Уволнение - детайлен план какво да направиш, ако ти се случи

Какво да направиш, ако те уволнят: детайлен план (актуален към март 2020)

2018

Искрено се надяваме никога да не ти се случи да преживееш съкращение или уволнение.

На повечето от нас обаче вече се е случвало и искаме да те подготвим, за да преминеш възможно най-безболезнено през процеса, ако се стигне до там.

Като оставим настрани обидата и отвратителното (невярно!) усещане, че си толкова безполезен, че дори и шефа ти, който, според теб, не се слави с големи мениджърски умения, не иска да работи с теб, се налага да се вземеш в ръце и да свършиш няколко задачи, свързани с български институции.

Преди това обаче ще се наложи да преминеш и през процедурата по прекратяване на договора ти.

Всичко това е свързано с конкретни документи и срокове, затова написахме подробен план къде, кога и какво да направиш.

Статията е актуализирана спрямо всички трудово-правни промени, влезли в сила на 23.03.2020 г. 

Промени, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение:

1. За времето на извънредното положение всички срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат.

Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица могат да се регистрират в Бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения там или в НОИ в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение. Подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок. 


2. Безработните могат да подадат заявление за получаване на обезщетение директно в Бюрото по труда, без да е необходимо да посещават и НОИ.


3. Регистрация в Бюрото по труда може да се направи както на място в съответното Бюро по труда, така и по пощата или по електронен път (повече информация тук).

More...

Прекратяване на трудово правоотношение - уволнение

Подписване на документи за прекратяване на трудово правоотношение

Някой ще те повика и ще ти съобщи новината.

Ако твоят ръководител има достойнство – ще го направи сам. Ако не - ще го прехвърли на ЧР-ите или на друг административен персонал.

Без значение кой е, той ще ти предостави документи, които следва да подпишеш.

Може би ще се чувстваш лично засегнат, може и да не искаш да се случва, но щом има изготвена заповед, то тя ще влезе в сила, независимо дали си съгласен с нея или не.

​Просто помоли да получиш документите си веднага. Колкото по-бързо приключиш с тях, толкова по-бързо ще продължиш напред.

Съвет

Ако искат да те освободят дисциплинарно, не подписвай нищо. Ако подпишеш ще означава, че се съгласяваш със съдържанието на документите.

Ако все пак решиш да го направиш, постави до подписа си забележка, че си се запознал с дисциплинарното наказание, но не си съгласен с него.

Членове от Кодекса на труда и документи при обичайните случаи на прекратяване на трудов договор

Прекратяване

Основание

Документи

Поради липса на качества за справяне с работата

чл. 328, ал. 1, т. 5 

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Поради липса на образование

чл. 328, ал. 1, т. 6 

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Съкращение на щат

чл. 328, ал. 1, т. 2 

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Декларация по чл. 333 КТ, че не подлежиш на закрила от закона

Поради променени изисквания за изпълнение на длъжността

чл. 328, ал. 1, т. 11

Предизвестие за прекратяване на договор
Заповед за прекратяване на договор
Декларация по чл. 333 КТ, че не подлежиш на закрила от закона

Напускане с минимум 4 и максимум 10 заплати обезщетение

чл. 331 

Предложение за прекратяване на договор

Съгласие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

В изпитателен срок

чл. 71, ал. 1 

Заповед за прекратяване на договор

Видове обезщетения при прекратяване на трудово ти правоотношение, които могат да бъдат вписани в Заповедта за прекратяване на договора ти

1. За неспазено предизвестие от работодателя по чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда

Какъв е срокът на това предизвестие е написано в трудовия ти договор.

Обикновено е посочено, че е или 1 месец или 30 дни, като в някои случаи предизвестието е 2 или 3 месеца (максималния срок на предизвестие, посочен от закона), така че обикновено размера на това обезщетение е 1 или 3 месечни брутни заплати.

2. За неизползван отпуск по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда

Работодателят ти е длъжен да ти изплати всички неизползвани от теб дни платен отпуск, които ти се полагат към датата на прекратяване на договора ти.

Полагаeмият годишен отпуск се смята пропорционално на изминалото отработено време през календарната година до момента на прекратяване на трудовото правоотношение.​

Пример

Ако те освобождават считано от 20 март и в договора ти пише, че имаш право на 20 работни дни годишен платен отпуск, то към датата на прекратяването на договора ти ще ти се полагат 7 работни дни отпуск:

20 работни дни отпуск / 12 месеца = 1.67 дни отпуск на месец


4 месеца х 1.67 = 6.66 дни

Ако до 22-ри април си използвал само 1 ден платен отпуск, то работодателят ти е длъжен да ти изплати останалите 6 работни дни, които ти се полагат за този период, но не си ползвал.

3. За оставане без работа за не повече от един месец след освобождаването по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда

(при съкращаване на щат и при освобождаване поради намаляване обема на работа, закриване на предприятието или част от него)

Размерът на това обезщетение е 1 твоя работна заплата.

Разделяне с колегите

Имейл до колегите

Изпрати кратък имейл до колегите си, за да ги уведомиш, че вече не си служител на фирмата. Благодари им за времето, прекарано заедно, и им пожелай успех. Остави личен имейл и телефон за връзка с теб, ако желаеш.

Независимо дали харесваш всички или не, покажи им как се напуска с достойнство и бъди учтив. Светът е малък, най-вероятно ще срещнеш някой от тях в бъдеще, затова запази добрия тон.

Предаване на работа, документи и вещи

Твоя информация

Нашият съвет е да не съхраняваш нищо лично на служебния ти компютър, но ако все пак има твоя информация на него и политиката на фирмата позволява да сваляш или изпращаш информация, свали всичко на твое USB или си го изпрати на личния имейл.

Не забравяй да прочистиш контактите в служебния ти телефон, както и да изтриеш профилите ти в социалните мрежи, снимките, клиповете, имейлите и SMS-те от него.

Имущество на фирмата

При напускане ще трябва да върнеш имуществото на фирмата, което ползваш – служебен телефон, автомобил, компютър, таблет, или друго, за което ще трябва да подпишеш и приемо-предавателни протоколи.

Фирмата следва да ги осигури.

Ако си подписал такива протоколи при започване на работата, а при напускане не ти ги предоставят – изискай ги.

Не се случва често, но е добре да се застраховаш в случай, че решат, че щом няма подписан документ, не си им върнал телефона си например, и да поискат да им го платиш.

Задължения към фирмата

Ако си материално-отговорно лице, следва да отчетеш и върнеш всички парични средства и стоки, водещи се на теб  - служебен аванс, задължения от клиенти, стока.

Може би дори си на позиция, за предаването на която е необходимо да се направи ревизия или инвентаризация.

Твоят пряк ръководител или счетоводител следва да организират този процес и да приемат всичко.

Обходен лист

Последно може да поискат да попълниш т.нар. обходен лист, в който да събереш подписи от отделите, свързани с твоята позиция, удостоверяващи, че са си свършили работата, свързана с твоето освобождаване.

За различните компании и позиции тези отдели са различни, но най-общо това са:

 • Счетоводство – по отношение на документи и пари
 • Пряк ръководител – по отношение на приемане на стоково-материални ценности
 • Информационни технологии – във връзка със спиране на достъпа ти до служебен компютър, служебен имейл и информационна система
 • Човешки ресурси – за провеждане на изходящо интервю, връщане на пълномощни, получаване на документи, и др.

​Получаване на документи от работодателя

Приключена трудова книжка

В приключената ти трудова книжка трябва да има подписи на управляващия фирмата и на главния счетоводител.

В нея следва да има и печат с нанесен трудовия ти стаж при този работодател в години, месеци и дни (или просто да е изписано), и изречение дали осигурителния ти стаж е равен на трудовия.

Пример

Ако си назначен на пълен работен ден – 8-часов, то осигурителния ти стаж е равен на трудовия ти.

Ако обаче си назначен на 4-часов работен ден, то трудовия ти стаж не е равен на осигурителния.

Ако в този случай трудовия ти стаж е например 24 месеца, то осигурителния ти ще е наполовина – 12 месеца.

УП 2 и УП 3

Удостоверенията УП 2 и УП 3 са ти необходими при пенсиониране и за удостоверяване на допълнителен труд, ако си извършвал такъв.

От 01.01.2018 г. работодателя има задължение да ти издаде тези удостоверения по твое искане само за периоди преди 2000 г. (чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г., правна мярка 62).

За трудов стаж след 2000 г. работодателите не са задължени да издават УП 2 и 3, тъй като тези данни вече са в електронния регистър на НОИ.

​Служебна бележка за доходите ти по трудови правоотношения

/по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ/

Необходима ти е, ако започваш работа при следващ работодател в същата година, в която е прекратен договора ти, за изравняване на данък общ доход.


Поискай документите ти да бъдат готови и да ги получиш в последния ти работен ден. Ако не го направят, ето какво казва закона:

 • Работодателят ти е длъжен да ти предостави документите за прекратяване на договора ти в последния ти работен ден – предизвестие, заповед, трудова книжка.
 • Трудовата книжка може да бъде забавена до 5 работни дни. След това работодателят дължи осигуровки за дните на забавяне.
 • Останалите документи (служебната бележка и УП-тата) се издават в 14-дневен срок от поискването им.

Ако не ти дадат всички документи веднага, ще се наложи да отидеш отново до там, когато са готови.

Помоли ги да побързат обаче, защото имаш срок за регистрация в Бюрото по труда.


Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

Регистриране в Бюрото по труда

Регистрацията в Бюрото по труда става по постоянния или настоящия ти адрес, вписан в личната ти карта, в съответната териториална Агенция по заетостта (Бюро по труда).

Това означава, че трябва да намериш точно в кое Бюро по труда да отидеш.

Можеш да го направиш тук.​

Въведи областта и града, в който е адресната ти регистрация. Отдолу на страницата ще се появи Бюрото по труда, в което трябва да се регистрираш. Като кликнеш върху него, ще се появи и точния му адрес и телефоните за контакт с него.

Срок за регистрация

Срокът за регистрация в Бюрото по труда е 7 работни дни от датата на прекратяване на трудовия договор или от датата на прекратяване на осигуряването.

Промени, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение:

Със Закона за извънредното положение този срок се удължава до 14 дни след отмяната на извънредното положение

Пример

Ако последния ти работен ден е в петък, 10 април, то можеш да се регистрираш в Бюрото по труда на:

13 април (понеделник)
14 април (вторник)
15 април (сряда)
16 април (четвъртък)
17 април (петък)
20 април (понеделник) или
21 април (вторник)

Документи

Регистрацията в Бюрото по труда се извършва лично от теб. Трябва да носиш:

 • Лична карта – копие и оригинал за справка
 • Документ за адресна регистрация по настоящ адрес, ако е различен от този в личната ти карта – копие и оригинал за справка
 • Документи за придобито образование и/или квалификация – дипломи за завършено образование и документи за квалификации – копия и оригинали за справка
 • Документи, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, УП 2 и УП 3 – оригинали. От Бюрото по труда ще запишат в трудовата ти книжка началната дата на регистрацията ти. Времето, през което си регистриран като безработен, ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.
 • Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение - копие и оригинал за справка
 • Решение на Териториалната експертна лекарска комисия/ Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност - копие и оригинал за справка

Служителите в Бюрото по труда може само да погледнат оригиналите на документите ти и да не вземат копията. Все пак, препоръчваме да носиш и тях - за всеки случай.

Там ще попълниш:

 • Заявление-декларация по техен образец. Обикновено бланката е налична пред вратата на стаята за регистрация.

След регистрацията ти от Бюрото по труда ще ти дадат:

 • Карта с нанесени дати, на които да се явяваш лично за подпис веднъж месечно. В някои Бюра по труда могат да ти предложат и да се явяваш за подпис на по-големи интервали - например на всеки 3 месеца.
 • Документ за направената регистрация, който да представиш пред НОИ

Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

Обезщетение за оставане без работа от бивш работодател

​(при съкращаване на щат, както и при освобождаване поради намаляване обема на работа, закриване на предприятието или част от него)

Подаване на молба за получаване на обезщетение за оставане без работа

Законът предвижда, ако след прекратяването на договорът ти в срок от 1 месец не започнеш нова работа, да ти бъде изплатена 1 твоя работна заплата като обезщетение.

Това се случва след представяне на Молба-заявление в свободен текст с твой подпис, занесена до бившия ти работодател.

Представяне на трудовата ти книжка

Обезщетението за оставане без работа се вписва в трудовата ти книжка, затова я носи с теб, когато предаваш Молбата-заявление.

Срок за подаване на молбата

1 месец от датата на прекратяване на трудовия ти договор

Пример

Ако договорът ти е прекратен, считано от 20 март, то следва да подадеш Молба за получаване на обезщетение за оставане без работа на 20 април.

Получаване на обезщетението

Превежда се със заплатите за месеца, в който се дължи обезщетението.

Върху обезщетението бившият ти работодател е длъжен да изплати и всички осигуровки, без здравните. Тях трябва ти сам да си внесеш.


Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

Регистрация в НОИ

Обезщетението за безработица се превежда от НОИ (а не от Бюрото по труда), така че ще трябва да се регистрираш и там.

Промени, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение:

Можеш да подадеш заявление за получаване на обезщетение директно в Бюрото по труда, без да е необходимо да посещаваш и НОИ.

Обезщетението, което ще започнеш да получаваш, се пресмята от времето на регистрация ти в Бюрото по труда.

Ако си получавал обезщетение за безработица преди по-малко от 3 години от датата на регистрацията ти в Бюрото по труда сега, то ще получиш само минималния размер на обезщетението и то само за 4 месеца.

Кога трябва да се регистрираш

Регистрацията в НОИ се прави след като получиш обезщетението, което ти дължи работодателя ти за оставане без работа за един месец, ако си съкратен.

Ако си освободен по друг член от Кодекса на труда, то можеш да се регистрираш веднага след регистрацията ти в Бюрото по труда.

Срок за подаване на Заявление за получаване на обезщетение за безработица в НОИ

Срокът за регистрация в НОИ е максимум 3 месеца след прекратяването на договора ти.

Ако подадеш заявлението си след изтичане на този 3-месечен срок, то ще ти бъде отпуснато обезщетение, но срокът му ще бъде намален със срока на закъснението ти.

Документи

Трябва да подадеш документи в териториално поделение на НОИ по твой постоянен адрес.

Можеш да намериш в кое НОИ трябва да отидеш тук. ​

Намери града си на страницата и кликни върху него. Ще се появи точния адрес на поделението на НОИ в твоя град, на който трябва да отидеш, за да се регистрираш.

За да улесниш регистрацията си, препоръчваме да вземеш твой Персонален Идентификационен Код (ПИК) от НОИ, и да се регистрираш за получаване на обезщетения за безработица по интернет. Ето тук може да получиш повече информация.

Документите, които следва да представиш в НОИ, са:

 • Лична карта – оригинал и копие за справка
 • Документи, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, УП 2 и УП 3 – в оригинал. Ако е необходимо в НОИ правят копие на нужните им документи.
 • Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение - оригинал за справка и копие
 • Документ за банкова сметка - издава се от банката, в която имаш сметка
 • Бележката за направената регистрация от Бюрото по труда

​Там ще попълниш:

 • Заявление по образец на НОИ

Период на получаване на месечни обезщетения

Обезщетенията за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат.

Виж периодите за изплащане на обезщетенията в долната таблица.

Осигурителен стаж (вкл. осигуряване за безработица след 31.12.2001 г.)

Период за изплащане на обезщетението

до 3 години

4 месеца

от 3 години и 1 ден до 7 години

6 месеца

от 7 години и 1 ден до 11 години

8 месеца

от 11 години и 1 ден до 15 години

10 месеца

над 15 години

12 месеца

Размер на месечните обезщетения

Дневен размер на възнаграждението ти

Сумата от последните ти 24 заплати за последните последователни 24 месеца се дели на 24, за да се получи средномесечното възнаграждение.

След това тази сума се разделя на 21 работни дни, за да се намери среднодневното ти възнаграждение за този период.

Пример

Ако си получавал всеки месец по 1 100.00 лв брутно възнаграждение (вкл. клас за прослужено време, всички осигуровки и данък), то за последните 24 месеца сумата от възнагражденията ти ще е 26 400.00 лв., а средномесечното ти възнаграждение за периода – 1 100.00 лв.


Среднодневното ти възнаграждение за този период ще е: 

1 100.00 лв / 21 дни = 52.38 лв.

Дневно парично обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер на 60% от среднодневното ти възнаграждение (или среднодневния ти осигурителен доход, но не повече от максималния осигурителен доход 3 000.00 лв.), върху което са внесени (или са дължими) вноски за фонд Безработица за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването ти.

Пример

Ако вземем горния пример, то дневното ти парично обезщетение ще е 60% от 52.38 лв. или 31.43 лв.

