо всички трудово-правни промени, влезли в сила на 01.01.2020 г. 

More...

Прекратяване на трудово правоотношение - уволнение

Подписване на документи за прекратяване на трудово правоотношение

Някой ще те повика и ще ти съобщи новината.

Ако твоят ръководител има достойнство – ще го направи сам. Ако не - ще го прехвърли на ЧР-ите или на друг административен персонал.

Без значение кой е, той ще ти предостави документи, които следва да подпишеш.

Може би ще се чувстваш лично засегнат, може и да не искаш да се случва, но щом има изготвена заповед, то тя ще влезе в сила, независимо дали си съгласен с нея или не.

​Просто помоли да получиш документите си веднага. Колкото по-бързо приключиш с тях, толкова по-бързо ще продължиш напред.

Съвет

Ако искат да те освободят дисциплинарно, не подписвай нищо. Ако подпишеш ще означава, че се съгласяваш със съдържанието на документите.

Ако все пак решиш да го направиш, постави до подписа си забележка, че си се запознал с дисциплинарното наказание, но не си съгласен с него.

Имай предвид, че при дисциплинарно уволнение не можеш да получаваш обезщетения за безработица!

Членове от Кодекса на труда и документи при обичайните случаи на прекратяване на трудов договор

Прекратяване

Основание

Документи

Поради липса на качества за справяне с работата

чл. 328, ал. 1, т. 5 

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Поради липса на образование

чл. 328, ал. 1, т. 6 

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Съкращение на щат

чл. 328, ал. 1, т. 2 

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Декларация по чл. 333 КТ, че не подлежиш на закрила от закона

Поради променени изисквания за изпълнение на длъжността

чл. 328, ал. 1, т. 11

Предизвестие за прекратяване на договор
Заповед за прекратяване на договор
Декларация по чл. 333 КТ, че не подлежиш на закрила от закона

Напускане с минимум 4 и максимум 10 заплати обезщетение

чл. 331 

Предложение за прекратяване на договор

Съгласие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

В изпитателен срок

чл. 71, ал. 1 

Заповед за прекратяване на договор

Видове обезщетения при прекратяване на трудово ти правоотношение, които могат да бъдат вписани в Заповедта за прекратяване на договора ти

1. За неспазено предизвестие от работодателя по чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда

Какъв е срокът на това предизвестие е написано в трудовия ти договор.

Обикновено е посочено, че е или 1 месец или 30 дни, като в някои случаи предизвестието е 2 или 3 месеца (максималния срок на предизвестие, посочен от закона), така че обикновено размера на това обезщетение е 1 или 3 месечни брутни заплати.

2. За неизползван отпуск по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда

Работодателят ти е длъжен да ти изплати всички неизползвани от теб дни платен отпуск, които ти се полагат към датата на прекратяване на договора ти.

Полагаeмият годишен отпуск се смята пропорционално на изминалото отработено време през календарната година до момента на прекратяване на трудовото правоотношение.​

Пример

Ако те освобождават считано от 20 март и в договора ти пише, че имаш право на 20 работни дни годишен платен отпуск, то към датата на прекратяването на договора ти ще ти се полагат 7 работни дни отпуск:

20 работни дни отпуск / 12 месеца = 1.67 дни отпуск на месец


4 месеца х 1.67 = 6.66 дни

Ако до 22-ри април си използвал само 1 ден платен отпуск, то работодателят ти е длъжен да ти изплати останалите 6 работни дни, които ти се полагат за този период, но не си ползвал.

3. За оставане без работа за не повече от един месец след освобождаването по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда

(при съкращаване на щат и при освобождаване поради намаляване обема на работа, закриване на предприятието или част от него)

Размерът на това обезщетение е 1 твоя работна заплата.

Разделяне с колегите

Имейл до колегите

Изпрати кратък имейл до колегите си, за да ги уведомиш, че вече не си служител на фирмата. Благодари им за времето, прекарано заедно, и им пожелай успех. Остави личен имейл и телефон за връзка с теб, ако желаеш.

Независимо дали харесваш всички или не, покажи им как се напуска с достойнство и бъди учтив. Светът е малък, най-вероятно ще срещнеш някой от тях в бъдеще, затова запази добрия тон.

Предаване на работа, документи и вещи

Твоя информация

Нашият съвет е да не съхраняваш нищо лично на служебния ти компютър, но ако все пак има твоя информация на него и политиката на фирмата позволява да сваляш или изпращаш информация, свали всичко на твое USB или си го изпрати на личния имейл.

Не забравяй да прочистиш контактите в служебния ти телефон, както и да изтриеш профилите ти в социалните мрежи, снимките, клиповете, имейлите и SMS-те от него.

Имущество на фирмата

При напускане ще трябва да върнеш имуществото на фирмата, което ползваш – служебен телефон, автомобил, компютър, таблет, или друго, за което ще трябва да подпишеш и приемо-предавателни протоколи.

Фирмата следва да ги осигури.

Ако си подписал такива протоколи при започване на работата, а при напускане не ти ги предоставят – изискай ги.