Дневното парично обезщетение за безработица не може да е по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, който за 2020 г. е 9.00 лв.

Дневното парично обезщетение за безработица също така не може да е повече от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, който е в размер на 74.29 лв.

Месечен размер на паричното обезщетение за безработица

Месечния размер на паричното обезщетение за безработица, което ще започнеш да получаваш, се определя, като получения дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Пример

Ако дневното ти парично обезщетение е в размер на 31.43 лв., то:

ако през месец април има 20 работни дни, ще получиш 628.60 лв. чисто, а ако през месец юни има 22 работни дни, ще получиш 691.46 лв. чисто.

Ако обаче:

 • ти си пожелал да ти бъде прекратен договора на основание чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда (по твоя инициатива без предизвестие)
 • ти си пожелал да ти бъде прекратен договора на основание чл. 326 от Кодекса на труда (по твоя инициатива с предизвестие)
 • договорът ти е прекратен на основание чл. 331 от Кодекса на труда (прекратяване с получаване на обезщетение в размер на минимум 4 и максимум 10 заплати)
 • получавал си обезщетение за безработица преди по-малко от 3 години

то ще получиш минималния дневен размер на обезщетението за безработица за срок само от 4 месеца.

Пример

9.00 лв. х 21 работни дни = 189.00 лв на месец.

Във всички останали случаи, посочени в началото на статията, ще получиш пълния размер на обезщетението за безработица за периода, който законът предвижда, в зависимост от трудовия ти стаж (виж Период за получаване на месечни обезщетения). 

​Условия за получаване на обезщетения

Право на парично обезщетение ще имаш, ако:

 • са ти били внасяни осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването ти
 • вече си се регистрирал като безработен в Бюрото по труда
 • все още не си придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране
 • не упражняваш трудова дейност, за която подлежиш на задължително осигуряване по чл. 4. от Кодекса за социално осигуряване. За повече инфо, разгледай Кодекса тук.

Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

Какво да правиш след това?

Не се впускай веднага в търсене на работа. Нашият съвет към теб е да направиш последователно следното:

Почивка

Почивка от поне 1 седмица, през която се занимаваш само с приятни за теб неща.

Желателно е да не мислиш за работа – бивша или бъдеща, задължения, пари или други отговорности.

Позволи на тялото, ума и сърцето ти да се възстановят пълноценно.

Контакт с приятели и познати

Уведоми всички твои приятели, познати, роднини и бивши колеги, че си в период на търсене на нова работа.

Това е и добър повод да се видиш с хора, които харесваш, но не си имал време за тях до момента.

Подготовка на кандидатурата ти за работа

Насоки как да го направиш ще намериш в това наше безплатно електронно обучение.

Кандидатстване за нова работа

Ежемесечни посещения в Бюрото по труда

Ежемесечни посещения в Бюрото по труда точно на посочените в картата дати, за да се подпишеш, че все още не си си намерил работа.

В някои Бюра по труда предлагат да "разсрочат" посещенията ти. Попитай дали е възможно да се подписваш на всеки 2 или 3 месеца например.

Отписване от Бюрото по труда след намиране на нова работа

Подписване на нов трудов договор

Още в първия ти работен ден на новото работно място предупреди, че ще се наложи да отсъстваш за няколко часа, след като получиш договора и трудовата си книжка, тъй като ще трябва да се отпишеш лично от Бюрото по труда.

Срок за отписване от Бюрото по труда

Срокът за отписване от Бюрото по труда е 7 дневен.

​Необходими документи

 • Трудов договор в оригинал, задължително подпечатан с печат от новия ти работодател.
 • Трудова книжка с нанесена в нея информация за новия ти трудов договор. От Бюрото по труда ще запишат в трудовата ти книжка датата на дерегистрацията ти.
 • Справка от НАП за обявяване на новия ти трудов договор (Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). В някои Бюра по труда я искат, затова по-добре занеси и нея. Справката следва да получиш от работодателя си.

Обединихме всички инструкции, материали и бланки в удобен за ползване Наръчник. Кликни върху долния бутон и получи безплатно цялата информация, която ти е необходима в този труден период.

За финал

Надяваме се тази информация да ти е от полза и ще се радваме да разберем какво мислиш за статията.

Промени, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение:

1. За времето на извънредното положение всички срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат.

Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица могат да се регистрират в Бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения там или в НОИ в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение. Подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок. 


2. Безработните могат да подадат заявление за получаване на обезщетение директно в Бюрото по труда, без да е необходимо да посещават и НОИ.


3. Регистрация в Бюрото по труда може да се направи както на място в съответното Бюро по труда, така и по пощата или по електронен път (повече информация тук).

Статията е написана с безценното съдействие на Веселка Кискинова, Заместник-началник на отдел „Кадри“ в една от големите банки у нас. Веси, благодаря!


 • АС каза:

  Много добре структурирана и полезна информация. Благодаря.

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че информацията Ви е полезна! Благодаря за коментара!

   • Стоянка Гулева каза:

    Здравейте!Търся съвет по кодекса. Бях принудена да бъда съкратена по чл. 325 ал. 1 т. 1 с 15 години трудов стаж във фирмата. Документа ми беше връчен на 1. 04.2020.В същият ден разбрах по кой член искат да ме съкратят. Работодателя не могъл да ме съкрати по друг. Същият работодател след 8 дни ме моли да се върна на работа. Вече съм си подала документите в бюрото по труда. Въпроса ми е следният:Каква е процедурата?
    Би ли могло да се анулира съкращението?!
    С уважение.

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте!

     Подали сте Заявление за напускане по Ваше желание (чп. 325), а не сте била съкратена. Поради тази причина като регистрирана безработна ще получавате само минималното обезщетение за безработица за 4 месеца, независимо каква е била заплатата Ви и колко е дълъг трудовия Ви стаж.

     За да бъде анулирано Заявление ви за напускане, то не трябва да имате прекъсване в трудовия стаж (а Вие имате такова). Освен това трябва и да „анулирате“ регистрацията си в Бюрото по труда и НОИ, а това не мисля, че е възможно.

     По мое мнение, щом работодателят иска да Ви наеме отново, то той следва просто отново да Ви назначи на работа по обичайния, законен начин. Освен това, ако смятате, че сте в изгодна за преговори позиция, опитайте да договорите по-добри условия на труд.

     • Стоянка Гулева каза:

      Благодаря за изчерпателния отговор!

   • Николай каза:

    Здравейте, какви възможности предвижда законът при неподновяване на трудов договор сключен с 6 -месечен изпитателен срок?По кой член от КТ трябва да бъде прекратен договорът, за да имам право на 60 % обезщетение за безработица? Има ли такава възможност практически?

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте!

     Прекратяването на трудов договор в изпитателен срок става по чл. 71 от КТ. При него имате право да получавате пълни обезщетения за безработица – 60% от брутното Ви възнаграждение.

     Уточнение: формулировката „неподновяване на трудов договор сключен с 6 -месечен изпитателен срок“ е неправилна. Този вид договор е постоянен, просто е със срок на изпитване. Ако работодателят не прекрати договора по време на изпитателния срок, то той автоматично си остава просто постоянен трудов договор.

 • Мария каза:

  Благодаря Ви за оптимизма, споделеното знание и подареното време за проучване на нормативна база.

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря за коментара, Мария! Надявам се статията наистина да е от полза! Желая Ви успех 🙂

 • Yoanna каза:

  Благодаря за статията. Изключително полезна е.

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че е така 🙂 Това беше и целта ни – да съберем цялата необходима информация на едно място, така че да сме полезни на всички съкратени или уволнени от работа в този труден за тях момент. Благодаря за коментара, Yoanna!

 • Ирена каза:

  Поздравления за статията – много добра структура и точно подбрана детайлност. Можете ли да добавите и коментар отнасно спецификите при уволнение / съкращение на майки по време на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст?

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря за коментара и за предложението, Ирена! Разбира се – ще проучим въпроса за освобождаването на служители в отпуск за отглеждане на дете и ще добавим информацията към статията!

 • Петър Г. каза:

  Супер статия.Институциите може да вземат пример как се прави за
  да си в услуга на гражданите.Добре ,че има такива граждани ,който споделят опита си и знанията в дадена област и са изключително полезни за обществото.

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря за хубавите думи и за високата оценка, Петър!

   • Недко Влайков каза:

    Само не разбрах,когато си осигуряван последните няколко години на 970 лева ,а работодателя те принуждава да подпишеш документ,че си освободен по взаимно съгласие колко ще бъде месечното възнаграждение от борсата?

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте! Независимо на каква сума сте бил осигуряван и за какъв период от време, ако подпишете Заявление за напускане по Ваше желание ще имате право да получавате само минималния размер на обезщетението за безработица (9 лв. на работен ден) за период от 4 месеца.

   • петар каза:

    преди месец и половина подадох всичко за обещетение в бюрото по труда все още няма нищо
    какво да се направи

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте!

     Предполагам, че има забавяне при обработката на заявленията за обезщетение, поради извънредната ситуация, в която се намирахме.
     Съветът ми е да отидете на място в НОИ по местоживеене и да проверите лично на какво се дължи това забавяне. Така ще ускорите процеса.

 • Димитрина каза:

  Благодаря 🙂

 • Нора каза:

  Браво, момичета! Безценна помощ! Успех!

 • Лидия Николова каза:

  Благодаря за статията! Изключително подробно описано и много полезна, особено за хора, които до сега не са попадали в такава ситуация.

 • Georgi Ivanov каза:

  Здравейте, за съкращение по чл. 328 т. 3, важат ли описаните неща?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Георги! Да, важат!

   Освобождаването на служители на основание чл. 328, т. 3 КТ (при намаляване на обема на работа) е по същество съкращаване на щат, така че имате право на всички обезщетения от работодателя (за неизползван отпуск, за неспазено предизвестие – ако това е така, както и на 1 брутна заплата за оставане без работа за период от 1 месец след освобождаването Ви).
   Имате право да получавате и пълния размер на обезщетенията за безработица (т.нар. борса), ако се регистрирате като безработен в Бюрото по труда.

   Ако решите да оспорвате освобождаването Ви, имайте предвид следното:

   – При намаляване на обема на работата работодателят има право да уволни работниците или служителите, които изпълняват тази работа, но не и други работници или служители, обемът на работата на които не е намалял.
   – Броят на работниците или служителите, които той може да уволни на това основание, трябва да отговаря на размера на намалението на обема на работата. Например, ако обемът на работата е намалял с 40 %, работодателят може да уволни 40 % от персонала, зает в тази дейност, но не целия персонал.
   – Съгласно чл. 329 КТ при уволнение поради намаляване на обема на работата работодателят е длъжен предварително да извърши подбор, с цел да останат на работа работниците и служителите, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

   Надявам се да съм била полезна! Успех!

   • Георги Иванов каза:

    Благодаря за отговора!
    Имам и още един въпрос относно обещетението от работадателя. Размера е една брутна заплата, а колко получаваме нето, ако е бруто, ние ли трябва да си внесем осигуровките?

    • Красина Георгиева каза:

     Привет отново! Осигуровките и данъците върху обезщетението се удържат и внасят от работодателя Ви. Вие нямате ангажимент към това.

     Що се отнася до въпроса Ви как се изчислява нетната заплата:
     В зависимост от размера на дохода Ви, удръжките от брутната заплата ще варират. Ето един пример, чрез който се надяваме да се ориентирате:

     Брутна заплата (осигурителен доход): 1’000 ,00 лв.
     Общо удръжки: 224,02 лв.
     Нетна заплата: 775,98 лв.

     В този конкретен случай удръжките са както следва:

     – Вноска за фонд „Пенсии“: 65,80 лв.
     – Допълнително задължително пенсионно осигуряване: 22,00 лв.
     – Здравни осигуровки: 32,00 лв.
     – Вноска за фонд „Общо заболяване и майчинство“: 14,00 лв.
     – Вноска за фонд „Безработица“: 4,00 лв.
     – Данък общ доход върху облагаемия доход (862.20 лв.): 86.22 лева

     Надявам се да съм успяла да Ви ориентирам 🙂

   • Иван каза:

    Здравейте,
    Уволнен съм по чл.328, т.2 в предизвестието е вписано, че ми изплатят 1
    брутна заплата. След този месец ми се полага още една заплата, ако не съм започнал друга работа, която трябва на си поискам на конкретната дата ли? Ако се падне почивен ден?
    Имам ли право да оспорвам съкращението при положение, че на мойта позиция е назначен човек?

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте, Иван! Работодателят е длъжен да Ви изплати още една Ваша заплата обезщетение, ако след месец след освобождаването Ви все още нямате работа. Ако изтичането на този месец се падне в почивен ден, просто отидете да подадете Заявлението си за изплащане на това обезщетение в първия работен ден след това. Важното е просто да е минал цял месец, в който не сте си намерили нова работа.
     Що се отнася до въпроса Ви за оспорване на съкращението Ви, моят съвет е да се обърнете към адвокат, занимаващ се с трудово-правни дела, който да прегледа всички документи, да проучи ситуацията и да Ви даде компетентното си мнение.

 • Филип каза:

  имам такъв въпрос: Съкратен съм по член 71. ал. 1 разбрах, че имам право на обезщетение. Последните 12 месеца(даже последните 6 год.) съм осигуряван на минималната заплата. Каква сума ще получавам от борсата

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Филип! Пресмятането на обезщетението за безработица става по следния начин:

   Съберете брутните Ви възнаграждения за последните 24 месеца преди съкращението Ви. Разделете получената сума на 24.
   След това пресметнете колко е 60% от тази сума. Разделете получената сума на 21. Ще получите среднодневното обезщетение.
   И накрая: вижте колко работни дни има в месеца. Умножете цифрата по горната сума. Ще получите обезщетението си за безработица за конкретния месец.

   Имайте предвид, че размера на минималната работна заплата е различен за различните години:
   – 2019 г.: 560,00 лв.
   – 2018 г.: 510,00 лв.
   – 2017 г.: 460,00 лв.

   Във Вашия случай, ако сте съкратен от 01.07.2019 г., размерът на месечното обезщетение, което ще получавате, е около 300,00 лв. (между 270,00 лв. и 330,00 лв., в зависимост от броя работни дни във всеки конкретен месец).

   За по-голяма точност, изтеглете нашия Наръчник от тази статия. Към него ще намерите Калкулатор за пресмятане на точните суми, които ще получавате от НОИ.

   Надявам се да съм била полезна! 🙂

 • Добрина каза:

  Здравейте, в момента съм на борсата до средата на ноември.Тогава изтичат 12-те месеца.Ако междувременно прекратя регистрацията си поради намиране на нова работа, ще запазя ли правото си на ползване на високо обезщетение ако например следващата година остана без работа отново.Т.е. ако стартирам работа от август тази година,правото на борса до ноември,още 4 месеца, ще мога ли да ползвам през следващата година?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Преди няколко години това беше възможно. Не съм наясно дали е допустимо в момента и за съжаление нямам отговор на въпроса Ви. Съветът ми е да попитате служителите в Бюрото по труда там, където се разписвате всеки месец. Те би трябвало да могат да Ви отговорят и да Ви дадат повече информация.

   • darina jovcheva каза:

    zdraveite, registrirah se v buroto po truda sled kato bqh osvobodena po vzaimno saglasie . ne sam podavala dokumenti v noi tei kato mnogo barzo si namerih rabota.
    ot novata mi rabota me sacratiha
    vaprosat mi e sega ste imam li pravo na obezstetenie ot noi za uvolnenie
    blagodarq

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте! Да, имате право на обезщетение за оставане без работа. Щом не сте получавали обезщетение от НОИ в последните 3 години, ще получавате пълното обезщетение за безработица, след като отново се регистрирате в Бюрото по труда, а след това и в НОИ.

     • Мария Тасева каза:

      Здравейте Трябва да отида на борса по чл328 ал1 т11. Имам ли право на обещетение след като съм ползвала такова преди 1г и 5м

     • Красина Георгиева каза:

      Здравейте!

      Според Кодекса за социално осигуряване, чл. 54б:

      „Безработните лица, придобили право на парично обезщетение преди изтичането на 3 години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.“

      Т.е., ако се регистрирате като безработна и подадете заявление за обезщетения за безработица в момента, ще имате право да получавате само минималния размер (9 лв. за работен ден) за срок от 4 месеца.

 • Crowprince каза:

  При прекратяване на трудов договор по чл.71. ал1 по инициатива на служителя, може ли да се претендира за обезщетение от 60% от брутното възнаграждение?

  • Красина Георгиева каза:

   За съжаление, не. Ако служител напусне по негова инициатива, независимо дали съгласно чл. 71, 325, 326 или 331, то, ако се регистрира като безработен, той ще получава само минималното обезщетение за безработица. За 2019 г. то е 9 лв. на работен ден за съответния месец и се отпуска само за 4 месеца.