Не се случва често, но е добре да се застраховаш в случай, че решат, че щом няма подписан документ, не си им върнал телефона си например, и да поискат да им го платиш.

Задължения към фирмата

Ако си материално-отговорно лице, следва да отчетеш и върнеш всички парични средства и стоки, водещи се на теб  - служебен аванс, задължения от клиенти, стока.

Може би дори си на позиция, за предаването на която е необходимо да се направи ревизия или инвентаризация.

Твоят пряк ръководител или счетоводител следва да организират този процес и да приемат всичко.

Обходен лист

Последно може да поискат да попълниш т.нар. обходен лист, в който да събереш подписи от отделите, свързани с твоята позиция, удостоверяващи, че са си свършили работата, свързана с твоето освобождаване.

За различните компании и позиции тези отдели са различни, но най-общо това са:

 • Счетоводство – по отношение на документи и пари
 • Пряк ръководител – по отношение на приемане на стоково-материални ценности
 • Информационни технологии – във връзка със спиране на достъпа ти до служебен компютър, служебен имейл и информационна система
 • Човешки ресурси – за провеждане на изходящо интервю, връщане на пълномощни, получаване на документи, и др.

​Получаване на документи от работодателя

Приключена трудова книжка

В приключената ти трудова книжка трябва да има подписи на управляващия фирмата и на главния счетоводител.

В нея следва да има и печат с нанесен трудовия ти стаж при този работодател в години, месеци и дни (или просто да е изписано), и изречение дали осигурителния ти стаж е равен на трудовия.

Пример

Ако си назначен на пълен работен ден – 8-часов, то осигурителния ти стаж е равен на трудовия ти.

Ако обаче си назначен на 4-часов работен ден, то трудовия ти стаж не е равен на осигурителния.

Ако в този случай трудовия ти стаж е например 24 месеца, то осигурителния ти ще е наполовина – 12 месеца.

УП 2 и УП 3

Удостоверенията УП 2 и УП 3 са ти необходими при пенсиониране и за удостоверяване на допълнителен труд, ако си извършвал такъв.

От 01.01.2018 г. работодателя има задължение да ти издаде тези удостоверения по твое искане само за периоди преди 2000 г. (чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г., правна мярка 62).

За трудов стаж след 2000 г. работодателите не са задължени да издават УП 2 и 3, тъй като тези данни вече са в електронния регистър на НОИ.

​Служебна бележка за доходите ти по трудови правоотношения

/по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ/

Необходима ти е, ако започваш работа при следващ работодател в същата година, в която е прекратен договора ти, за изравняване на данък общ доход.


Поискай документите ти да бъдат готови и да ги получиш в последния ти работен ден. Ако не го направят, ето какво казва закона:

 • Работодателят ти е длъжен да ти предостави документите за прекратяване на договора ти в последния ти работен ден – предизвестие, заповед, трудова книжка.
 • Трудовата книжка може да бъде забавена до 5 работни дни. След това работодателят дължи осигуровки за дните на забавяне.
 • Останалите документи (служебната бележка и УП-тата) се издават в 14-дневен срок от поискването им.

Ако не ти дадат всички документи веднага, ще се наложи да отидеш отново до там, когато са готови.

Помоли ги да побързат обаче, защото имаш 7-дневен срок за регистрация в Бюрото по труда.


Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

Регистриране в Бюрото по труда

Регистрацията в Бюрото по труда става по постоянния или настоящия ти адрес, вписан в личната ти карта, в съответната териториална Агенция по заетостта (Бюро по труда).

Това означава, че трябва да намериш точно в кое Бюро по труда да отидеш.

Можеш да го направиш тук.​

Въведи областта и града, в който е адресната ти регистрация. Отдолу на страницата ще се появи Бюрото по труда, в което трябва да се регистрираш. Като кликнеш върху него, ще се появи и точния му адрес и телефоните за контакт с него.

Срок за регистрация

Срокът за регистрация в Бюрото по труда е 7 работни дни от датата на прекратяване на трудовия договор или от датата на прекратяване на осигуряването.

Пример

Ако последния ти работен ден е в петък, 10 април, то можеш да се регистрираш в Бюрото по труда на:

13 април (понеделник)
14 април (вторник)
15 април (сряда)
16 април (четвъртък)
17 април (петък)
20 април (понеделник) или
21 април (вторник)

Документи

Регистрацията в Бюрото по труда се извършва лично от теб. Трябва да носиш:

 • Лична карта – копие и оригинал за справка
 • Документ за адресна регистрация по настоящ адрес, ако е различен от този в личната ти карта – копие и оригинал за справка
 • Документи за придобито образование и/или квалификация – дипломи за завършено образование и документи за квалификации – копия и оригинали за справка
 • Документи, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, УП 2 и УП 3 – оригинали. От Бюрото по труда ще запишат в трудовата ти книжка началната дата на регистрацията ти. Времето, през което си регистриран като безработен, ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.
 • Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение - копие и оригинал за справка
 • Решение на Териториалната експертна лекарска комисия/ Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност - копие и оригинал за справка

Служителите в Бюрото по труда може само да погледнат оригиналите на документите ти и да не вземат копията. Все пак, препоръчваме да носиш и тях - за всеки случай.

Там ще попълниш:

 • Заявление-декларация по техен образец. Обикновено бланката е налична пред вратата на стаята за регистрация.

След регистрацията ти от Бюрото по труда ще ти дадат:

 • Карта с нанесени дати, на които да се явяваш лично за подпис веднъж месечно. В някои Бюра по труда могат да ти предложат и да се явяваш за подпис на по-големи интервали - например на всеки 3 месеца.
 • Документ за направената регистрация, който да представиш пред НОИ

Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

Обезщетение за оставане без работа от бивш работодател

​(при съкращаване на щат, както и при освобождаване поради намаляване обема на работа, закриване на предприятието или част от него)

Подаване на молба за получаване на обезщетение за оставане без работа

Законът предвижда, ако след прекратяването на договорът ти в срок от 1 месец не започнеш нова работа, да ти бъде изплатена 1 твоя работна заплата като обезщетение.

Това се случва след представяне на Молба-заявление в свободен текст с твой подпис, занесена до бившия ти работодател.

Представяне на трудовата ти книжка

Обезщетението за оставане без работа се вписва в трудовата ти книжка, затова я носи с теб, когато предаваш Молбата-заявление.

Срок за подаване на молбата

1 месец от датата на прекратяване на трудовия ти договор

Пример

Ако договорът ти е прекратен, считано от 20 март, то следва да подадеш Молба за получаване на обезщетение за оставане без работа на 20 април.

Получаване на обезщетението

Превежда се със заплатите за месеца, в който се дължи обезщетението.

Върху обезщетението бившият ти работодател е длъжен да изплати и всички осигуровки, без здравните. Тях трябва ти сам да си внесеш.


Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

Регистрация в НОИ

Обезщетението за безработица се превежда от НОИ (а не от Бюрото по труда), така че ще трябва да се регистрираш и там.

Обезщетението, което ще започнеш да получаваш, се пресмята от времето на регистрация ти в Бюрото по труда.

Ако си получавал обезщетение за безработица преди по-малко от 3 години от датата на регистрацията ти в Бюрото по труда сега, то ще получиш само минималния размер на обезщетението и то само за 4 месеца.

Кога трябва да се регистрираш

Регистрацията в НОИ се прави след като получиш обезщетението, което ти дължи работодателя ти за оставане без работа за един месец, ако си съкратен.

Ако си освободен по друг член от Кодекса на труда, то можеш да се регистрираш веднага след регистрацията ти в Бюрото по труда.

Срок за подаване на Заявление за получаване на обезщетение за безработица в НОИ

Срокът за регистрация в НОИ е максимум 3 месеца след прекратяването на договора ти.

Ако подадеш заявлението си след изтичане на този 3-месечен срок, то ще ти бъде отпуснато обезщетение, но срокът му ще бъде намален със срока на закъснението ти.

Документи

Трябва да подадеш документи в териториално поделение на НОИ по твой постоянен адрес.

Можеш да намериш в кое НОИ трябва да отидеш тук. ​

Намери града си на страницата и кликни върху него. Ще се появи точния адрес на поделението на НОИ в твоя град, на който трябва да отидеш, за да се регистрираш.

За да улесниш регистрацията си, препоръчваме да вземеш твой Персонален Идентификационен Код (ПИК) от НОИ, и да се регистрираш за получаване на обезщетения за безработица по интернет. Ето тук може да получиш повече информация.

Документите, които следва да представиш в НОИ, са:

 • Лична карта – оригинал и копие за справка
 • Документи, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, УП 2 и УП 3 – в оригинал. Ако е необходимо в НОИ правят копие на нужните им документи.
 • Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение - оригинал за справка и копие
 • Документ за банкова сметка - издава се от банката, в която имаш сметка
 • Бележката за направената регистрация от Бюрото по труда

​Там ще попълниш:

 • Заявление по образец на НОИ

Период на получаване на месечни обезщетения

Обезщетенията за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат.

Виж периодите за изплащане на обезщетенията в долната таблица.

Осигурителен стаж (вкл. осигуряване за безработица след 31.12.2001 г.)

Период за изплащане на обезщетението

до 3 години

4 месеца

от 3 години и 1 ден до 7 години

6 месеца

от 7 години и 1 ден до 11 години

8 месеца

от 11 години и 1 ден до 15 години

10 месеца

над 15 години

12 месеца

Размер на месечните обезщетения

Дневен размер на възнаграждението ти

Сумата от последните ти 24 заплати за последните последователни 24 месеца се дели на 24, за да се получи средномесечното възнаграждение.

След това тази сума се разделя на 21 работни дни, за да се намери среднодневното ти възнаграждение за този период.

Пример

Ако си получавал всеки месец по 1 100.00 лв брутно възнаграждение (вкл. клас за прослужено време, всички осигуровки и данък), то за последните 24 месеца сумата от възнагражденията ти ще е 26 400.00 лв., а средномесечното ти възнаграждение за периода – 1 100.00 лв.


Среднодневното ти възнаграждение за този период ще е: 

1 100.00 лв / 21 дни = 52.38 лв.