 • Донка каза:

  Здравейте,искам да попитам имамли право на парично обещетение при съкращение на щата чл.328 т.2,от фирма в коята съм работила 20 години на трудов договор ,ако само съм съдружник в друго ООД,от което не получавам никакви доходи и не се осигурявам от там ?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Донка! Има законово ограничение да получавате обезщетения за безработица, само ако получавате доходи и се осигурявате върху тях. Служители от Бюрото по труда обаче казват, че са виждали доста случаи, в които от НОИ отказват, именно защото безработния има каквото и да било участие в друга компания без никакво заплащане. Нашият съвет е да излезете от управлението на фирмата, в която сте съдружник, независимо, че нямате доходи оттам, за да сте сигурна, че ще получите полагаемото Ви се обезщетение.

 • Тони каза:

  Здравейте, с трудов договор съм на минималната заплата от 560 лв. Имам договорени пари, които да ми се плащат извън договора. До преди 6 м. работодателя изплащане по ТД и допълнителните пари на ръка. Обаче от тогава плаща само тези 560 лв. Как мога да си взема изработените договорени устно пари?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Тони!
   Работодателят има задължение да изплаща само възнаграждението, посочено в трудовия Ви договор.
   Единственият вариант, който виждам пред Вас в тази ситуация, е да успеете да убедите работодателя да продължи да Ви изплаща допълнителната сума.
   И дори и да успеете, непременно потърсете друго работно място, по възможност с посочени реални възнаграждения и условия на труд в договора Ви.
   Можете и да се оплачете в Инспекция по труда – вижте тази наша статия: Некоректен работодател: съвети за справяне. Те обаче няма да възстановят дължимите Ви допълнителни суми, тъй като нямате законово основание да ги получавате – не са посочени в трудовия Ви договор.

 • Милен каза:

  Здравейте. Фирмата в която работя ще се мести в друг град, който е доста далеч. По кой член трябва да стане раздялата ни?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Милен!
   Кодексът на труда казва, че работодателя Ви следва да прекрати договора Ви по чл. 328, т. 7: „при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност“.
   В този случай ще имате право да получавате и пълното обезщетение за безработица, след като се регистрирате като безработен в Бюрото по труда и в НОИ, разбира се.
   Не напускайте по Ваше желание – няма да можете да получавате пълните обезщетения за безработица, а и причината за раздялата с работодателя се дължи на негово решение, а на Ваше желание. Изчакайте той да Ви освободи.

 • Теодора каза:

  Чудесна статия!!! Скоро не бях попадала на така добре структурирана, детайлна и поднесена на разбираем език, информация на иначе „суха“ и сложна материя! Поздравления!

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря Ви! Радвам се, че статията Ви харесва и се надявам да Ви е полезна! Желая Ви успех!

 • Стела Кирилова каза:

  Здравейте,
  По кой член от Кодекса на труда е възможно освобождаване от работа и пълно обезщетение от борсата. Мисля, че член 328 от КТ не води до пълна борса.Като изключим чл. 71, ал.1 от КТ, по кой друг може да се вземе пълното обезщетение.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   За да имате право на пълно обезщетение за безработица, не трябва да сте:
   – напуснали по взаимно съгласие с договорени минимум 4 обезщетения (чл. 331 КТ),
   – напуснали по Ваше желание (чл. 325 или 326 КТ),
   – освободени поради Ваше виновно поведение (чл. 330 КТ),
   както и не трябва да сте ползвали обезщетение за безработица през последните 3 години.

   Следователно, имате право на пълно обезщетение, ако Вашият работодател Ви освободи по негова инициатива на основание чл. 71 или чл. 328 от Кодекса на труда.

 • Свободна каза:

  Точно сте описали всяка стъпка. Благодаря, много полезно е!

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че статията Ви е полезна! Благодаря Ви за обратната връзка!

 • ирина каза:

  Имам един въпрос: сега имам постоянна работа, но това е проект, който скоро приключва и ще бъда съкратена. Имам и в момента замръзена регистрация като самоусигуряващо се лице – аз не щ ползвам вече 4 години. Това ще попречи ли по някакъв начин да се регистрирам за обезщетения за безработица? Мерси за отговора ви и прекрасен сайт? Благодарности!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Има законово ограничение да получавате обезщетения за безработица, ако получавате допълнителни доходи и се осигурявате върху тях. Съветваме Ви да прекратите всяко самоосигуряване, за да е сигурно, че няма да Ви създадат проблем от НОИ.

 • Tsvetelina каза:

  Здравейте,

  Предстои ми съкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2- съкращение на щата. Трябва ли в заповедта за съкращение да е упоменато, че ако в следващия 1 месец не намеря работа работодателят е длъжен да ми изплати 1 брутна заплата?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Всички дължими обезщетения – за оставане без работа за период от 1 месец след оставане без работа, за неспазено предизвестие, както и за неизползван дължим отпуск – следва да са вписани в някой от документите за освобождаване. Работодателите обикновено ги посочват в Предизвестието за освобождаване.

 • Tsvetelina каза:

  Ако съм съкратена по чл. 328, ал.1, т.2, но имам само 1 година и 10 месеца непрекъснат стаж през последните 24 месеца, как се изчислява обезщетението (при общ стаж над 4 години)

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Според Кодекса за социално осигуряване „право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.“ Т.е. имате право на обезщетение за безработица. Моля, вижте Раздел „Регистрация в НОИ“, глави „Период на получаване на месечни обезщетения“ и „Размер на месечните обезщетения“ от настоящата статия, за да се запознаете с начина на изчисляване на месечните обезщетения и за какъв период ще ги получавате.

 • N.Popov каза:

  Страхотна статия, обяснена в последователни стъпки. Благодаря Ви!

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря Ви за хубавите думи и обратната връзка! Успех!

 • Irina каза:

  Добре структурирана, детайлна информация. 70% от институциите трябва да се поучат от вас

 • Иван каза:

  Здравейте, напуснах по чл325 ал.1 т.1 (взаимно съгласие), сега ако ме назначат в фиктивно в друга фирма, колко време трябва да ме водят на работа преди да ме съкратят? Вярно ли е че от тази година срока е 2 месеца?

 • Юзджан каза:

  Имам въпрос относно прекратяване на договор по чл.331, където обезщетенията се изчисляват по последното Брутно възнаграждение. Като съм прекратил договора си на 13.11.2019, това означава че, обезщетението ми ще бъде изчислено по заплатата от 10 месец и ще ми бъдат платени изработените дни?

  • Красина Георгиева каза:

   Обезщетенията, свързани с трудово-правни въпроси, се изчисляват на база на вписаното възнаграждение в трудовия Ви договор, а не на база на получената сума за последния Ви работен месец. И това е така, тъй като реално получената заплата е възможно да се различава от тази посочена в официалния Ви договор с работодателя поради много законови причини – може да сте получили бонус (което е възнаграждение с непостоянен характер) или пък да сте били в болничен например.
   Независимо кога сте подписали трудовия си договор или допълнителното споразумение към него, посочващо актуалното Ви брутно възнаграждение, на тази база ще Ви бъдат изплатени обезщетения. Отделно, разбира се, работодателят Ви следва да Ви изплати възнаграждението за всички отработени дни до момента на прекратяването на договора Ви.

 • Иван Иванов каза:

  Имам опасение че шефът ми е решил да ме уволни без да има обоснована причина и се опасявам че ще ми връчи заповед за прекратяване по взаимно съгласие, а искам да се възползвам от 60-те % обезщетение за безработица. Какво мога да направя ако не съм съгласен с члена по който ми прекратяват договора?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   Просто не разписвайте Заповедта за прекратяване на договора Ви, ако в нея са посочени членове 325 и 326 от Кодекса на труда (напускане по Ваше желание без и с предизвестие). Никой не може да Ви принуди да го направите. Работодателите правят това, само когато чувстват, че са в силна позиция и могат да Ви принудят психически да се разпишете. Не го правете!
   Заявете, че предпочитате да бъдете съкратен, щом работодателят Ви иска да се разделите. Ако притесненията му са, че можете да се опитате да го съдите за незаконно съкращение (това е основният страх на работодателите при съкращение на щат), уверете го, че нямате такива намерения, а просто искате да получавате обезщетения за безработица. А тях можете да получавате, само ако договорът Ви е прекратен по член 71 (прекратяване на договор в изпитателен срок) или член 328 (съкращение на щат).
   Междувременно не нарушавайте вътрешно-фирмените правила по никакъв начин – не закъснявайте за работа и т.н., за да не Ви уволнят дисциплинарно.

 • Силвия Киркова каза:

  Здравейте , моля за помощ 6месечния срочен договор ми изтече на 14 октомври продължих да работя до 23 октомври, същият ден работодателят ме извика и съобщи че ще трябва да се разделим. На следващия ден ми се обади по телефона и ми каза че не ми е пуснал предизвестие от 1 месец , (щял да измисли нещо ) . Пуснах си болничен от 1 месец който изтича на 22 .11 имам и 5 дни платен
  отпуск . Притеснява ме това че не съм получила такова предизвестие и може ли да го направи с задна дата . Как да постъпя за да си получавам и борса . Благодаря ви предварително . Извинявам се за дългото обяснение .

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Силвия!
   Работодателят Ви би могъл да напише предизвестие със задна дата. За да е валидно то, обаче, Вие трябва да се разпишете на него. Ако не го направите, то освобождаването Ви от работа може да бъде лесно оспорено в съда впоследствие.
   Моят съвет е – не разписвайте документи със задни дати или с невярно съдържание. Нека работодателят Ви предостави предизвестие за прекратяване на вече постоянния Ви трудов договор и след това да Ви освободи по чл. 328 (съкращение). Така ще имате право на пълни обезщетения за безработица.
   Надявам се да съм Ви разбрала правилно и отговорът да Ви е от полза.
   Успех!

 • браво каза:

  Изключително полезна статия и добре формулирана.
  Нещо наистина смислено и подбрано.
  Браво за което ^^

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че намирате статията за полезна и Ви благодаря за окуражаващите думи!

 • Руслан каза:

  Здравейте,
  Възможно ли е да се отпишем по всяко време от Бюрото по труда по собствено желание, без да сме намерили нова работа. Предполагам, че е възможно, но тогава има ли някакви по-специфични условия или документи, с които трябва да се съобразим?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   Можете да се отпишете по Ваше желание по всяко време от Бюрото по труда.
   При намиране на работа на трудов договор се изисква предоставяне на договора като доказателство за започване на работа. Във Вашия случай, след като не можете да предоставите такъв документ, предполагам, че просто трябва да заявите желанието си и ще бъдете отписан.

 • Димитър каза:

  Много добре структурирана информация. Беше ми от голяма полза. Благодаря!

 • Йоана Димитрова каза:

  Изключително добре структурирана, изчерпателна и систематизирана статия. И не мога да не Ви поздравя! Успех!

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря Ви за обратната връзка и се радвам, че статията Ви допада!

 • Ренета каза:

  Здравейте!
  Статията Ви е изключително добра и структурирана! Поздравления!
  Имам единствено въпрос относно прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328 (съкращаване на щат).
  Има ли минимален срок на продължителност на работа в дадена фирма преди съкращаването, за да има право служителят да се регистрира на борсата и да започне да получва обезщетения.

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че статията Ви е полезна!

   Относно въпроса Ви:
   Няма значение колко време сте работили за настоящия Ви работодател, преди той да прекрати договора Ви на основание чл. 328, стига да отговаряте на условията за получаване на обезщетение:

   – внасяни осигурителни вноски от работодател или работодатели за поне 12 месеца през последните 18 месеца преди съкращението
   – направена регистрация като безработен в Бюрото по труда
   – все още непридобито право на пенсия
   – не се осигурявате в момента на трудов, граждански или управленски договор

   Така че, дори и да имате само 1 ден трудов стаж при последния си работодател, ако отговаряте на горните условия, то имате право на получаване на парични обезщетения.

   • Валентин Гьошков каза:

    Здравейте! Прочетох доста неща и все полезни! Направо сте супер, въпреки, че се налага да отговаряте по няколко пъти на един и същи въпрос. Мен ме интересува дали има значение колко време е минало от датата на прекратяване на договора с предишния работодател и евентуалното ми назначение на ново място, така че да не загубя възможността да се регистрирам на борсата за една година с по-голямо обезщетение?

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте и благодаря за хубавите думи 🙂
     За държавата е важно да имате непрекъснат осигурителен стаж, така че, според мен, не трябва да сте оставал без работа за повече от 1 календарен месец, за да имате право на обезщетения за безработица. Т.е. ако сте напуснал от 1-ви и започнете нова работа на 18-ти същия месец например, не мисля, че ще е проблем.
     Желая Ви успех!

 • Димитър каза:

  Съкратен съм по чл.328, ал.1 т.2. Работодателят ми изплати 1 брутна заплата обезщетение за едномесечния срок след прекратяване на договора, в който съм бил без работа, която се оказа по-малка сума от стандартната ми нетна заплата. Как се изчислява това обезщетение? То включва ли соц. и здравни осигуровки и за моя сметка или само за работодателя? От следващия месец ако си регистриран в бюрото по труда и НОИ за парично обезщетение дължиш ли за соц. и здравни осигуровки или се поемат от бюджета?
  Заплатата ми се формираше от 4 компонента – основна заплата + 2 вида постоянен бонус + 1 един променлив бонус. От ЧР обясниха, че заплатата обезщетение е брутна и вкл. всички непроменливи компоненти (т.е. без последния променлив бонус), но сметката не излиза.

 • Данка каза:

  Здравейте, ако за последните 18м. имам 12м. работа но от три фирми, за да получа обезщетение от трите ли места трябва да съм освободена по 328 чл. или 71 чл. за да получа 1г.обезщетение или само от последната работа?
  Благодаря Ви!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Само освобождаването от последното Ви работно място се взема предвид. Успех!

   • Данка каза:

    Здравейте г-жо Георгиева, много Ви благодаря за компетентния отговор. Статията е страхотна.
    Бъдете здрави и благословенни!

 • безработен каза:

  Браво за статията, ако не беше описана толкова добре цялата процедура нямаше да се регистрирам за обезщетение.

  • Красина Георгиева каза:

   Радвам се, че статията Ви е била наистина полезна и Ви пожелавам скоро да намерите новото си работно място!

 • Boris каза:

  Здравейте,
  благодаря за чудесната статия.
  Възникна ми следния въпрос докато я разглеждах:

  Възможно ли е да се прекрати трудов договор на IT специалист(програмист) на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 поради липса на образование? Известно е, че в момента на пазара на труда тези кадри са много търсени, но една немалка част нямат висше образование в областа на информационните технологии. Имат само средно или висше, но в съвсем друга област и същите са се преквалифицирали в частни академии или са самоуки.
  Кога работодателят има правно основание да прекратява трудов договор съгласно чл. 328, ал. 1, т. 6.

  Благодаря

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Радвам се, че статията Ви е полезна!

   Що се отнася до въпроса Ви:

   Прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 – поради липса на образование – обикновено се прави в случаите, в които работодателят иска на всяка цена да прекрати договора на служител, който не може да освободи по друг начин по една или друга причина (не може да го съкрати, защото има и други хора, работещи на същата позиция, и така ще съкрати и всички тях; не иска да прекрати договора му с обезщетения, защото иска да плати по-малко пари при раздялата си с него).

   От това, което сте написал, вадя извод, че искат да Ви освободят, независимо, че има недостиг на ИТ специалисти, и са намерили най-безболезнения за тях начин. Причината, разбира се, е друга.
   И независимо от ситуацията на пазара на труда, и че са Ви назначили без нужното образование, и вероятно имате и колеги, които също нямат образованието, работодателят има прави да съкрати само Вас, тъй като законът го позволява.

   Ако Вие сте съкратеният, съжалявам, че се налага да преминете през това. Сигурна съм обаче, че няма да останете дълго време безработен – все пак наистина има голямо търсене на ИТ специалисти 🙂 Успех!

   • Boris каза:

    Благодаря много за отговора.

    Въпросът ми беше хипотетичен и аз не мога да споделя нищо от първо лице. Имах съмнения дали работодателят има правото да прекратява трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6
    след като съзнателно е наел служител без релевантно образование.

    От коментара Ви разбирам, че това е напълно възможно.

    Говорим за случаите, когато за професията, конкретно образование не се изисква по силата на нормативен акт.

 • Вероника каза:

  Здравейте! Поздравявам Ви за статията, много добре и ясно структурирана информация!