Дневно парично обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер на 60% от среднодневното ти възнаграждение (или среднодневния ти осигурителен доход, но не повече от максималния осигурителен доход 3 000.00 лв.), върху което са внесени (или са дължими) вноски за фонд Безработица за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването ти.

Пример

Ако вземем горния пример, то дневното ти парично обезщетение ще е 60% от 52.38 лв. или 31.43 лв.

Дневното парично обезщетение за безработица не може да е по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, който за 2020 г. е 9.00 лв.

Дневното парично обезщетение за безработица също така не може да е повече от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, който е в размер на 74.29 лв.

Месечен размер на паричното обезщетение за безработица

Месечния размер на паричното обезщетение за безработица, което ще започнеш да получаваш, се определя, като получения дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Пример

Ако дневното ти парично обезщетение е в размер на 31.43 лв., то:

ако през месец април има 20 работни дни, ще получиш 628.60 лв. чисто, а ако през месец юни има 22 работни дни, ще получиш 691.46 лв. чисто.

Ако обаче:

 • ти си пожелал да ти бъде прекратен договора на основание чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда (по твоя инициатива без предизвестие)
 • ти си пожелал да ти бъде прекратен договора на основание чл. 326 от Кодекса на труда (по твоя инициатива с предизвестие)
 • договорът ти е прекратен на основание чл. 331 от Кодекса на труда (прекратяване с получаване на обезщетение в размер на минимум 4 и максимум 10 заплати)
 • получавал си обезщетение за безработица преди по-малко от 3 години

то ще получиш минималния дневен размер на обезщетението за безработица за срок само от 4 месеца.

Пример

9.00 лв. х 21 работни дни = 189.00 лв на месец.

Във всички останали случаи, посочени в началото на статията, ще получиш пълния размер на обезщетението за безработица за периода, който законът предвижда, в зависимост от трудовия ти стаж (виж Период за получаване на месечни обезщетения). 

​Условия за получаване на обезщетения

Право на парично обезщетение ще имаш, ако:

 • са ти били внасяни осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването ти
 • вече си се регистрирал като безработен в Бюрото по труда
 • все още не си придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране
 • не упражняваш трудова дейност, за която подлежиш на задължително осигуряване по чл. 4. от Кодекса за социално осигуряване. За повече инфо, разгледай Кодекса тук.

Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

Какво да правиш след това?

Не се впускай веднага в търсене на работа. Нашият съвет към теб е да направиш последователно следното:

Почивка

Почивка от поне 1 седмица, през която се занимаваш само с приятни за теб неща.

Желателно е да не мислиш за работа – бивша или бъдеща, задължения, пари или други отговорности.

Позволи на тялото, ума и сърцето ти да се възстановят пълноценно.

Контакт с приятели и познати

Уведоми всички твои приятели, познати, роднини и бивши колеги, че си в период на търсене на нова работа.

Това е и добър повод да се видиш с хора, които харесваш, но не си имал време за тях до момента.

Подготовка на кандидатурата ти за работа

Насоки как да го направиш ще намериш в това наше безплатно електронно обучение.

Кандидатстване за нова работа

Ежемесечни посещения в Бюрото по труда

Ежемесечни посещения в Бюрото по труда точно на посочените в картата дати, за да се подпишеш, че все още не си си намерил работа.

В някои Бюра по труда предлагат да "разсрочат" посещенията ти. Попитай дали е възможно да се подписваш на всеки 2 или 3 месеца например.

Отписване от Бюрото по труда след намиране на нова работа

Подписване на нов трудов договор

Още в първия ти работен ден на новото работно място предупреди, че ще се наложи да отсъстваш за няколко часа, след като получиш договора и трудовата си книжка, тъй като ще трябва да се отпишеш лично от Бюрото по труда.

Срок за отписване от Бюрото по труда

Срокът за отписване от Бюрото по труда е 7 дневен.

​Необходими документи

 • Трудов договор в оригинал, задължително подпечатан с печат от новия ти работодател.
 • Трудова книжка с нанесена в нея информация за новия ти трудов договор. От Бюрото по труда ще запишат в трудовата ти книжка датата на дерегистрацията ти.
 • Справка от НАП за обявяване на новия ти трудов договор (Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). В някои Бюра по труда я искат, затова по-добре занеси и нея. Справката следва да получиш от работодателя си.

Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

За финал

Надяваме се тази информация да ти е от полза и ще се радваме да разберем какво мислиш за статията.

Статията е актуализирана спрямо всички актуални промени към 01.01.2020 г. и е написана с безценното съдействие на Веселка Кискинова, Заместник-началник на отдел „Кадри“ в една от големите банки у нас. Веси, благодаря!


 • АС каза:

  Много добре структурирана и полезна информация. Благодаря.

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че информацията Ви е полезна! Благодаря за коментара!

 • Мария каза:

  Благодаря Ви за оптимизма, споделеното знание и подареното време за проучване на нормативна база.

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря за коментара, Мария! Надявам се статията наистина да е от полза! Желая Ви успех 🙂

 • Yoanna каза:

  Благодаря за статията. Изключително полезна е.