  Все пак, за да се уверя, бих искала да Ви попитам за следната ситуация:
  До сега съм нямала трудова книжка (не съм работила на трудов договор, само граждански) и скоро се регистрирах само в бюрото по труда. До колкото разбирам, основно тъй като нямам необходимия минимален стаж от 12 месеца, се водя безработна без право на обезщетение (чл. 49), правилно ли разбирам?
  Възможно е да започна работа в България за 2-3 месеца и след това да отида да работя сезонно в ЕС за още 5-6 месеца. Следователно има ли значение по кой член напускам работа, за да бъда отново без право на обезщетение? А преди да замина в чужбина какво трябва да направя – отново да се регистрирам в бюрото по труда (но няма да мога да се отпиша в 7 дневеня срок, защото няма да съм в България като започна работа отново, както и не знам колко време ще ми отнеме да я намеря), да ги информирам по друг начин или?
  Също така съответно накрая след като се върна в България, пак искам да се регистрирам в бюрото по труда. Въпреки този стаж, който съм натрупала за тези ~10 месеца, и трудови договори, предполагам още си оставам по чл. 49 без право на обезщетение? Реално аз не се стремя да съм с право на обезщетение, просто хронологично не знам кое е правилно да се направи преди и след чужбина, за да мога да се регистрирам без проблем като се установя в България.

  Благодаря за вниманието и се извинявам за многото въпроси! Надявам се да съм го написала разбираемо и да ми отговорите на всичко, за да ми бъде по-ясно и спокойно. Хубав ден!

  Поздрави!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Вероника!

   За да имате право на обезщетение за безработица в България,трябва да сте работили на трудов договор за поне 12 месеца през последните 18 месеца, независимо в коя държава от ЕС.
   Разбирам, че първо ще работите в България, а след това в ЕС.
   Няма нужда от регистрация в Бюрото по труда преди заминаването Ви за чужбина. Прекратявате договора си в България и започвате работа в другата държава. Веднага след връщането Ви следва да се регистрирате като безработна в Бюро по труда в България.

   За да получавате възможно най-високи обезщетения за безработица обаче, моят съвет е следният:

   – Постарайте се да натрупате поне 12 месеца общ трудов стаж (в България и в ЕС общо) преди регистрацията Ви като безработна. Ако не го направите, няма да имате право на обезщетения.
   – Освен това, ако е възможно, работете възможно най-дълго в чужбина, тъй като доходът Ви оттам ще увеличи размера на обезщетението за безработица впоследствие.
   – И накрая, за да имате право на обезщетение, договорът Ви от страната-членка на ЕС, в която последно ще работите преди регистрацията Ви като безработна, следва да не е прекратен по Ваше желание. Най-добре е просто да бъде прекратен поради изтичане на срока му (end of contract).

   Желая Ви успех!
   Краси

 • Николай Трендафилов каза:

  уволнен съм по чл. 71 , ал. 1 от КТ.При изчисляването на обезщетението от НОИ ми е изчислен осигурителния стаж след 31.12.2001г..Само след 2001 год. ли осигурителния стаж при изчислението на периода за получаване на обезщетението. Общия ми осигурителен стаж е 28г. 7 м 16дни

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Николай!

   Не съм сигурна, че разбирам добре въпроса Ви, но:

   – Ако става въпрос за периода, в който ще получавате обезщетение, то максималният период е 12 месеца при натрупан над 15 години трудов стаж. Вие го имате, така че ще получавате обезщетения за максималния период, посочен в КСО.
   – Ако става въпрос за размера на обезщетението, то при изчисляване на обезщетение за безработица се вземат възнагражденията Ви само за последните 24 месеца. Независимо колко години е трудовия Ви стаж и какви са били възнагражденията Ви, обезщетението Ви ще бъде изчислено на база месечните Ви възнаграждения за последните 2 години преди съкращаването Ви.

   Надявам се да съм била полезна!
   Краси

 • Елена каза:

  Здравейте, въпроса ми е следния: съкратена съм по чл.382 т.2 от КТ, стажа в тази фирма е 2г. и 1м., а общия ми е около 11г., преди да започна последната съм била регистрирана в бюрото по труда за около 1 месец и съм получила обезщетение от НОИ, сега какво обезщетение ще получавам от НОИ, т.к. прочетох за по-рано от 3год. ако е получавано обезщетение?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Елена!

   За да получавате пълни обезщетения за безработица, следва да не сте получавали такива през последните 3 години.
   Ако сте получили обезщетение преди 2 г. и 1 м., то, според чл. 54б от КСО, имате право само на минималния размер от 9 лв. на ден (около 200 лв. месечно, в зависимост от броя работни дни в конкретния месец) за период от 4 месеца.

   Във Вашата ситуация аз бих пробвала да започна работа при нов работодател за поне още 11 месеца, преди да се регистрирам като безработна отново.

   Поздрави,
   Краси

 • daniel_vicky каза:

  Виктория П.
  23.03.20
  Здравейте Красина,
  Аплодисменти за статията ви!Информацията ви написана стъпка по стъпка при уволнение или съкращение от работа е изключително полезна.Браво!Виждам че сте много изчерпателна в отговорите си и се надявам и на мен да бъдете полезна в моята ситуация.Аз работя в хотел и съм на срочен договор,който изтича на 14.04.20.Дотук няма проблеми,но в така създалата се обстановка и намаляване обема на работа след като попитах какво ще се случи с мен, тъй като изпитването ми приключва в най-неподходящия момент ми беше предложено следното:Да си пусна молба за едномесечен неплатен отпуск, с цел да се удължи срока на изпитване и да не се наложи да ме освободят,тъй като всички като мен на срочен договор сме на прицел и ние ще сме първите от които ще се освободят.Но питането ми е ако ми прекратят договора по чл.71 / нали този е члена при непродължаване на договора към постоянен/ще имам ли право на пълни права на обезщетение и дължи ли ми фирмата едномесечно обезщетение по чл.222?Могат ли да ме освободят по друг член и да нямам право на обезщетение с пълни права?Благодаря.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Виктория!

   Да, ситуацията в момента със заетите в хотелите и заведенията е сложна. Ще се опитам да отговоря на въпросите Ви.

   1. НЕ пускайте молба за неплатен отпуск – това означава да си стоите вкъщи без никакво заплащане. Не прави чест на работодателя Ви да Ви предлага точно това.
   Моят съвет е, ако се стремите да удължите срока на изпитване, да подадете молба за платен отпуск и ако работодателя Ви не я уважи, е свободен да Ви съкрати, ако желае.
   Накратко:
   – Ако Ви позволи платен отпуск, ще стоите вкъщи и ще получавате заплащането, посочено в трудовия Ви договор.
   – Ако прекрати договора Ви в срока на изпитване, ще се регистрирате в Бюрото по труда и ще имате право на пълни обезщетения за безработица.
   – Ако подадете молба за неплатен отпуск, ще продължавате да сте обвързана трудово-правно с този работодател (няма да можете да започнете работа на трудов договор другаде) и няма да имате доходи.

   2. Имате право на обезщетения от Бюрото по труда, само ако сте освободена в изпитателния срок (чл. 71) или са Ви съкратили (чл. 328).
   НЕ подавайте молба за напускане по Ваше желание, защото така ще получавате само около 200 лв. месечно обезщетение. Това е възможно най-изгодния вариант за работодателя Ви, но е най-неизгодния за Вас. Никой не може да Ви принуди да го направите. Ако решат да Ви освободят, нека те прекратят договора Ви.

   И накрая, само ако бъдете съкратена по чл. 328 (съкращение на позиция), то работодателят Ви ще е длъжен да Ви изплати 1 брутна месечна заплата като обезщетение. Това съкращение се прави за хора, които вече са на постоянен трудов договор, т.е. изпитателния им срок е изтекъл.

   Желая Ви успех!
   Краси

 • geni каза:

  Благодаря Ви за точната и навременна информация , за труда и Вашата отзивчивост към грижите на други хора. Бъдете здрава!

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря за коментара Ви! И аз пожелавам здраве и успех 🙂 !

 • Geni каза:

  Здравейте, от голяма полза ми беше информацията Ви относно обезщетенията ,които ни се полагат при уволнение в този и така труден момент. Днес моят работодател ми беше приготвил заповед за напускане по взаимно съгласие. Аз заявих, че няма да я подпиша и желая да бъда съкратена по чл. 328 от КТ. По тази причина той ми връчи уведомление за безсрочен ( докато е в сила извънредното положение) неплатен отпуск със задна дата 13.03.2020. Какво бих могла да предприема в своя защита? Така оставам без каквито и да било доходи и без възможност за обезщетение за безработица.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   В приетия Закон за извънредното положение бяха добавени няколко нови члена към Кодекса на труда:

   Преустановяване на работата при обявено извънредно положение:
   Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

   Трудово възнаграждение при преустановяване на работата при обявено извънредно положение:
   Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

   Ползване на отпуск при обявено извънредно положение:
   Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

   От тези текстове разбирам, че по време на извънредно положение работодател може да пусне в принудителен платен отпуск служител, цели отдели или цялото дружество. Ако служителят е използвал целият се полагаем платен отпуск, работодателят може да го пусне и в принудителен неплатен.
   Освен това, ако работодателят е решил да Ви изпрати в платен отпуск, то той е длъжен да изплаща възнаграждението Ви. Ако обаче държавен орган е затворил фирмата Ви и Вие не сте в платен отпуск, то работодателят ще Ви дължи 50% от възнаграждението Ви, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата.

   Така че, доколкото се запознах, към настоящият момент работодателят Ви може да Ви пусне в принудителен платен отпуск (и само ако сте го изчерпали – в неплатен) и е длъжен да Ви изплаща договореното възнаграждение.

   • Geni каза:

    Много Ви благодаря,г-жо Георгиева, за бързия и подробен отговор. Бях притеснена , че не чета правилно текстовете на Кодекса на Труда и промените обнародвани в Държавен Вестник. За жалост работодателят ми не желае, да спазва законовите разпоредби и ще трябва да се боря за правата си. Отново Ви благодаря за отзивчивостта и подкрепата, която ни оказвате.

 • Диана Тренкова каза:

  От кога търсех подобен материал, браво, много добра работа. Благодаря ви за положените усилия 🙂

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря Ви за похвалата и се радвам, че информацията Ви е полезна!

 • Liliya каза:

  Здравейте, преди 2 месеца ме освободиха по чл.331 и получих 4 заплати като обезщетение.Веднага след това (за щастие,тъй като имам кредит)започнах работа.Но в сегашната обстановка има шанс да ме освободят по 328. Дали ще мога да ида на борсата и да получавам 60 процента? Нямам месец без осигуровки,но дали ще имам право на пълна борса?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   При определяне на право за получаване на обезщетения за безработица се вземат предвид члена от КТ, по който е прекратен единствено последно сключеният трудов договор (дори и да е продължил само месец-два).
   328 е правилният член за това.
   Затова, ако Ви съкратят на това основание ще имате пълно право да получавате обезщетения за безработица в пълния им размер – 60% от брутното Ви възнаграждение.

 • Теодора Богданова каза:

  Хубаво е да направите уточнение и че ако не си се възползвал от обезщетение за безработица в полагаемия срок и си започнал работа, имаш право в срок до 1 година след прекратяване на обезщетяването, да се върнеш отново в БТ и да получиш остатъка от срока , в който имаш право на обезщетение за безработица. Това при прекратяване по членове, които дават право на ползване на обезщетение.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Теодора!

   Благодаря за предложението!

   Това, което знам със сигурност е, че преди няколко години това продължаващо ползване на обезщетението беше възможно. За съжаление нямам представа дали това все още е така, затова и не съм го посочила в статията.

   Ще се радвам, ако имате скорошен личен опит да го споделите, за да бъдем полезни на читателите ни.

   Благодаря Ви!

 • Силвия Иванова каза:

  Здравейте, Красина! Искам да Ви благодаря за изчерпателната статия, но имам един въпрос. Днес ме съкратиха по чл. 328, ал.1, т. 2 – закриване на щата, но точно преди 2 години и 2 месеца бях на борсата по труда и отново бях съкратена по същия чл. 328, ал.1, т.2. , тогава бях на борсата само 2 месеца. Сега ще имам ли право да се възползвам от 60% обезщетение? Прочетох, че ако са минали по-малко от 3 години от последното плащане за безработица – служителят ще бъде на минималното обезщетение, но това важи само ако е напуснал по собствено желание или по взаимно съгласие. В моят случай, когато е била закрита позицията и сега на същото основание след 2 години се връщат, какво обезщетение мога да очаквам?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Силвия!

   Чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване остава непроменен след последните промени от края на март 2020 г. и гласи следното: „Безработните лица, придобили право на парично обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.“

   Това означава, че независимо дали сте напуснала по Ваше желание или сте била съкратена, то ще получавате само минималния размер обезщетение (9 лв. за работен ден) за срок от 4 месеца.

   Съжалявам, че не мога да Ви зарадвам с по-добри новини! Пожелавам Ви бързо намиране на нова, много по-добра работа!

 • Спас Й. каза:

  Страхотни сте. Много полезна и изчерпателна информация. Благодаря ви много!

 • Снежана каза:

  Здравейте,
  Започнах нова работа, но работодателят ще ме съкрати по чл. 328 т 3, а имам само 1 месец при него.
  Въпросът ми е не трябва ли минимум 2-3месеца да работя на последната ми работа, за да получа обезщетение за безработица или няма минимален срок?
  Благодаря предварително и поздравления за страхотната статия!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Няма минимален срок за продължителността на трудовия Ви стаж преди съкращение. Говореше се преди време, че искат да въведат такъв, но тази идея отпадна.
   Дори и да сте работили само 1 месец, ако Ви съкратят по чл. 328 или чл. 71, имате право да получавате пълни обезщетения за безработица.

   Успех!

 • Иван Петров каза:

  Здравейте. Подписах „доброволно“ молба за неплатен отпуск от 27,03,2020 до 27,04,2020. Както вървят нещата, на 27,04,2020 май ще се уволняваме с началника ми. Какви последствия ще има тази неплатена отпуска за мен? Общия ми трудов стаж е около 22 години, на последното работно място имам около 20 месеца стаж. Тази неплатена отпуска ще окаже ли влияние на това колко месеца ще взимам обезщетение за безработица? Мога ли, и според Вас, трябва ли да я прекратя, и да поискам съкращение, или да изчакам до 27,04? И този един месец неплатен отпуск с колко би намалил размера на месечното обезщетение? Въобще, според Вас, какво да правя в тази ситуация? През всички тези години съм осигуряван на минималната работна заплата, не по мое желание. И как да искам да бъда уволнен – съкращаване, и за какво да внимавам?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   С приетия Закон за извънредното положение се създава нов чл. 173а в Кодекса на труда, касаещ ползването на платен и неплатен отпуск по време на извънредно положение. Той гласи следното:

   „Ползване на отпуск при обявено извънредно положение
   Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
   (2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:
   1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
   2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
   3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
   4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
   5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
   6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.
   (3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.“

   От текста става ясно, че времето, в което сте в неплатен отпуск по време на обявено извънредно положение се зачита за трудов стаж, т.е. няма да имате прекъсвания и ако бъдете съкратен на 27.04.2020 г. ще получавате обезщетения за безработица за максималния срок – 12 месеца.

   Що се отнася до размера на евентуалното обезщетение – щом са Ви осигурявали до момента на минималната работна заплата, то ще получавате 60% от нея месечно.

   Вариантът да получавате обезщетения за безработица е да бъдете съкратен по инициатива на работодателя по чл. 328 или чл. 71 (освобождаване в изпитателен срок). Това са и най-изгодните 2 варианта за Вас.

   В никакъв случай не напускайте по Ваше желание, не разписвайте Молба за напускане по чл. 325 или 236. Ако го направите, ще получавате от НОИ само 9.00 за работен ден за период от само 4 месеца.

   • Иван Петров каза:

    Много Ви благодаря за отговора. А дали да изчакам да изтече този един месец, и тогава да го питам какво мисли да прави, или да отида утре? Ще има ли разлика в единия и другия случай в размера на сумата, която ще получавам тези 12 месеца? А ако на 28,04 ми предложи още един месец неплатена, не трябва да приемам, нали така? В такъв случай ми остава само да приема уволнение по 328 или 71, стига да е съгласен?

    • Иван Петров каза:

     Забравих да спомена, че не спадам към нито един от изброените 6 случая – бременна работничка, работник или служител, който е самотен баща и т.н. В такъв случай всичко над 30 работни дни неплатен отпуск не се признава за стаж, и трябва да внимавам да не ги превиша, нали така? А за това – „Що се отнася до размера на евентуалното обезщетение – щом са Ви осигурявали до момента на минималната работна заплата, то ще получавате 60% от нея месечно.“ тук се взима усредненото от минималната от 2018, 2019 и 2020?

     • Красина Георгиева каза:

      В отговор на първия Ви въпрос:
      С приетия Закон за извънредното положение независимо колко дни неплатен отпуск ползвате, докато то е в сила, то той ще се счита за трудов стаж.

      И за размера на обезщетенията:
      Сумата от последните Ви 24 заплати за последните последователни 24 месеца се дели на 24, за да се получи средномесечното възнаграждение. След това тази сума се разделя на 21 работни дни, за да се намери среднодневното Ви възнаграждение за този период. За да разберете точно колко ще получавате от НОИ, следва да умножите среднодневното възнаграждение по броя на работните дни в месеца, за който ще получавате обезщетението.

    • Красина Георгиева каза:

     Няма как да прекратите отпуска си, а и предполагам, че работодателят Ви не би се съгласил с това. А дали ще бъдете съкратен на 7-ми или на 28-ми април не е от значение за сумата, която ще получавате като обезщетение.
     Що се отнася до удължаването на отпуска, имайки предвид, че извънредното положение е удължено, то предполагам, че това ще направи работодателя Ви. И дори и Вие да не искате да подадете нова молба, той може принудително да Ви пусне в неплатен отпуск. Ако все пак се съгласи вместо това да Ви съкрати, ще е ОК за Вас.
     Но дори и да удължи отпуска Ви, то след приключване на извънредното положение вероятно пак ще Ви съкрати. Целта Ви тук е да издържите до края му и да не напускате по Ваше желание междувременно. Освен ако не намерите друга работа, разбира се.

     • Иван Петров каза:

      „И дори и Вие да не искате да подадете нова молба, той може принудително да Ви пусне в неплатен отпуск.“ Нали това искаха да го гласуват депутатите, но не мина, и остана само работодателя да пуска без съгласие работника в платен отпуск, но не и неплатен? А, поне моя шеф, не иска да ми даде платения отпуск.

     • Иван Петров каза:

      Пак забравих да питам – въпреки извънредното положение, над 30 работни дни неплатен не се води и стаж? До 30 дни дължа само здравни осигуровки, а след това?

     • Красина Георгиева каза:

      Така, както чета Закона за извънредното положение, независимо от продължителността на неплатения отпуск, ползван, докато то е в сила, то той ще се води за трудов стаж.
      Що се отнася до осигуровките, съветът ми е да се консултирате с друг специалист – аз не съм добре запозната с тази част на законодателството ни.

     • Иван Петров каза:

      Много благодаря за всички съвети и отговори.

 • Ралица Христова каза:

  Здравейте,имам следното питане. Освободиха ме от работа по чл.328ал.1т.3. На борса съм била последно лятото на 2017г.. През 2018 съм без осигуровки август месец. Безработна съм от 23.03.20г.. На какво обезщетение имам право,като безработна и за колко време?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   От това, което прочетох, разбирам, че сте получавали обезщетение за безработица преди по-малко от 3 години (лятото на 2017). От това следва, че имате право само на минималното обезщетение (9 лв. за работен ден) за период от 4 месеца.

 • Д.Михайлова каза:

  Чудесна статия-адмирации.
  Имам въпроси по два казуса:
  1. Ако при съкращението съм осигурена на 4 часа (само за последния месец)имам ли право на обезщетение и за какъв период?
  2.Ако служител е бил до преди 10 месеца на борсата и е получавал обезщетение ,има ли сега отново право ?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   В отговор на въпросите Ви:
   1. Имате право на обезщетение. Периодът на изплащането му зависи от общия Ви трудов стаж до момента на прекратяване на договора Ви. Сроковете са посочени в статията. При сумирането на стажа, бройте последния работен месец за половин.
   2. Ако сте получавали обезщетения за безработица преди 10 месеца, в момента имате право само на минималния му размер (9 лв. на работен ден) за 4 месеца.

 • Галин Илчев каза:

  Здравейте, благодаря ви за изчерпателната информация.Искам да попитам обаче ,тъй като ми предстои съкращение във връзка със създалата се ситуация в страната и извънредното положение ,по кои точно членове от КТ ако бъда съкратен ще мога да се възползвам от пълния размер помощ от държавата 60%.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   За да получавате пълния размер на обезщетенията за безработица, следва договорът Ви да е прекратен по чл. 71 (в изпитателен срок) или по чл. 328 (съкращение).

 • Христо каза:

  Здравейте,
  Благодаря за добре написаната и подробна информация.
  Ако може да отговорите на следните неясни за мен въпроси:
  Ако последният месец съм бил на 4 часов работен ден
  1. Как се определя сумата за дължимата отпуска , дали на база на основната заплата или на брутната от последния месец, която е на 4 часа
  2. Обезщетението от работодателя което може да получим , ако не сме си намерили работа за един месец , дали се изчислява на база основната заплата или на база на брутното получено възнаграждение за последния месец , което е на 4 часа.
  3. В случай че това обезщетение е на база на четиричасовата работна заплата мога ли да подам документи в НОЙ преди да съм го взел , един вид да се откажа от него, за да не ми падне размера на обезщетението , което ще получавам от НОЙ

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   1. Обезщетението за неползван отпуск се изчислява на база последното Ви начислено брутно възнаграждение за месеца, предхождащ този, в който възниква основание за изплащане на обезщетение.
   2. Обезщетението за ставане без работа за срок от 1 месец се изчислява на база основното Ви възнаграждение, посочено в трудовия Ви договор. В тази сума не влизат плащанията с непостоянен характер, като бонуси например.
   3. За да не получите обезщетение за оставане без работа за 1 месец, просто не трябва да подавате Заявление за такова до работодателя си.

 • Аксел каза:

  Здравейте,от 24.03 2020 г ме освобождават от работа поради намаляване обема на работа,с предизвестие съм до 24.04.2020 ,в момента работя 4 часа ,като през сесмицата ползвам 2 или 3 дни отпуск.Имам ли право на обезщетение от работодателя след този месец?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Доколкото разбирам Ви съкращават по чл. 328 поради намаляване на обема на работата. В този случай, независимо, че работите на 4 часа, имате право на 2 обезщетения от работодателя:
   1. За неизползвания от Вас до момента на съкращението полагаем платен отпуск
   2. За оставане без работа за 1 месец след съкращението Ви. Вижте горе в статията как се отпуска това обезщетение.

   • Аксел каза:

    Много благодаря

    • Аксел каза:

     Здравей,малко съм объркана.В момента ми тече предизвестието от 24.03.20 ходя на работа по 4 часа ,но не през цялата седмица,пускам си молба за платен год.отпуск за 2 дни или 3 дни,в случая аз си ползвам отпуската която ми се полага и няма да ми се изплаща. А по въпроса за оставянето ми без работа и правото на обезщетение за съкращението да разбирам след като ми изтече предизвестието,което е на 24 .04.2020 г?!?
     И по кой член в КТ е описано това да се подаде молба до работодателя,може ли да ми дадете образец за тази молба.Мерси предварително

     • Красина Георгиева каза:

      Моля, запознайте се по-горе в статията (раздел: Обезщетение за оставане без работа от бивш работодател) как и кога се отпуска обезщетението за оставане без работа за 1 месец след съкращение.
      Бланка на това Заявление можете да изтеглите напълно безплатно, след като изтеглите нашия Наръчник от червените бутони с надпис: Изтегли Наръчника (след всяка глава в статията са).

 • Ivan ivanov каза:

  Здр.имам осигуровки през последните 16мес.и съм съкратен по цлен 328.какво да правя от тук на татък.моля.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   Щом имате внасяни осигуровки за най-малко 12 месеца през последните 18 и сте били съкратен, то имате право да получавате обезщетения за безработица.
   За целта трябва да посетите Бюро по труда (по местоживеене), да се регистрирате като безработен и да подадете заявление за получаване на обезщетения.
   Вижте по-горе в статията как точно да го направите.

 • Ирина каза:

  Здравейте. Искам да попитам следното: в майчинство съм и в момента в който изтекът 2 -те години ще ме съкратят поради намаляване обем на работа (предполагам – обектът е затворен). Имам общ трудов стаж над 11 год. Интересува ме какво обещетение ще мога да взимам от бюрото по труда? Благодаря

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   Стажът Ви се взема предвид при определяне на периода за получаване на обезщетения за безработица, докато сумата, която ще получавате зависи от размера на получаваните за последните 24 месеца възнаграждения (или във Вашия случай от основното Ви възнаграждение, посочено в трудовия Ви договор).
   Моля, изтеглете безплатните материали от червения бутон с надпис „Изтегли Наръчника“. В тях има екселски файл, който ще сметне сумата на обезщетенията Ви.

  • Калина каза:

   Здравейте,
   Имайте предвид, че според Кодекса на Труда работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст може да бъде уволнена само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Повече информация може да намерите тук: http://www.gli.government.bg/page.php?c=69&d=256

 • Мария Маринова каза:

  Здравейте, статията е написана много достъпно, за което благодаря.
  Искам да попитам за чл.328, ал.1 т. 12, в кои случаи се използва и какви обезщетения се полагат.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Радвам се, че статията Ви допада!

   На страницата на МТСП е дадено следното тълкувание на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ – съкращение при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор:

   „Това основание за прекратяване на трудовия договор се прилага, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на трудовите задължения на служителя. Причините за обективната невъзможност могат да се дължат както на служителя, така и на работодателя.
   За да може работодателят да прекрати трудовия договор на това основание е необходимо да са налице такива причини, които правят обективно невъзможно изпълнението на трудовия договор. Това са такива причини, които не зависят от волята на страните по трудовото правоотношение.“

   Отделно, ако бъдете съкратена въз основа на този член и тази точка от КТ, то ще Ви се полагат всички обезщетения, на които имат право съкратените служители:
   – изплащане на неизползвания платен отпуск
   – обезщетение при неспазено предизвестие
   – обезщетение оставане без работа за период от 1 месец след освобождаването

   Ще имате и право да получавате пълни обезщетения за безработица.

   • Ирина каза:

    Здравейте, информацията която сте предоставили е страхотна, но имам въпрос! В заповедта ми за освобождаване, която е по чл. 328 Ал 1т 3, в графата :на лицето да се изплатят следните обезщетения е написано като подточки а) :съгласно чл 221 Ал 1
    б) съгласно чл 222 ал1
    Обезщетението за неспазеното предизвестие ми е изплатено, в случая имам ли действително право и на второто обезщетение! Благодаря предварително!

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте!
     Да, правилно е посочено в заповедта за прекратяване.
     Освен обезщетението за неспазено предизвестие, имате право и да получите обезщетение за оставане без работа за 1 месец след прекратяването на договора Ви (чл.222, ал.1 КТ) в размер на една работна заплата.
     За целта, след изтичане на 30 дни от дата на прекратяване следва да отидете на място при работодателя и да му предоставите Заявление за изплащане на това обезщетение (в свободен текст) + трудовата си книжка, за да бъде вписано в нея. Работодателят е длъжен да Ви изплати веднага една Ваша заплата.

 • Мариела каза:

  Здравейте! Поздравления за статията! Исках да ви попитам,тъй като бях съкратена по член 328 Ал. 1 т.2, накараха ме да подпиша предизвестие за съкращението със задна дата, за да не ми платят обещетение. Въпроса ми е при тези обстоятелства, имам ли право един месец след приключването на договора да изискам да ми изплатят обещетение от една заплата,затова че все още нямам работа или след като съм подписала предизвестието, вече нямам право? И ако да, как трябва да бъде формулирано и имат ли право да ми откажат? Благодаря!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Предизвестието за съкращение, което сте подписала със задна дата, позволява на работодателя да си спести единствено обезщетението за неспазено предизвестие. Той все още Ви дължи предизвестие за оставане без работа за 1 месец след съкращението Ви.

   Бланка на такова Заявление можете да намерите в комплекта документи, които сме изготвили за читателите ни, и които можете да изтеглите от тази статия. Просто кликнете върху червения бутон „Изтегли Наръчника“.

 • Вики каза:

  Здравейте, ако напусна по взаимно съгласие сегашната фирма и ме назначат веднага в нова фирма и от там ме уволнят по чл.71, колко време трябва да съм била в новата фирма за да получавам 60% обещетение от брутния ми доход от бюрото по труда.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Няма поставено ограничение колко дълго следва да е трудовия Ви стаж преди да Ви съкратят, за да получавате обезщетения за безработица.

 • Ro каза:

  Здравейте, как се изчислява сбор от 2 отделни трудови стажа, и 2та нормални – на 8 часов работен ден 5 дневен, сборът от 4 месеца и 12 дни + 10 г 6 м и 16 дни на колко общо трудов стаж е равен, на 10г 10 м и 28 дни се получава чисто математически събрано, но това не е ли равно на 10 г 11 м и 8 дни трудов стаж, тъй като един месец има 20/21 работни дни?

  как е правилно да се изчислява, т.е как ще ми го изчислят в бюрото по труда?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Сумират се всички трудови стажове, като 21 дни се броят за 1 месец.

 • Здравка Стефанова каза:

  Здравейте,много добра и подробна статия.Доста служители трябва да се учат от вас.
  Аз имам следния казус-дъщеря ми е на 19 год.Започна работа на 04.11.2019год.Работи в магазин,който в момента не работи.Няма да коментирам името.По принцип старите служители са в Режим застой,но тя няма 6 месеца и вчера я викнаха за да я освободят.Каза ли са и че в момента в които нещата се оправят ще ги върнат на работа.Не са я съкратили,а освободили и са и казали че няма право да се регистрира на борсата и да получава някакво обещетение защото няма 6 месеца.
  Правилно ли е това и какво се прави в този случай.
  Ще ви бъда задължена,ако ме посъветвате.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Има доста неясноти от така обяснената от Вас ситуация.

   – Ако дъщеря Ви е била освободена на основание чл. 71 (по време на изпитателен срок), има общ трудов стаж от поне 12 месеца от последните 18 и са ѝ били внасяни всички осигуровки за този период, то тя има право да получава пълните обезщетения за безработица в размер на 60% от трудовото ѝ възнаграждение.

   – Ако са я принудили да разпише Молба за напускане по нейно желание (чл. 325 или 326), има общ трудов стаж от поне 12 месеца от последните 18 и са ѝ били внасяни всички осигуровки за този период, то тя има право да получава минималните обезщетения за безработица в размер от 9 лв. на работен ден.

   – Ако няма поне 12 месеца общ трудов стаж от последните 18 или не са ѝ били внасяни всички осигуровки за този период, независимо от това по кой член от КТ е освободена, тя няма право да получава обезщетения за безработица.

 • г-н Белов каза:

  Здравейте.На скоро ме уволниха по член 328.Благодарение на вашата статия,бях подготвен добре за евентуални нежелани спънки. Въпрос : регистрирах се в бюрото по труда,но има вероятност да започна работа.Но новия работодател ако ме уволни след месец или два,като се запиша отново в бюрото,ще получавам ли обезщетение за безработица ?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Радвам се, че статията Ви е помогнала!

   Няма проблем да получавате обезщетения за безработица в бъдеще, стига сега да се отпишете от Бюрото по труда преди да започнете да получавате обезщетения и новият Ви работодател прекрати договора Ви въз основа на чл.71 (в изпитателен срок) или чл.328 (съкращение на позиция).

 • Милен Ле каза:

  Страхотна статия!

 • Ани каза:

  Чудесна статия !! БРАВО!

 • Красина Иванова каза:

  Здравейте, искам да попитам валиден ли е чл. 327, ал. 1, т.11 от КТ? Ще имам ли право на 60% обезщетение за безработица с 20-годишен трудов стаж?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Чл. 327. ал. 1, т. 11 гласи: „Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.“

   От прочетената в интернет информация разбирам, че съгласно българското законодателство работодателят няма право да разпореди ползването на такъв отпуск от служител, без той изрично да го е пожелал в разписан от него документ.

   Освен това, можете да прекратите договора си въз основа на този член само в случаите, когато работодателят Ви е предоставил неплатен отпуск против Вашата воля, т.е. не сте подписвали молба или заявление за излизане в неплатен отпуск.

   Отделно, ако напуснете по този член и тази точка от КТ имате право на пълни обезщетения за безработица. Мисля, че дори чух наскоро и министъра на труда да казва точно това във връзка със зачестилите случаи на принудително пускане на служители в неплатен отпуск по време на извънредното положение.
   Не съм наясно обаче дали това наистина е така, затова препоръчвам да се допитате до Агенцията по заетостта или НОИ. Те би трябвало да са най-компетентни да Ви отговорят на този въпрос.

 • Мария Иваноа каза:

  Здравейте, Благодаря за изключително полезната статия, благодарение на нея се спестява много време в търсене на правилните стъпки и права на служителя. Бих искала да Ви попитам – ако служител е съкратен по член 328, ал. 1. т.12 и след 1 месец го назначат отново , трябва ли задължително да изчака 3 години, за да може да се възползва отново от правото на обезщетение от борсата при евентуално ново съкращение ?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   От въпроса Ви не става ясно регистриран ли е този служител като безработен, прекратил ли е регистрацията си след повторното му назначаване и дали е получил обезщетение за безработица през този месец.