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че е така 🙂 Това беше и целта ни – да съберем цялата необходима информация на едно място, така че да сме полезни на всички съкратени или уволнени от работа в този труден за тях момент. Благодаря за коментара, Yoanna!

 • Ирена каза:

  Поздравления за статията – много добра структура и точно подбрана детайлност. Можете ли да добавите и коментар отнасно спецификите при уволнение / съкращение на майки по време на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст?

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря за коментара и за предложението, Ирена! Разбира се – ще проучим въпроса за освобождаването на служители в отпуск за отглеждане на дете и ще добавим информацията към статията!

 • Петър Г. каза:

  Супер статия.Институциите може да вземат пример как се прави за
  да си в услуга на гражданите.Добре ,че има такива граждани ,който споделят опита си и знанията в дадена област и са изключително полезни за обществото.

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря за хубавите думи и за високата оценка, Петър!

 • Димитрина каза:

  Благодаря 🙂

 • Нора каза:

  Браво, момичета! Безценна помощ! Успех!

 • Лидия Николова каза:

  Благодаря за статията! Изключително подробно описано и много полезна, особено за хора, които до сега не са попадали в такава ситуация.

 • Georgi Ivanov каза:

  Здравейте, за съкращение по чл. 328 т. 3, важат ли описаните неща?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Георги! Да, важат!

   Освобождаването на служители на основание чл. 328, т. 3 КТ (при намаляване на обема на работа) е по същество съкращаване на щат, така че имате право на всички обезщетения от работодателя (за неизползван отпуск, за неспазено предизвестие – ако това е така, както и на 1 брутна заплата за оставане без работа за период от 1 месец след освобождаването Ви).
   Имате право да получавате и пълния размер на обезщетенията за безработица (т.нар. борса), ако се регистрирате като безработен в Бюрото по труда.

   Ако решите да оспорвате освобождаването Ви, имайте предвид следното:

   – При намаляване на обема на работата работодателят има право да уволни работниците или служителите, които изпълняват тази работа, но не и други работници или служители, обемът на работата на които не е намалял.
   – Броят на работниците или служителите, които той може да уволни на това основание, трябва да отговаря на размера на намалението на обема на работата. Например, ако обемът на работата е намалял с 40 %, работодателят може да уволни 40 % от персонала, зает в тази дейност, но не целия персонал.
   – Съгласно чл. 329 КТ при уволнение поради намаляване на обема на работата работодателят е длъжен предварително да извърши подбор, с цел да останат на работа работниците и служителите, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

   Надявам се да съм била полезна! Успех!

   • Георги Иванов каза:

    Благодаря за отговора!
    Имам и още един въпрос относно обещетението от работадателя. Размера е една брутна заплата, а колко получаваме нето, ако е бруто, ние ли трябва да си внесем осигуровките?

    • Красина Георгиева каза:

     Привет отново! Осигуровките и данъците върху обезщетението се удържат и внасят от работодателя Ви. Вие нямате ангажимент към това.

     Що се отнася до въпроса Ви как се изчислява нетната заплата:
     В зависимост от размера на дохода Ви, удръжките от брутната заплата ще варират. Ето един пример, чрез който се надяваме да се ориентирате:

     Брутна заплата (осигурителен доход): 1’000 ,00 лв.
     Общо удръжки: 224,02 лв.
     Нетна заплата: 775,98 лв.

     В този конкретен случай удръжките са както следва:

     – Вноска за фонд „Пенсии“: 65,80 лв.
     – Допълнително задължително пенсионно осигуряване: 22,00 лв.
     – Здравни осигуровки: 32,00 лв.
     – Вноска за фонд „Общо заболяване и майчинство“: 14,00 лв.
     – Вноска за фонд „Безработица“: 4,00 лв.
     – Данък общ доход върху облагаемия доход (862.20 лв.): 86.22 лева

     Надявам се да съм успяла да Ви ориентирам 🙂

   • Иван каза:

    Здравейте,
    Уволнен съм по чл.328, т.2 в предизвестието е вписано, че ми изплатят 1
    брутна заплата. След този месец ми се полага още една заплата, ако не съм започнал друга работа, която трябва на си поискам на конкретната дата ли? Ако се падне почивен ден?
    Имам ли право да оспорвам съкращението при положение, че на мойта позиция е назначен човек?

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте, Иван! Работодателят е длъжен да Ви изплати още една Ваша заплата обезщетение, ако след месец след освобождаването Ви все още нямате работа. Ако изтичането на този месец се падне в почивен ден, просто отидете да подадете Заявлението си за изплащане на това обезщетение в първия работен ден след това. Важното е просто да е минал цял месец, в който не сте си намерили нова работа.
     Що се отнася до въпроса Ви за оспорване на съкращението Ви, моят съвет е да се обърнете към адвокат, занимаващ се с трудово-правни дела, който да прегледа всички документи, да проучи ситуацията и да Ви даде компетентното си мнение.

 • Филип каза:

  имам такъв въпрос: Съкратен съм по член 71. ал. 1 разбрах, че имам право на обезщетение. Последните 12 месеца(даже последните 6 год.) съм осигуряван на минималната заплата. Каква сума ще получавам от борсата

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Филип! Пресмятането на обезщетението за безработица става по следния начин:

   Съберете брутните Ви възнаграждения за последните 24 месеца преди съкращението Ви. Разделете получената сума на 24.
   След това пресметнете колко е 60% от тази сума. Разделете получената сума на 21. Ще получите среднодневното обезщетение.
   И накрая: вижте колко работни дни има в месеца. Умножете цифрата по горната сума. Ще получите обезщетението си за безработица за конкретния месец.

   Имайте предвид, че размера на минималната работна заплата е различен за различните години:
   – 2019 г.: 560,00 лв.
   – 2018 г.: 510,00 лв.
   – 2017 г.: 460,00 лв.

   Във Вашия случай, ако сте съкратен от 01.07.2019 г., размерът на месечното обезщетение, което ще получавате, е около 300,00 лв. (между 270,00 лв. и 330,00 лв., в зависимост от броя работни дни във всеки конкретен месец).

   За по-голяма точност, изтеглете нашия Наръчник от тази статия. Към него ще намерите Калкулатор за пресмятане на точните суми, които ще получавате от НОИ.

   Надявам се да съм била полезна! 🙂

 • Добрина каза:

  Здравейте, в момента съм на борсата до средата на ноември.Тогава изтичат 12-те месеца.Ако междувременно прекратя регистрацията си поради намиране на нова работа, ще запазя ли правото си на ползване на високо обезщетение ако например следващата година остана без работа отново.Т.е. ако стартирам работа от август тази година,правото на борса до ноември,още 4 месеца, ще мога ли да ползвам през следващата година?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Преди няколко години това беше възможно. Не съм наясно дали е допустимо в момента и за съжаление нямам отговор на въпроса Ви. Съветът ми е да попитате служителите в Бюрото по труда там, където се разписвате всеки месец. Те би трябвало да могат да Ви отговорят и да Ви дадат повече информация.

   • darina jovcheva каза:

    zdraveite, registrirah se v buroto po truda sled kato bqh osvobodena po vzaimno saglasie . ne sam podavala dokumenti v noi tei kato mnogo barzo si namerih rabota.
    ot novata mi rabota me sacratiha
    vaprosat mi e sega ste imam li pravo na obezstetenie ot noi za uvolnenie
    blagodarq

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте! Да, имате право на обезщетение за оставане без работа. Щом не сте получавали обезщетение от НОИ в последните 3 години, ще получавате пълното обезщетение за безработица, след като отново се регистрирате в Бюрото по труда, а след това и в НОИ.

 • Crowprince каза:

  При прекратяване на трудов договор по чл.71. ал1 по инициатива на служителя, може ли да се претендира за обезщетение от 60% от брутното възнаграждение?

  • Красина Георгиева каза:

   За съжаление, не. Ако служител напусне по негова инициатива, независимо дали съгласно чл. 71, 325, 326 или 331, то, ако се регистрира като безработен, той ще получава само минималното обезщетение за безработица. За 2019 г. то е 9 лв. на работен ден за съответния месец и се отпуска само за 4 месеца.

 • Донка каза:

  Здравейте,искам да попитам имамли право на парично обещетение при съкращение на щата чл.328 т.2,от фирма в коята съм работила 20 години на трудов договор ,ако само съм съдружник в друго ООД,от което не получавам никакви доходи и не се осигурявам от там ?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Донка! Има законово ограничение да получавате обезщетения за безработица, само ако получавате доходи и се осигурявате върху тях. Служители от Бюрото по труда обаче казват, че са виждали доста случаи, в които от НОИ отказват, именно защото безработния има каквото и да било участие в друга компания без никакво заплащане. Нашият съвет е да излезете от управлението на фирмата, в която сте съдружник, независимо, че нямате доходи оттам, за да сте сигурна, че ще получите полагаемото Ви се обезщетение.

 • Тони каза:

  Здравейте, с трудов договор съм на минималната заплата от 560 лв. Имам договорени пари, които да ми се плащат извън договора. До преди 6 м. работодателя изплащане по ТД и допълнителните пари на ръка. Обаче от тогава плаща само тези 560 лв. Как мога да си взема изработените договорени устно пари?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Тони!
   Работодателят има задължение да изплаща само възнаграждението, посочено в трудовия Ви договор.
   Единственият вариант, който виждам пред Вас в тази ситуация, е да успеете да убедите работодателя да продължи да Ви изплаща допълнителната сума.
   И дори и да успеете, непременно потърсете друго работно място, по възможност с посочени реални възнаграждения и условия на труд в договора Ви.
   Можете и да се оплачете в Инспекция по труда – вижте тази наша статия: Некоректен работодател: съвети за справяне. Те обаче няма да възстановят дължимите Ви допълнителни суми, тъй като нямате законово основание да ги получавате – не са посочени в трудовия Ви договор.