   Ако служителят бъде съкратен отново в рамките на 3 години след първото съкращение и ако през този 1 месец, в който е бил съкратен от първото работно място, не е получавал обезщетения за безработица, то той има право да получава обезщетения при евентуално бъдещо съкращение.

   Ако служителят бъде съкратен след 3 години след първото съкращение, няма значение дали е получавал обезщетения за този 1 месец. Той ще има право отново да получава обезщетения, стига да са изтекли 3 години от последното получавано обезщетение.

 • Поли каза:

  Здравейте! От една година работя във фирма на 8часа и сега от01.05. заради положението в страната идкат да ме направятна 4 часа. Какви ще бъдат загубите за мен, ако мога така да се изразя?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   При 4-часов работен ден ще получавате само половината си възнаграждение, ще имате право само на половината полагащ Ви се платен отпуск и ще бъдете осигуряван само върху тях. Т.е. ще работите по-малко, но и ще получавате по-малко.
   Отделно, осигурителният Ви стаж ще е наполовина – при 4-часов работен ден, 2 работни дни се броят за един цял. Това е важно при изчисляване на стажа Ви, например при пенсиониране.

 • Savina каза:

  Здравейте, благодаря за прекрасната статия!
  Искам да помоля за малко разяснение в моя случай.
  Трудовият ми договор е по заместване на колежка по майчинство.
  При последното ми преназначение в споразумението пише: На основание чл. 119 във връзка с чл. 68, ал.1, т.3 във връзка с чл. 70, ал.1.
  Въпросът ми е, ако в момента бъда освободена поради настоящата ситуация, а не поради завръщане на титуляра, по кой член трябва да се случи това? Най-важното, което ме интересува е по кои членове мога да ползвам обезщетение 60 % и в кои минимално?
  Знам, че не е добре за мен да подписвам взаимно съгласие, но работодателят ми има ли право да ме принуди да го подпиша и какви са моите права?
  В какъв срок трябва да подпиша предоставените ми документи?

  Благодаря предварително!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Чл. 199 от КТ гласи: „Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.“
   Чл. 68, ал. 1, т. 3: „Срочен трудов договор се сключва за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа“
   Чл. 70, ал. 1: „Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.“

   Т.е., това, което сте подписали е допълнително споразумение за промяна на условията на трудовото Ви правоотношение (може би сте били на друга позиция преди това?) – заместване на отсъстващ служител със срок на изпитване. Този вид договор е срочен до завръщане на титуляра.

   За да бъдете освободена преди да се върне колежката Ви от майчинство, то трябва да бъдете съкратена, тъй като сте на трудов договор, който може да бъде прекратен само с нейното завръщане на работа.

   За да получавате пълния размер на обезщетенията за безработица, просто не напускайте доброволно и не подписвайте документи за напускане по чл. 325 или 326 от КТ.
   Работодателят Ви не може да Ви принуди да сложите подписа си под такива документи, освен ако не Ви окаже психологически натиск и Вие не се поддадете на него.

   Ако се стигне до там, просто учтиво помолете да бъдете освободена по инициатива на работодателя на основание чл. 328 (съкращение на позиция) – без значение коя точка от него. Така ще получавате 60% от възнаграждението си до момента като обезщетение.

   • Savina каза:

    Здравейте, благодаря за изчерпатрелния отговор!
    Да, това е допълнителното ми споразумение за преназначаване. Бях на друга позиция преди това.

   • Шени каза:

    Здравейте! Благодарим Ви за полезната статия. Бих искала и аз да коментирам възникналия при мен казус. През 2018 г, в края на май месец бях регистрирана в нои и получих минималния размер обезщетение за 9 дни. След това започнах работа и сега бях съкратена по чл.328, ал.1,т.3. Получих решение, че отново ще взимам минимума и пише, че решението може да се обжалва пред ръководството на нои пи чл.117,ал.1,т.2,б „б“. Има ли начин с това обжалване, предвид получените в 2018г само 9 дни обезщетение, документите да бъдат преразгледани и обезщетението да се преизчисли спрямо последната заповед за освобождаване. По някакъв начин да получа 60% от среднодневното възнаграждение. Благодаря предварително!

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте!

     Чл. 117, ал. 1, т. 2, буква „б“ от КСО гласи: „Пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ се подават жалби срещу разпореждания за отказ или неправилно определяне, изменяне и прекратяване на обезщетенията за безработица.“

     Разбира се, можете да обжалвате, но не съм сигурна, че ще постигнете желания от Вас резултат, тъй като в същия закон – Кодекс за социално осигуряване, е посочено следното:

     Чл. 54б., ал. 4: Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

     Т.е., НОИ е в правото си да Ви отпусне минималното обезщетение за безработица само за период от 4 месеца, тъй като сте ползвали правото си за получаване на такива обезщетения преди по-малко от 3 години.

     Пробвайте все пак с обжалване, ако решите.

     Успех!

     • Огнян Еротеев каза:

      Благодаря и от мен, точно това търсех и ми беше изключително полезен този отговор
      Защото ако подам и ми отпуснат минимума, не зная дали ще мога да анулирам тази молба за да не започне нов 3 годишен период :/

 • Катрин Методиева каза:

  Благодаря за статията! Цялата информация, която ни трябва в този труден период, е събрана на едно място – ясно и разбираемо! Благодаря ви отново!

 • Слави каза:

  Супер статия с прекрасни примери и съвети, поздравления за положения труд!

  Включвам се и аз с един въпрос- приключих трудовите си взаимоотношения с последния ми работодател (8+ години стаж) на 10 април по моя инициатива- напускане с предизвестие. В този случай бих имал право на „минималния дневен размер на обезщетението за безработица за срок само от 4 месеца“.

  Въпроса е, че се очертава да започна нова работа на 20 май (все още нямам подписан договор, така че всичко става..). Съответно за този период от 1 месец дали бих могъл да се регистрирам пак в бюрото по труда и да кандидатствам за този тип обезщетение (ако да, предполагам и регистрацията и кандидадстването всичко може да стане онлайн стига да имам електронен подпис или ПИК на НОИ).

  Ако всичко е наред и наистина започна работа на тази дата, ще загубя остатъка от полагащото се обезщетение за останалите 3 месеца, но поне в периода от 1 месец, в който съм бил без работа би трябвало да си получа сумата, ако разсъждавам правилно?

  Мерси предварително!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Радвам се, че статията Ви е била полезна!

   Относно поставения от Вас въпрос:

   Да, можете да се регистрирате като безработен и да подадете заявление за получаване на минималните обезщетения за безработица онлайн ето тук: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment Можете да подадете документи и по имейл и с препоръчано писмо като посочите точен адрес и координати за обратна връзка.

   Ако започнете работа на 20-ти май, ще получите само обезщетението за месеца, в който не сте били на работа. То ще е в размер на 9 лв. за работен ден или около 200 лв. Имайте предвид, че е много вероятно да мине и повече от месец, преди да го получите, тъй като документите Ви следва да се обработят от Агенция по заетостта и след това и от НОИ, а това отнема време.

   Желая Ви успех!

   • Слави каза:

    Много благодаря за бързия и изчерпателен отговор!

    Поздрави и хубав ден 🙂

 • Стефка Георгиева каза:

  Благодаря Ви !Много полезна статия за всички.Бъдете здрава!

 • Румен Петров каза:

  Здравейте,
  Благодаря за изчерпателната статия и искам да поставя един казус.
  В повечето случаи, както и в моя, работодателят те съкращава и те кара да подпишеш проформа, че си получил една работна заплата, но ти не си я получил. Това автоматично означава, че компенсация от държавата ще започнеш да взимаш от 2рия месец. Това означава 2 месеца без финанси. Ако се споразумеете с работодателя и подпишете, че той трябва да ти изплати работната заплата компенсация, но в момента няма средства затова и може да го свърши в следващите 3 години, означава ли, че ще вземеш компенсация от държавата още от първия месец.
  Поздрави

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   При съкращение работодателят дължи на служителя следните обезщетения:
   – ако го освобождава „от днес за утре“ без да предизвестие, му дължи 1 работна заплата веднага или със отработената от служителя заплата за предишния му работен месец
   – сумата на неизползвания полагащ му се платен отпуск към момента на съкращението, което следва да се изплати също веднага
   – при оставане без работа след съкращението за период от 1 месец – още 1 работна заплата. Тази заплата служителят получава след изтичане на този месец.

   Предполагам, че сте разписал документ, който казва, че сте получил обезщетението за оставане без работа за 1 месец? Ако е така, то наистина няма да Ви бъде изплатено. Имайте предвид обаче, че ще получите в месеца на съкращението Ви заплатата си за предишния Ви отработен месец, когато сте бил на работа. Ако сте съкратен без да е спазено предизвестието, което работодателят Ви дължи, заедно с нея ще получите и още 1 Ваша работна заплата. Така ще останете без доходи само за 1, а не за 2 месеца.

   Относно споразумяването с работодателя Ви, не разбирам въпроса Ви. Всяко споразумяване за изплащане на тези обезщетения в бъдеще, „когато може“, е незаконно. Те следва да се изплатят веднага.
   Ако имате разписан документ с бъдеща дата, че сте получил обезщетение за оставане без работа за 1 месец, то НОИ ще го приеме за валиден и ще започне изплащане на обезщетения за безработица месец след датата, посочена в документа.

   Ако все още не сте го направил, съветвам Ви да не се доверявате на обещания и да не разписвате неверни документи. Изисквайте си всички дължими Ви обезщетения.

   Успех!

 • Ogi каза:

  Здравейте!

  Поздравления за прекрасната статия!

  Ако подам документи за обезщетение при доброволно напускане на работа каквато е ситуацията към момента (при което ще се получава минималната сума от около 9лв на ден), след време започна работа и евентуално ако бъда съкратен тогава да речем след 2-3 месеца, бих ли имал право да се регистрирам, но този път за обезщетението при безработица. При условие, че изпълнявам изискванията (имам 8+ години непрекъснат стаж към момента) за това.

  Също така при започване на работа трябва да уведомя по някакъв начин бюрото по труда за да бъде прекъснато обезщетението нали?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   По принцип разсъждавате правилно 🙂 , но:

   Ако сега сте напуснал по Ваше желание и след това започнете нова работа, от която Ви съкратят, то ще имате право да получавате пълните обезщетения за безработица само ако са минали 3 години от последното получено от Вас такова обезщетение.

   Т.е, ако започнете новата работа след месец-два и Ви съкратят след няколко месеца, то ще получавате пълните обезщетения, само ако сега не започнете да получавате минималните.

   Що се отнася до последния Ви въпрос, да, при започване на работа следва да уведомите Бюрото по труда за това, като им представите новия си трудов договор и трудовата си книжка.

   • Оgi каза:

    Toчно това ме интересуваше- много благодаря за бързия и перфектно обяснен отговор.

    Поздрави 🙂

 • Didka каза:

  Здравейте!
  Цялата информация, която е изложена тук е много полезна. Адмирации! 👏🏻
  Аз също имам няколко въпроса към Вас.
  Мога ли да се регистрирам в БТ за минимално обезщетение? Тъй като ми бе заявено- устно на 13.04.2020г., че ще бъда дисциплинарно “тежко” уволнена поради нарушение на правилата и задълженията като служител и също, че ТД ми е прекратен от същият ден.Има ли срок за подаване в БТ?Поискано ми беше писмено обяснение и подписах и споразумение със срок 30 дни до преключване на случаят. Не са ми връчени никакви документи до момента.
  Благодаря Ви!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Да, можете да подадете заявление за получаване на обезщетения за безработица. При дисциплинарно уволнение ще имате право само на минималното обезщетение за срок от 4 месеца.

   Що се отнася до прекратяването на договора Ви, от написаното разбирам, че просто са Ви казали, че ще го направят. Докато не Ви връчат заповед за прекратяването му, то следва да считате, че договорът Ви продължава да е в сила.
   Отделно, ако Ви предоставят документи за прекратяване на договора Ви, прочетете ги внимателно и не разписвайте нищо със задна дата.

   Срокът за регистрация в Бюрото по труда отпадна, докато е в сила извънредното положение. Можете да го направите до 14 дни след изтичането му.

   Съветът ми към Вас е да изчакате да Ви връчат документи за прекратяване на договора Ви, ако това изобщо се случи, и след това да се регистрирате в Бюрото по труда. Ще имате време и няма да сте изпуснали срока. Дотогава спазвайте всички правила и нареждания на работодателя.

 • Здравейте!Търся съвет по моя случай.Освободена съм по чл.328 ал.1отКТ от 23 април 2020 и над 25 години трудов стаж, но миналата година от 1.01до30.04 ползвах обезщетение от НОИ по чл.325,при това положение ще имам ли право на обезщетение и за какъв период.
  Благодаря ви!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Във Вашият случай имате право да получавате само минималното обезщетение за безработица (9 лв. на работен ден) за период от 4 месеца, тъй като сте получавали обезщетения за безработица преди година – период, по-малък от изискваните минимум 3 години между 2-те обезщетения.

  • Благодаря Ви за бързия и компетентен отговор.

 • Анди каза:

  Отлична статия, с актуална информация към момента на Извънредното положение. Благодаря Ви!
  Такива отговори не бихме получили от нито една институция.
  В тези смутни времена, освен уволнение, работодтелите предприемат и други промени. Например: преминаване към 4-часов работен ден.
  В тази връзка, имам следните въпроси:
  1. По договор, в общия случай, (ако не е предвиден по-дълъг срок), (след изтичане на 6-месечното предизвестие), ако служител иска да напусне, е длъжен да уведоми своя работодател с едномесечно предизвестие.
  А когато е преминал на 4 часа, половинмесечно предизвестие ли пуска? 🙂
  Вместо 30 дни, 15 дни по-рано ли трябва да бъдат уведомени?
  В първоначалния договор, ясно пише един месец, но при онези условия, които са били към момента на подписване.
  Когато се променят условията с 50% за всичко (работно време, заплащане, осигуровки, трудов стаж, отпуски), не е ли логично да важи и за предизвеститето?
  Анекс към договора нямаме, но едва ли ще бъде описана тази точка.
  2. А как се изчисляват отпуските на годишна база, след като 3 месеца си бил на пълен работен ден (8 часа), а от април – на половин работен ден (4 часа)?
  Благодаря Ви!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Радвам се, че статията Ви допада!

   В отговор на въпросите Ви:

   1. Работните часове са част от условията по трудовия договор, които вече са договорени, когато той е бил подписан и от 2-те страни. Затова, когато служител преминава на 4-часов работен ден, това следва да стане с допълнително споразумение (анекс) към трудовия му договор.
   В момента обаче сме в ситуация на извънредно положение. Алинея 2 на чл. 138а от КТ, приета чрез Закона за извънредното положение, дава право на работодателя да въведе непълно работно време само със заповед, в която да бъде посочен период от време (от… до…), колко са работните часове и за кои служители се отнася промяната.

   В тази ситуация предизвестието за напускане си остава същото – 30 дни. Независимо, че работният Ви ден е 4-часов, то той продължава да се брои за 1 цял работен ден.

   2. Освен ако няма договорена чрез допълнително споразумение промяна за намаляване на броя дни платен отпуск, то служителят би следвало да продължи да ползва същия брой дни платен годишен отпуск, договорен в първоначалния трудов договор.
   (Съгласно чл. 23, ал.2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските полагащият се платен годишен отпуск се изчислява пропорционално на времето, което е признато за трудов стаж по съответното правоотношение. Чл. 355 от КТ казва, че за един ден трудов стаж се зачита, когато е отработено поне половината от законоустановеното работно време (4 часа).)

 • Янина каза:

  Здравейте,
  Може ли да получа съвет по кой член от КТ трябва да бъда освободена от работа по време на изпитателен срок. Има ли вариант да ме осовободят по взаимно съгласие,което няма да е в моя полза при изплащане на обещетение?От 2 месеца съм при този работодател и имам трудов стаж около 10 години. Благодаря предварително

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Когато се прекратява трудов договор в срок на изпитване, това се прави по чл. 71 от КТ. Тогава имате право и на пълните обезщетения за безработица (60% от брутното Ви възнаграждение) за период от 8 месеца (при 10 години стаж, както сте посочила).

   Ако договорът Ви бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл. 325 от КТ ще имате право само на минималното обезщетение в размер на 9.00 лв. на ден за период от само 4 месеца.
   Единственият начин това да стане е Вие да подпишете такава молба за напускане – независимо дали със или без натиск от работодателя. Просто не го правете! Не е във Ваш интерес. Помолете да Ви освободят на основание чл. 71 от КТ.

   • Янина каза:

    Здравейте Красина,
    Благодаря Ви за бързия отговор и подробното обяснение.
    Тъй като аз ще бъда инициаторът на прекратяването на трудовия догор как трябва да се подаде молбата към HR за да не се стигне до прекратяване по взаимно съгласие. Споменахте,че ще имам право на 60% от брутното ми възнаграждение, за какъв период назад се взима то?
    Поздрави,
    Янина

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте отново, Янина!

     Съгласно чл.71 от КТ, страната, в чиято полза е договорен срокът на изпитване, може да прекрати договора едностранно. Ако не е посочено в трудовия договор в чия полза е договорен срокът на изпитване, то се счита, че той е договорен в полза и на двете страни.

     Следователно, Вие можете да прекратите едностранно договора си на основание чл. 71, само ако той е договорен в полза и на двете страни – работодателя и служителя.

     Ако това не е така (т.е. в договора Ви пише „изпитателен срок в полза на работодателя“), то тогава единственият вариант, който имате, е да помолите работодателят да Ви освободи на това основание.

     Относно начинът на изчисляване на обезщетенията Ви, моля вижте главата „Размер на месечните обезщетения“ в статията.

     • Янина каза:

      Здравейте Красина, Искрено благодаря за подробната информация както в самата статия, така и по конкретно зададените от мен казуси. Сигурна съм,че ще е от голяма полза за много хора.
      Успешен ден!

 • Георги Данов каза:

  Здравейте,
  Паричните бонуси, които съм получавал извън стандартното ми трудово възнаграждение влизат ли в изчисленията за среднодневното обещетение при безработица?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   При изчисляване на обезщетенията за безработица се вземат предвид получените от Вас възнаграждения, върху които работодателят Ви е плащал данъци и осигуровки.

   Т.е. вземете сумите, официално посочени във фишовете Ви за заплата. Те са тази, които НОИ ще вземе предвид при изчисляване на обезщетенията Ви за безработица.

 • Живко каза:

  Здравейте. При определянето на обезщетение за безработица се взимат последните 24 месеца брутна заплата, доколкото знам. Осигуряват ме на минималната заплата, като дотук съм ползвал 30 работни дни неплатен отпуск. Тази отпуска и тя ли се смята като минимална заплата, тоест 24 по 610 /24 =610? Последните 18 месеца имам внасяни осигуровки, без последния, защото бях неплатен. А ако взема още 30 работни дни, тогава остава ли един от тези 24 месеца без заплата, тоест 23 по 610/24 = 584? Или пак се смята една минимална заплата? Не слагам в сметките това, което приеха заради извънредното положение и 60-те дни неплатена – все едно не са го приели.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Да, размера на обезщетенията за безработица се изчисляват на база получените от Вас брутни възнаграждения за последните 24 месеца.
   Ако през някой от тези месеци не сте получавали възнаграждение (какъвто е случая с неплатения отпуск), то този месец се брои за 0 лв. и намалява среднодневното обезщетение, въз основа на което се изчисляват и месечните обезщетения за безработица.

   Що се отнася до осигуряването, изискването за получаване на обезщетения за безработица е да са Ви били внасяни осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 календарни месеца.
   При Вас това е налице, ако сте бил на трудов договор допреди да излезете в неплатен отпуск.

   • Живко каза:

    Независимо, че са първите 30 дни неплатен, които се водят стаж, пак се броят като нула лева доход? Защото слушам от разни хора, че се смятало като минимална заплата, примерно ако те осигуряват, да речем, на 1000 лв, и вземеш 30 дни, след това щяло да се смята 23 по 1000 + 610, ама явно не е така, а си се смята 23 по 1000/24.

    • Живко каза:

     А и тук чета, и се обърквам : https://kik-info.com/forum/index.php?topic=12708.0 и по-специално това „24 последователни месеци назад, независимо има ли прекъсване или не. За времето, през което лицето не е осигурено за безработица се взема среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.“

     • Красина Георгиева каза:

      Здравейте отново!

      Не съм добре запозната с това как се изчислява обезщетението, ако безработния служител е бил безработен и този период влиза в тези 24 месеца, които се вземат за изчисляването му. Отговорих Ви след кратко проучване, но е възможно да съм пропуснала някой експертен отговор (като този, който посочвате).

      Моля, обърнете се към НОИ. Сигурна съм, че те ще Ви отговорят вярно и изчерпателно.

 • Виктория Попова каза:

  Здравейте Красина,
  преди месец бяхте така добра да ми дадете изчерпателен отговор на въпросите ми във връзка с моето съкращение.Сега имам нужда да помогнете при казуса с мъжа ми.Има ли право да подаде заявление за съкращение по чл.327?Какво основание е необходимо?Той е с решение на ТЕЛК / с 60 % намалена трудоспособност/, но с право на работа.Може ли да се позове на този член?Освен това работодателя намали заплатата му,това може ли да е основание отново? Засега не предлагат съкращение по чл.328, но при тези условия на труд мъжа ми не е съгласен да работи.Може ли да не се съгласят на съкращение?По този член има право на борса нали и няма право на обезщетение по чл.221?Благодаря.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Чл. 327 от КТ гласи:

   „Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
   1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
   2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
   3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
   3а. в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;
   4. преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
   5. (отм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г.);
   6. продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
   7. работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;
   7а. работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа;
   8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
   9. постъпва на държавна служба;
   10. работодателят преустанови дейността си;
   11. работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
   12. е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. “

   Според тълкуванията на юристи, с които се запознах, напускането по този член се счита, че е настъпило по вина на работодателя, и поради тази причина служителят има право да получава пълни обезщетения за безработица.
   За всеки случай обаче, съветвам Ви да се консултирате с адвокат по трудово право или просто да звъннете в Агенция по заетостта или НОИ, за да получите експертното им мнение дали това е така.

 • Десислава Ангелова каза:

  Здравейте, имам следният казус и бих искала информация и съвет. На 03.10.2019 г. напуснах старата си фирма по взаимно съгласие и се записах на борсата и в НОИ. Получавах минималното обещетение 4 месеца. От 10.02.2020 г. започнах нова работа, но на 04.05 ме съкратиха в изпитателният срок по чл. 71 ал. 1., като преди това ме накараха да използвам цялата си неплатена отпуска от обявяването на извънредното положение на 13.03. При тази ситуация имам ли право да си подам документите за някакво парично обезщетение?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте отново!

   При определяне на обезщетението за безработица се взема предвид единствено последното Ви освобождаване от работа. Вашето е по чл. 71 (в изпитателен срок), което означава, че би трябвало да имате право да получавате пълния размер на обезщетенията (60 % от брутното Ви възнаграждение).

   Според мен, можете спокойно да се регистрирате се в Бюрото по труда и да подадете заявление за получаване на обезщетения. Консултирайте се и там, за всеки случай.

   • Огнян Еротеев каза:

    Според мен пропуснахте факта, че жената е ВЗИМАЛА 4 месеца обезщетение преди много по-малко от 3 години и поради това ако изобщо й отпуснат, ще е пак минималното.
    Аз имам същият казус: Взимал съм САМО за 12 дни обезщетение преди 27 месеца и сега се чудя ако се регистрирам, няма ли само наново да започнат да текат 3 години и да ми отпуснат 4 месеца на минималното )
    И в тази връзка бих искал да Ви попитам :
    Ако подам молба и ми определят минимална сума за 4 месеца, мога ли ако се откажа и искам да я прекратят ( да не ми изплащат ) да продължа да изчакам остатъка до 36 месеца или само от самото подаване на молба, вече следва че съм се възползвал и ще трябва да текат НОВИ 3 години до пълни права

    Благодаря ВИ предварително

    • Красина Георгиева каза:

     Да, прав сте! Благодаря за корекцията! Явно не съм обърнала внимание на датите.

     Това важи и за Вашия случай: ако се регистрирате като безработен и подадете заявление за получаване на обезщетение за безработица преди да са изтекли 3 години, ще получавате само минималното обезщетение за 4 месеца.

     Ако вече сте подал заявление и искате да се откажете от получаването на минималните обезщетения, то единственият вариант е да се отпишете от Бюрото по труда преди да Ви преведат първата сума.
     След това, разбира се, следва да имате причина, за да се регистрирате отново – работодател следва да прекрати договора Ви.

 • Данаила каза:

  Невероятни сте! Много Ви благодаря!

 • Теодор Красимиров Багиловски каза:

  Здравейте Красина, пише Ви Теодор Красимиров Багиловски(юрист) от гр. Плевен. Предполагам, че и Вие имате висше юридическо образование и сте колега.
  Бих казал, че статията е сравнително добра от към съдържание. Не съм съгласен с това, че ако освобождаването е от 20 март, то обезщетението по чл.224 от КТ ще е за 4 месеца Х 1,67 дни = 6,66. Първо при правилно смятане трябва да получите 6,68, НО от януари до март не са 4 месеца, а само 3 Х 1,67 = 5,01 дни пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Особеното в случая е, това че често става така да се закръгли надолу размера на обезщетението – напр. вместо 6,68 дни Х 30 лв. надница(примерно) се смята 6 Х 30 лв. Или ако човек има само два месеца трудов стаж – 2 Х 1,67 = 3,34, но се пише само три дни – нищо не пречи да се умножава не 3 Х 30 лв.(например), а 3,34 Х 30лв. – има разлика все пак в парично изражение.
  На второ място поне на мен не ми е известно правно основание за забавяне при предаване на трудовата книжка при това от 5 дни! Именно по реда на чл.226.(2),(3), изр. второ от КТ се дължи обезщетение солидарно от работодателя и виновните длъжностни лица при забавяне предаването на трудовата книжка. Не на последно място от изключително значение в случая е и ТР№1/2019г. от 2 декември 2019г. на ОСГК на ВКС!

  Иначе един от големите въпроси покрай епидемията е при трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя и същевременно намаляване обема на работа – какво ще е основанието за прекратяване – дали по чл.71.(1) или по чл.328.(1), т.3 от КТ?!? Добре известно е, че работодателя може да преценява на кое основание да прекарти един ТД(при конкуренция между основания), но само ако е налице сходство/идентичност между тях – напр. дали ще ви освободят при намаляване обема на работа или при съкращаване на щата,няма кой знае какво значение – едното основание предполага другото, а и двете са по чл.328 КТ. Предпоставките са едни и същи. Не така стои въпроса с посочения от мен пример – основанията чл.71.(1) и чл.328.(1), т.3 са коренно различни едно от друго и със съвсем различни правни последици! Можем ли да мислим в насока, че евентуално ще е нарушена презумпцията за добросъвестност(чл.8.(2) КТ) от страна на работодателя, ако той уволни по чл.71.(1) КТ възползвайки се от лесния и удобен начин, вместо по чл.328.(1), т.3 КТ, който предвижда редица изисквания, напр. за да избегне плащане на обезщетения, подбор и т.н. Има и друго правило и принцип – уволнението е всякога незаконно, ако е използвано несъществуващо или неприложимо основание за прекратяването!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, господин Багиловски!

   Благодаря Ви за изчерпателния и съдържателен коментар!
   Надявам се потребителите ни да го прочетат, за да разберат гледната точка на един юрист по всички трудово-правни въпроси, които сте засегнали. Вярвам, че ще е им е от полза!

 • Йордан каза:

  Здравейте! Искам да попитам,ако ме привикат във фирмата в която работя, и ми връчат заповед за уволнение по чл. по който мен не ме устройва(имам в предвид,по взаимно съгласие)и аз откажа да подпиша,какво ще последва? На безсрочен трудов договор съм.не съм ползвал обезщетение за безработица в последните 6 години и нямам прекъсване на трудова заетост.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Работодателят Ви не може да Ви принуди да напуснете по Ваше желание, освен ако Вие не сложите подписа си под тези документи. Ако той Ви връчи такава молба и заповед, просто не ги разписвайте. Той не може да направи нищо друго, освен да пробва да Ви освободи по друг член от Кодекса на труда. Ако имате такива съмнения, предложете му да Ви съкрати.

 • Светлин каза:

  Здравейте,

  Поздравления за перфектно подадената информация.

  Имам малко специфичен казус, бих се радвал ако може да помогнете с информация.

  В началото на 2020 се разделихме с миналият ми работодател по чл.331 и след това аз НЕ се регистрирах като безработен, защото бързо намерих нова работа. Но проблемът е че тя щеше да започне след 2 месеца (аз бях ОК, защото исках да си почина малко).

  Започнах новата работа, НО сега след 2 месеца на новата работа поради стечение на обстоятелствата с COVID 19, работодателят ми ми прекратява договора по чл.71.

  Моят въпрос е имам ли право на „пълна борса“ (до сега никога не съм се регистрирал на борса и имам над 7 години трудов стаж). Имам две притеснения:
  – 1 имам два месеца дупка между първата и втората работа
  – 2 дали това, че от предната ми работа съм освободен по чл.331 има някакво значение? (за размера на борсата – ако мога да кандидатствам).

  Поздрави

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Да, имате право да получавате пълни обезщетения за безработица.

   В отговор на въпросите Ви:

   1. Не е проблем това, че имате прекъсване в трудовия си стаж от 2 месеца. За да имате право на парични обезщетения за безработица, то следва да са Ви били внасяни осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването. Ако нямате други прекъсвания в последните 18 месеца, то всичко е ОК.

   2. Няма значение предишното Ви освобождаване по чл. 331. От НОИ вземат предвид само последното Ви освобождаване от работа. Във Вашия случай то е по чл. 71, по който имате право на пълни обезщетения.

 • Иван каза:

  Здравейте. Моят въпрос е дали се прие това за 60-те дни неплатен през 2020?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Ако става въпрос за предложения текст в Закона за здравето, гласящ, че ползвания през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни ще се зачита за трудов и осигурителен стаж, то този закон бе приет на 1-во четене от парламента на 8-ми май 2020 г. Второто и окончателно гласуване ще е днес, 12-ти май.

 • Благовест С каза:

  Здравейте! Вчера подадох попълнен документ „Заявление декларация за регистрация Приложение 1“, разпечатах го, подписах го, сканирах го и го изпратих на електронния адрес на бюрото по труда към което се водя, но досега не съм получил никакъв отговор. Опитах се да се свържа по телефона с въпросното бюро, но никой не ми вдига. Бихте ли ме посъветвали какво да направя?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Нямам опит с електронно подаване на документи за регистрация като безработен, но това, което бих Ви посъветвала, е да изчакате още 1 ден, и ако продължавате да нямате отговор, да отидете на място в Бюрото по труда. Те ще проверят в системата си дали Заявлението Ви е получено и ще Ви кажат какво да направите.
   Успех!

 • Валентина Пенева каза:

  Здравейте,само не разбрах,ако съм съкратена по чл.328,ал1,т.2,във връзка с чл.326,ал.2,поради съкращаване на щата ще имам ли право на 60 % от брутното възнаграждение в бюрото по труда

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!
   Да, имате право на пълни обезщетения за безработица в размер на 60% от брутното Ви възнаграждение, стига да отговаряте на другите условия (вижте глава „Условия за получаване на обезщетения“ в раздел „Регистрация в НОИ“ в тази статия).
   Желая Ви успех!

 • Иван каза:

  Здравейте! Бих искал да попитам дали при регистрация на фирма (без да има все още дейност и без да има социално осигуряване) на лицето, което понастоящем е безработно, това би било условие да се прекрати изплащането на обезщетенията за безработица?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Едно от условията за получаване на обезщетения за безработица, е да не сте упражнявал трудова дейност, за която подлежите на задължително осигуряване по чл. 4. от Кодекса за социално осигуряване.

   Да, не сте внасял осигуровки, тъй като фирмата няма дейност. Но текстът в КСО гласи: „…да не сте упражнявал дейност…“, а не да не сте внасял осигуровки. Не е ясно как НОИ тълкува този текст и как ще приеме тази ситуация.

   Затова моят съвет е да не рискувате и да не регистрирате фирма на безработно лице.

 • Dimitar Georgiev каза:

  Здравейте,
  Имам следния казус и ще Ви бъда благодарен ако ми отговорите.

  Съкращават ме на 04.06.2020 и след това искам да се запиша в БТ.
  Бях на борсата от 01.2017 до 10.2017 и започнах работа.
  Кога започват да се броят 3 години от предходната борса?
  И ще мога ли да взимам пълно обезщетение?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Съвсем наскоро имах клиент, на който от НОИ във Варна му казаха, че за начало на тези 3 години се взема първоначалната дата на регистрация в Бюрото по труда.

   Не съм сигурна обаче, че това ще е тълкуванието във всички населени места. Според мен този срок следва да започне да тече след изтичане на периода на получаване на обезщетения.

   Съветът ми е да звъннете в НОИ и да попитате – те ще Ви отговорят със сигурност как в момента прилагат тази разпоредба.