 • Милен каза:

  Здравейте. Фирмата в която работя ще се мести в друг град, който е доста далеч. По кой член трябва да стане раздялата ни?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Милен!
   Кодексът на труда казва, че работодателя Ви следва да прекрати договора Ви по чл. 328, т. 7: „при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност“.
   В този случай ще имате право да получавате и пълното обезщетение за безработица, след като се регистрирате като безработен в Бюрото по труда и в НОИ, разбира се.
   Не напускайте по Ваше желание – няма да можете да получавате пълните обезщетения за безработица, а и причината за раздялата с работодателя се дължи на негово решение, а на Ваше желание. Изчакайте той да Ви освободи.

 • Теодора каза:

  Чудесна статия!!! Скоро не бях попадала на така добре структурирана, детайлна и поднесена на разбираем език, информация на иначе „суха“ и сложна материя! Поздравления!

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря Ви! Радвам се, че статията Ви харесва и се надявам да Ви е полезна! Желая Ви успех!

 • Стела Кирилова каза:

  Здравейте,
  По кой член от Кодекса на труда е възможно освобождаване от работа и пълно обезщетение от борсата. Мисля, че член 328 от КТ не води до пълна борса.Като изключим чл. 71, ал.1 от КТ, по кой друг може да се вземе пълното обезщетение.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   За да имате право на пълно обезщетение за безработица, не трябва да сте:
   – напуснали по взаимно съгласие с договорени минимум 4 обезщетения (чл. 331 КТ),
   – напуснали по Ваше желание (чл. 325 или 326 КТ),
   – освободени поради Ваше виновно поведение (чл. 330 КТ),
   както и не трябва да сте ползвали обезщетение за безработица през последните 3 години.

   Следователно, имате право на пълно обезщетение, ако Вашият работодател Ви освободи по негова инициатива на основание чл. 71 или чл. 328 от Кодекса на труда.

 • Свободна каза:

  Точно сте описали всяка стъпка. Благодаря, много полезно е!

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че статията Ви е полезна! Благодаря Ви за обратната връзка!

 • ирина каза:

  Имам един въпрос: сега имам постоянна работа, но това е проект, който скоро приключва и ще бъда съкратена. Имам и в момента замръзена регистрация като самоусигуряващо се лице – аз не щ ползвам вече 4 години. Това ще попречи ли по някакъв начин да се регистрирам за обезщетения за безработица? Мерси за отговора ви и прекрасен сайт? Благодарности!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Има законово ограничение да получавате обезщетения за безработица, ако получавате допълнителни доходи и се осигурявате върху тях. Съветваме Ви да прекратите всяко самоосигуряване, за да е сигурно, че няма да Ви създадат проблем от НОИ.

 • Tsvetelina каза:

  Здравейте,

  Предстои ми съкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2- съкращение на щата. Трябва ли в заповедта за съкращение да е упоменато, че ако в следващия 1 месец не намеря работа работодателят е длъжен да ми изплати 1 брутна заплата?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Всички дължими обезщетения – за оставане без работа за период от 1 месец след оставане без работа, за неспазено предизвестие, както и за неизползван дължим отпуск – следва да са вписани в някой от документите за освобождаване. Работодателите обикновено ги посочват в Предизвестието за освобождаване.

 • Tsvetelina каза:

  Ако съм съкратена по чл. 328, ал.1, т.2, но имам само 1 година и 10 месеца непрекъснат стаж през последните 24 месеца, как се изчислява обезщетението (при общ стаж над 4 години)

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Според Кодекса за социално осигуряване „право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.“ Т.е. имате право на обезщетение за безработица. Моля, вижте Раздел „Регистрация в НОИ“, глави „Период на получаване на месечни обезщетения“ и „Размер на месечните обезщетения“ от настоящата статия, за да се запознаете с начина на изчисляване на месечните обезщетения и за какъв период ще ги получавате.

 • N.Popov каза:

  Страхотна статия, обяснена в последователни стъпки. Благодаря Ви!

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря Ви за хубавите думи и обратната връзка! Успех!

 • Irina каза:

  Добре структурирана, детайлна информация. 70% от институциите трябва да се поучат от вас

 • Иван каза:

  Здравейте, напуснах по чл325 ал.1 т.1 (взаимно съгласие), сега ако ме назначат в фиктивно в друга фирма, колко време трябва да ме водят на работа преди да ме съкратят? Вярно ли е че от тази година срока е 2 месеца?

 • Юзджан каза:

  Имам въпрос относно прекратяване на договор по чл.331, където обезщетенията се изчисляват по последното Брутно възнаграждение. Като съм прекратил договора си на 13.11.2019, това означава че, обезщетението ми ще бъде изчислено по заплатата от 10 месец и ще ми бъдат платени изработените дни?

  • Красина Георгиева каза:

   Обезщетенията, свързани с трудово-правни въпроси, се изчисляват на база на вписаното възнаграждение в трудовия Ви договор, а не на база на получената сума за последния Ви работен месец. И това е така, тъй като реално получената заплата е възможно да се различава от тази посочена в официалния Ви договор с работодателя поради много законови причини – може да сте получили бонус (което е възнаграждение с непостоянен характер) или пък да сте били в болничен например.
   Независимо кога сте подписали трудовия си договор или допълнителното споразумение към него, посочващо актуалното Ви брутно възнаграждение, на тази база ще Ви бъдат изплатени обезщетения. Отделно, разбира се, работодателят Ви следва да Ви изплати възнаграждението за всички отработени дни до момента на прекратяването на договора Ви.