 • Maria Maya Slavkova-Aldin каза:

  Здравейте, Красина!
  Попаднах случайно на Вашата статия и Ви моля за обща информация и съвет. Питането се отнася до моя брат, който живее и работи в София. Лично аз живея от 26г. в Германия и не съм запозната с трудовите отношения м/у работодател и работонаемател, но се интересувам от темата за уволение, тъй като искам да помогна на брат си, по някакъв начин. Сега по същество: Брат ми е назначен от столичен съвет, като управител на един общински обект и работи като такъв повече от 5г. „Шефката“ му търси поводи да го уволни, но тъй като няма никакви обективни причини за това, тя е подала някакво запитване до ТЕЛК, тъй като брат ми е диабетик Тип 2 и е трудоустроен.Преди година тази жена му бе връчила молба за напускане, като го е подложила на психически натиск и торомоз за да я подпише, т.е. под натиск да подаде сам молба за напускане. След като брат ми ѝ е отказал, тя е намалила трудовото му заплащане с 30%. Днес, той ми се оплака и плачеше по телефона, защото не знае как да се защити и какво може да предприеме срещу този психически тормоз. Какво бихте ни посъветвали и какво би могъл той да направи за да се защити от тази агресия?
  Благодаря Ви предвалрително за отговора.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Съветът ми към брат Ви е да прегледа тази наша статия: Съвети за справяне с некоректен работодател, и по специално главата в нея „Принуждаване на служител да напусне“.

   Там ще намери 2-та възможни за него варианта за действие. И ако реши да търси правата си, в същата статия ще намери и конкретните стъпки как да го направи.

 • Иван каза:

  Здравейте. Работодателя иска да ме уволнява, казва, че ми е загубил трудовата книжка. Как да си извадя нова? Питах счетоводител, каза ми, че трябва да ходя при всички, при които съм работил, да ми издават УП 3.Имал съм няколко работодателя от 1996 до сега. Но някой от тях не съществуват вече. Няма ли начин в НОИ да ми я попълнят с целия ми трудов стаж от 1996 до сега? Също така заяви категорично, че няма да ми плати никакви обезщетения и отпуски. Ако тръгна да си търся правата за тези пари, дали няма да ми направи някой мръсен номер?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Кодексът на труда предвижда специални правила в случай на изгубена трудова книжка:

   Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на служителя се издава нова трудова книжка от съответната Инспекция по труда.

   Инспекцията по труда го прави въз основа на писмено заявление-декларация от служителя, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил. Ако тя е изгубена от работодателя, инспекцията по труда го задължава в срок не по-дълъг от 1 месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец. Този работодател трябва да поиска от предишните работодатели на съответния работник удостоверения по образец, а те трябва да ги дадат в 7-дневен срок от поискването им.

   Т.е. това, което следва да направите, е да отидете в най-близката Дирекция „Инспекция по труда“ (вижте адресите им тук) и да кажете, че работодателят Ви е изгубил трудовата Ви книжка. След като попълните заявление, те ще принудят работодателят Ви да набави документи за целия Ви трудов стаж до момента, и ще Ви издадат нова трудова книжка.

   • Иван каза:

    Той иска да ме уволни в понеделник, може ли да го направи без трудовата книжка? Аз трябва ли да се съглася по този начин? И друго, каза, че ще ме уволни по такъв начин, че да имам право на голямо обезщетение. Какво трябва да гледам – да бъде по чл 328, независимо коя алинея? Вероятно ще ме накара да подпиша предизвестие със задна дата, по този начин не мога да искам една заплата обезщетение, нали така? Ако откажа да го подпиша какво следва? Също така ползвах от платената годишна отпуска от 1-15 май, но не ми я е платил, ще ме накара ли и там да му подпиша нещо?

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте!

     В отговор на въпросите Ви:

     1. При освобождаване от работа, работодателят следва да Ви предостави Заповед за прекратяване на договора. По закон следва да Ви даде оформена трудовата книжка в 7-дневен срок след това. Така че, ако в понеделник Ви освободят, могат да го направят и без да Ви дадат трудовата книжка.
     2. За да получавате пълни обезщетения за безработица, следва да Ви освободят по независимо коя точка от чл. 328 от КТ.
     3. Не подписвайте предизвестие със задна дата. Както правилно сте написал, така ще загубите 1 заплата обезщетение. Ако наистина искат да Ви освободят веднага, не могат да Ви направят нищо, освен да променят датата в Предизвестието и в Заповедта да посочат, че Ви освобождават веднага и Ви дължат обезщетение за неспазено предизвестие.
     4. Ако от 1-ви до 15-ти май сте бил в платен отпуск (10 работни дни предполагам?), то работодателят няма да Ви дължи никакво друго обезщетение за неползван отпуск, тъй като сте използвал вече полагащият Ви се до момента такъв. Ако не сте подавал Молба за отпуск, ще трябва да разпишете такава.

     Прегледайте внимателно всичко, което Ви дават да разпишете – датите и фактите в тях следва да са актуални.

     Не се разписвайте под документ, в който пише, че са Ви върнали трудовата книжка (могат да добавят такова изречение накрая на заповедта, за да имат после основание да твърдят, че Вие сте я загубил). Ако видите нещо такова, не разписвайте преди да бъде коригиран документа, така че да отговаря на истината.

     След като Ви освободят, веднага отидете в Инспекция по труда и подайте сигнал за това, че работодателят Ви е изгубил трудовата книжка. Попитайте ги с какъв документ да се регистрирате в Бюрото по труда, тъй като там ще Ви я искат. Предполагам ще Ви дадат някаква служебна бележка.

     Успех и не подписвайте нищо с невярно съдържание! Не е във Ваш интерес!

     • Иван каза:

      Много Ви благодаря за отговорите, само още нещо – ако откажа да подпиша предизвестието със задна дата, може ли да ми създаде някакви проблеми, например, да не иска да ме уволни по 328, а така, че да взимам само 4 месеца обезщетение, или пък дисциплинарно, или нещо друго? и ако се заинатим и двамата какво следва – жалби, съд? А както и да ме уволни, ако след един месец не си намеря работа, мога да подам молба за още една заплата обезщетение?

     • Иван каза:

      А ако пусне предизвестие от 1,06 до 1,07, тогава трябва да работя до 1,07, ще трябва да ми плати една заплата, и на 1,07 ме уволнява без да ми дължи обезщетение, и остава в сила ако не си намеря работа до 1,08 да ми дължи едно обезщетение тогава?

     • Красина Георгиева каза:

      Да, точно така.
      При спазено предизвестие Ви се изплаща отработеното през месеца, в който тече предизвестието, възнаграждение.
      След това, ако сте освободен по чл. 328 от КТ, ще Ви се полага още 1 за оставане без работа за 1 месец.

     • Красина Георгиева каза:

      Ако наистина искат да Ви освободят веднага е по-вероятно да не се опитат да Ви създават проблеми. Но всичко зависи от работодателя Ви – ако той реши, след като не успее да Ви убеди да разпишете предизвестие със задна дата, би могъл да предприеме и друга линия на поведение. Затова най-доброто поведение в такава ситуация е спокойно и без да предизвиквате негативна отсрещна реакция да предложите да се спазят законите.
      Ако се стигне до неправомерно освобождаване, можете да осъдите работодателя си, като преди това се посъветвате с адвокат, разбира се.
      Обезщетението за оставане без работа за 1 месец след освобождаването Ви важи само в случаите, в които Ви освободят по чл. 328 от КТ.

 • Здравейте напуснах по мое желание и се регистрирах АЗ имам ли право на обезщетение за безработица не получавал от 4 години и колко мога да хвана.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Полага Ви се минималното обезщетение за безработица – 9 лв. на работен ден – за период от 4 месеца.

 • hicloud каза:

  Здравейте, наскоро бях освободен от работа и имам право на борса. Това което се чудя е мога ли да работя на граждански договор по времето което съм на борсата. И по скоро ако сумата която ще получавам от гражданския договор е висока (по-голяма от МРЗ) това е основание борсата да ми бъде спряна?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Нямате право да получавате обезщетения за безработица, ако работите на трудов, граждански или договор за управление.

   Следователно, ако започнете работа на граждански договор, докато получавате обезщетения, те ще Ви бъдат спряни, независимо какво е възнаграждението, което получавате за труда си.

   • hicloud каза:

    Благодаря за отговора, имам още един въпрос. Ако преди да ми бъде изплатено първото обезщетение от НОИ си намеря работа и подпиша договор и уведомя Бюрото по труда, правото на борса не ми гори нали? Тоест ако след година и половина остана без работа имам право на същата борса която съм имал право нали?

    • Красина Георгиева каза:

     Да, точно така – ако прекратите регистрацията си като безработен преди да Ви бъде изплатено първото обезщетение, то дори и да бъдете съкратен месец-два след това, ще имате право да се възползвате от пълния размер на обезщетенията за безработица.

 • Ina каза:

  Здравейте,

  Бях освободена преди месец по чл. 328 ал. 1 т. 2 във връзка с чл. 326 ал. 2. Записах се веднага на трудовата борса. Сега започвам работа по проект за 3 месеца, като договорът ми ще бъде граждански, но ще ме осигуряват на доста повече от минималната работна заплата.

  Въпросът ми е след тези 3 месеца мога ли да се запиша на борсата отново и ще продължа ли да взимам тези 60% обезщетение?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Това, което знам, е че допреди 2-3 години това се практикуваше, но за да продължите да получавате обезщетения за безработица след прекъсването, следваше да започнете работа на трудов договор (не на граждански) и да бъдете освободена в изпитателния срок.

   Не знам как се практикува в момента. Спокойно можете да попитате в Бюрото по труда, където сте регистрирана. Те следва да Ви отговорят.

 • daniel_vicky каза:

  Здравейте отново,
  При прекратяване на договор по чл.327,ал1,т.1 имам ли право на обезщетение по чл.222, ал.2 за срок от два месеца?Кога се подава молбата за това обезщетение?При прекратяване на договора или след някакъв период?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   За съжаление нямам опит с този вид прекратяване на договор и съответно – с този тип обезщетение.

   От това, което прочетох в КТ обаче оставам с впечатление, че работодателят следва да преведе това обезщетение веднага. Следователно искането за изплащането му следва да е вписано още в Заявлението Ви за напускане.

   Това обаче е само мой извод. Надявам се някой, запознат по темата, да даде по-компетентно мнение.

 • Пламена каза:

  Здравейте,
  Бих искала да попитам, ако са ми внесени осигурителни вноски във фонд „Безработица“ до 19.10.2019 и след това са подновени считано от 11.02.2020, колко месеца се счита, че не съм ги внасяла за последните 18 месеца (т.е. прекъснала съм от 19.10.2019 до 11.02.2020)?
  3, 4 или 5 месеца се смятат за неосигурени във фонд „Безработица“ ?
  Благодаря ви предварително!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! За съжаление нямам отговор на така поставения от Вас въпрос.

   Предполагам обаче, че се интересувате от това във връзка с изискването за внасяни осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването?

   Ако това е така, то няма за какво да се притеснявате.

   Дори и да предположим, че не са Ви били внасяни вноски във фонд „Безработица“ за цели 5 месеца, то Ви остават 13 от 18-те месеца, през които тези вноски са Ви били внасяни, и следователно би следвало да имате право да получавате обезщетения за безработица.

   • Пламена каза:

    Здравейте, благодаря Ви за отговора.
    В случая не съм осигурявана за целите 01/2019 и 02/2019.
    Затова не съм сигурна дали съм прехвърлила 6-те месеца на неусигуряване за последните 18 календарни месеца и дали мога да получавам обезщетение за безработица считало от 1/07/2020. Благодаря.

 • Николай каза:

  Здравейте. Регистрирах се в бюрото за безработни на 01,06, попълних формуляри, които ми дадоха, май някакво заявление, но не носех диплома, казаха ми като отида на 01,07 за подпис, да им отнеса и дипломата. Като отидох на 01,07 отнесох и дипломата, дадоха ми някакъв формуляр от две страници да си напиша името, дата и подпис, казаха, че бил за дипломата, но не погледнах за какво точно е. Какъв е и за какво е този формуляр? Питаха ме дали искам да карам някакъв курс, казах им, че за момента не желая. А днес пък по сметката ми са ми превели 8 стотинки?? помощи и обезщетения, те пък за какво са?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! За съжаление не мога да отговоря и на 2-та Ви въпроса. Съветът ми е да попитате в Бюрото по труда какъв документ сте подписал на 01.07.2020, а за получената сума на 02.07.2020 – в НОИ.

   • Николай каза:

    Оказа се, че тези осем стотинки били доплащане към някакъв болничен от 2019 година.

 • Светослава каза:

  Здравейте, много полезна и достъпно написана статия, поздравления!
  Моето запитване е следното:
  Средата на август 2020 ми изтича на 2та година майчинство като съм се върнала на работа ноември 2019. До февруари 2020 съм работила на пълен ден, през февруари бях обратно 1 месец в майчинство и от 1 март 2020 съм на 4-часов работен ден до сега. Работодателят ми иска да ме освободи като ми предлага да подпишем срочен договор за месец и така няма да ме лиши от опцията да съм на борса.
  Въпросът ми е има ли съществено значение към момента на освобождаване дали съм на 4 или 8-часов работен ден за размера на обезщетението, което ще получавам? Към момента имам 11г и 2м работен стаж.

  Благодаря предварително!

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Светослава! Радвам се, че статията Ви е полезна.

   Работните часове, върху които Ви осигуряват, имат значение и за размера на обезщетението, и за продължителността, за която то се отпуска.

   Във Вашият случай:

   – Ако към момента имате 11 г. и 2 м. общ трудов стаж, то ще получавате обезщетения за безработица за 10 месеца.
   Максимумът (12 месеца) е за хора, имащи над 15 години трудов стаж. Така че дори и да не са Ви осигурявали на 4-часов работен ден за последните няколко месеца, няма да се промени продължителността на получаване на обезщетения.

   – Размерът на обезщетението за безработица се изчислява на база последните 24 възнаграждения, които сте получавала.
   Ако сте получавала по-ниско възнаграждение за работата Ви на 4-часов работен ден, то средноаритметичното Ви възнаграждение ще е малко по-ниско, и съответно това ще намали малко размера на обезщетението Ви за безработица.
   Вижте как се изчислява размера на обезщетенията за безработица в тази статия – раздел „Регистрация в НОИ“, глава „Размер на месечните обезщетения“.

 • Илия каза:

  Евала на Красина Георгиева!

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря Ви 🙂 и се надявам статията да Ви е била полезна!

 • Христо Г. каза:

  Здравейте,
  какво е минималното времетраене на трудовият договор преди съкращение за да се получава пълното обещетение за безработица.

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   За да имате право да получавате обезщетения за безработица, следва да сте работил в последните 12 месеца (не е задължително това да е при един и същ работодател) преди освобождаването Ви с цел да изпълните това условие от КСО:

   „Чл. 54а. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца.“

   Ако отговаряте на всички изисквания за получаване на обезщетения, то няма значение каква е продължителността на трудовия Ви стаж при последния Ви работодател преди освобождаването Ви. (вижте главата „Условия за получаване на обезщетения“ от тази статия)

   Отделно правото на пълни обезщетения зависи не от продължителността на стажа Ви, а от основанието, въз основа на което е прекратен трудовия Ви договор. Няма да получавате пълни обезщетения, ако напуснете по Ваше желание, освободят Ви с обезщетение от мин. 4 работни заплати или Ви уволнят дисциплинарно. Ще получите и минималното обезщетение, ако в последните 3 години сте получавал обезщетения за безработица. (вижте повече в главата „Месечен размер на паричното обезщетение за безработица“ от тази статия)

 • Koлко? каза:

  Колко месечни заплати дължи работодателя при съкращаване на служител с над 10г. стаж във фирмата?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте!

   Дали се дължат обезщетения и колко месечни заплати ще са те, зависи от члена от Кодекса на труда, по който Ви освобождават, както и дали се спазва предизвестието при освобождаване. Трудовият Ви стаж не е фактор.

   С изключение на дисциплинарното уволнение и освобождаването на основание чл.331 от КТ, ако работодателят Ви освобождава веднага по негова инициатива без да спази посоченото в трудовия Ви договор предизвестие за освобождаване, то Ви дължи 1 работна заплата обезщетение.

   Отделно:

   – Ако сте освободен на основание чл.328 от КТ, то работодателят Ви дължи 1 месечна заплата при оставане без работа за 1 месец след освобождаването Ви.
   – Ако сте освободен на основание чл.331 от КТ, то работодателят Ви дължи мин.4 и макс.10 работни заплати при освобождаването Ви.

   Възможно е да има възможност и за други обезщетения при освобождаване – определени от самата фирма. Те следва да са приети със заповед от работодателя и да са посочени в Правилника за вътрешния трудов ред, Правилата за работната заплата и/или в трудовия Ви договор.

 • Иван каза:

  Здравейте. Безработен, регистриран в бюро по труда и получаващ обезщетение, има ли право на помощи за отопление?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Не мога да Ви отговоря. Съветвам Ви да се обърнете към Социално подпомагане. Те би трябвало да имат отговор.