 • Иван Иванов каза:

  Имам опасение че шефът ми е решил да ме уволни без да има обоснована причина и се опасявам че ще ми връчи заповед за прекратяване по взаимно съгласие, а искам да се възползвам от 60-те % обезщетение за безработица. Какво мога да направя ако не съм съгласен с члена по който ми прекратяват договора?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   Просто не разписвайте Заповедта за прекратяване на договора Ви, ако в нея са посочени членове 325 и 326 от Кодекса на труда (напускане по Ваше желание без и с предизвестие). Никой не може да Ви принуди да го направите. Работодателите правят това, само когато чувстват, че са в силна позиция и могат да Ви принудят психически да се разпишете. Не го правете!
   Заявете, че предпочитате да бъдете съкратен, щом работодателят Ви иска да се разделите. Ако притесненията му са, че можете да се опитате да го съдите за незаконно съкращение (това е основният страх на работодателите при съкращение на щат), уверете го, че нямате такива намерения, а просто искате да получавате обезщетения за безработица. А тях можете да получавате, само ако договорът Ви е прекратен по член 71 (прекратяване на договор в изпитателен срок) или член 328 (съкращение на щат).
   Междувременно не нарушавайте вътрешно-фирмените правила по никакъв начин – не закъснявайте за работа и т.н., за да не Ви уволнят дисциплинарно.

 • Силвия Киркова каза:

  Здравейте , моля за помощ 6месечния срочен договор ми изтече на 14 октомври продължих да работя до 23 октомври, същият ден работодателят ме извика и съобщи че ще трябва да се разделим. На следващия ден ми се обади по телефона и ми каза че не ми е пуснал предизвестие от 1 месец , (щял да измисли нещо ) . Пуснах си болничен от 1 месец който изтича на 22 .11 имам и 5 дни платен
  отпуск . Притеснява ме това че не съм получила такова предизвестие и може ли да го направи с задна дата . Как да постъпя за да си получавам и борса . Благодаря ви предварително . Извинявам се за дългото обяснение .

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Силвия!
   Работодателят Ви би могъл да напише предизвестие със задна дата. За да е валидно то, обаче, Вие трябва да се разпишете на него. Ако не го направите, то освобождаването Ви от работа може да бъде лесно оспорено в съда впоследствие.
   Моят съвет е – не разписвайте документи със задни дати или с невярно съдържание. Нека работодателят Ви предостави предизвестие за прекратяване на вече постоянния Ви трудов договор и след това да Ви освободи по чл. 328 (съкращение). Така ще имате право на пълни обезщетения за безработица.
   Надявам се да съм Ви разбрала правилно и отговорът да Ви е от полза.
   Успех!

 • браво каза:

  Изключително полезна статия и добре формулирана.
  Нещо наистина смислено и подбрано.
  Браво за което ^^

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че намирате статията за полезна и Ви благодаря за окуражаващите думи!

 • Руслан каза:

  Здравейте,
  Възможно ли е да се отпишем по всяко време от Бюрото по труда по собствено желание, без да сме намерили нова работа. Предполагам, че е възможно, но тогава има ли някакви по-специфични условия или документи, с които трябва да се съобразим?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   Можете да се отпишете по Ваше желание по всяко време от Бюрото по труда.
   При намиране на работа на трудов договор се изисква предоставяне на договора като доказателство за започване на работа. Във Вашия случай, след като не можете да предоставите такъв документ, предполагам, че просто трябва да заявите желанието си и ще бъдете отписан.

 • Димитър каза:

  Много добре структурирана информация. Беше ми от голяма полза. Благодаря!

 • Йоана Димитрова каза:

  Изключително добре структурирана, изчерпателна и систематизирана статия. И не мога да не Ви поздравя! Успех!

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря Ви за обратната връзка и се радвам, че статията Ви допада!

 • Ренета каза:

  Здравейте!
  Статията Ви е изключително добра и структурирана! Поздравления!
  Имам единствено въпрос относно прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328 (съкращаване на щат).
  Има ли минимален срок на продължителност на работа в дадена фирма преди съкращаването, за да има право служителят да се регистрира на борсата и да започне да получва обезщетения.

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че статията Ви е полезна!

   Относно въпроса Ви:
   Няма значение колко време сте работили за настоящия Ви работодател, преди той да прекрати договора Ви на основание чл. 328, стига да отговаряте на условията за получаване на обезщетение:

   – внасяни осигурителни вноски от работодател или работодатели за поне 12 месеца през последните 18 месеца преди съкращението
   – направена регистрация като безработен в Бюрото по труда
   – все още непридобито право на пенсия
   – не се осигурявате в момента на трудов, граждански или управленски договор

   Така че, дори и да имате само 1 ден трудов стаж при последния си работодател, ако отговаряте на горните условия, то имате право на получаване на парични обезщетения.

 • >