Какво да направиш, ако те уволнят: детайлен план (актуален към януари 2024)

287  КОМЕНТАР/И

Искрено се надяваме никога да не ти се случи да преживееш съкращение или уволнение. На повечето от нас обаче вече се е случвало и искаме да те подготвим, за да преминеш възможно най-безболезнено през процеса, ако се стигне до там.

Като оставим настрани обидата и отвратителното (невярно!) усещане, че си безполезен, се налага да се вземеш в ръце и да свършиш няколко задачи, свързани с български институции.

Преди това обаче ще се наложи да преминеш и през процедурата по прекратяване на договора ти. Всичко това е свързано с конкретни документи и срокове, затова написахме подробен план къде, кога и какво да направиш.

Статията е актуализирана спрямо всички законови промени, влезли в сила на 01.01.2024 г. 

More...

Прекратяване на трудово правоотношение

Подписване на документи за прекратяване на трудово правоотношение

Някой ще те повика и ще ти съобщи новината.

Ако твоят ръководител има достойнство – ще го направи сам. Ако не - ще го прехвърли на ЧР-ите или на друг административен персонал.

Без значение кой е, той ще ти предостави документи, които следва да подпишеш.

Може би ще се чувстваш лично засегнат, може и да не искаш да се случва, но щом има изготвена заповед, то тя ще влезе в сила, независимо дали си съгласен с нея или не.

Просто помоли да получиш документите си веднага. Колкото по-бързо приключиш с тях, толкова по-бързо ще продължиш напред.

Съвет

Ако искат да те освободят дисциплинарно, не подписвай нищо. Ако подпишеш ще означава, че се съгласяваш със съдържанието на документите.

Ако все пак решиш да го направиш, постави до подписа си забележка, че си се запознал с дисциплинарното наказание, но не си съгласен с него.

Членове от Кодекса на труда и документи при обичайните случаи на прекратяване на трудов договор

Прекратяване

Основание

Документи

Поради липса на качества за справяне с работата

чл. 328, ал. 1, т. 5

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Поради липса на образование

чл. 328, ал. 1, т. 6

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Съкращение на щат

чл. 328, ал. 1, т. 2

Предизвестие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

Декларация по чл. 333 КТ, че не подлежиш на закрила от закона

Поради променени изисквания за изпълнение на длъжността

чл. 328, ал. 1, т. 11

Предизвестие за прекратяване на договор


Заповед за прекратяване на договор


Декларация по чл. 333 КТ, че не подлежиш на закрила от закона

Напускане с минимум 4 и максимум 10 заплати обезщетение

чл. 331

Предложение за прекратяване на договор

Съгласие за прекратяване на договор

Заповед за прекратяване на договор

В изпитателен срок

чл. 71, ал. 1

Заповед за прекратяване на договор

Видове обезщетения при прекратяване на трудово ти правоотношение, които могат да бъдат вписани в Заповедта за прекратяване на договора ти

1. За неспазено предизвестие от работодателя по чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда

Какъв е срокът на това предизвестие е написано в трудовия ти договор.

Обикновено е посочено, че е или 1 месец или 30 дни, като в някои случаи предизвестието е 2 или 3 месеца (максималния срок на предизвестие, посочен от закона), така че обикновено размера на това обезщетение е 1 или 3 месечни брутни заплати.

2. За неизползван отпуск по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда

Работодателят ти е длъжен да ти изплати всички неизползвани от теб дни платен отпуск, които ти се полагат към датата на прекратяване на договора ти.

Полагаeмият годишен отпуск се смята пропорционално на изминалото отработено време през календарната година до момента на прекратяване на трудовото правоотношение.

Пример

Ако те освобождават считано от 20 март и в договора ти пише, че имаш право на 20 работни дни годишен платен отпуск, то към датата на прекратяването на договора ти ще ти се полагат 7 работни дни отпуск:

20 работни дни отпуск / 12 месеца = 1.67 дни отпуск на месец


4 месеца х 1.67 = 6.66 дни

Ако до 20-ти март си използвал само 1 ден платен отпуск, то работодателят ти е длъжен да ти изплати останалите 6 работни дни, които ти се полагат за този период, но не си ползвал.

3. За оставане без работа за не повече от един месец след освобождаването по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда

(при съкращаване на щат и при освобождаване поради намаляване обема на работа, закриване на предприятието или част от него)

Размерът на това обезщетение е 1 твоя работна заплата. 

Разделяне с колегите

Имейл до колегите

Изпрати кратък имейл до колегите си, за да ги уведомиш, че вече не си служител на фирмата. Благодари им за времето, прекарано заедно, и им пожелай успех. Остави личен имейл и телефон за връзка с теб, ако желаеш.

Независимо дали харесваш всички или не, покажи им как се напуска с достойнство и бъди учтив. Светът е малък, най-вероятно ще срещнеш някой от тях в бъдеще, затова запази добрия тон.

Предаване на работа, документи и вещи

Твоя информация

Нашият съвет е да не съхраняваш нищо лично на служебния ти компютър, но ако все пак има твоя информация на него и политиката на фирмата позволява да сваляш или изпращаш информация, свали всичко на твое USB или си го изпрати на личния имейл.

Не забравяй да прочистиш контактите в служебния ти телефон, както и да изтриеш профилите ти в социалните мрежи, снимките, клиповете, имейлите и SMS-те от него.

Имущество на фирмата

При напускане ще трябва да върнеш имуществото на фирмата, което ползваш – служебен телефон, автомобил, компютър, таблет, или друго, за което ще трябва да подпишеш и приемо-предавателни протоколи.

Фирмата следва да ги осигури.

Ако си подписал такива протоколи при започване на работата, а при напускане не ти ги предоставят – изискай ги.

Не се случва често, но е добре да се застраховаш в случай, че решат, че щом няма подписан документ, не си им върнал телефона си например, и да поискат да им го платиш.

Задължения към фирмата

Ако си материално-отговорно лице, следва да отчетеш и върнеш всички парични средства и стоки, водещи се на теб - служебен аванс, задължения от клиенти, стока.

Може би дори си на позиция, за предаването на която е необходимо да се направи ревизия или инвентаризация.

Твоят пряк ръководител или счетоводител следва да организират този процес и да приемат всичко.

Обходен лист

Последно може да поискат да попълниш т.нар. обходен лист, в който да събереш подписи от отделите, свързани с твоята позиция, удостоверяващи, че са си свършили работата, свързана с твоето освобождаване.

За различните компании и позиции тези отдели са различни, но най-общо това са:

 • Счетоводство – по отношение на документи и пари
 • Пряк ръководител – по отношение на приемане на стоково-материални ценности
 • Информационни технологии – във връзка със спиране на достъпа ти до служебен компютър, служебен имейл и информационна система
 • Човешки ресурси – за провеждане на изходящо интервю, връщане на пълномощни, получаване на документи, и др.

Получаване на документи от работодателя

Приключена трудова книжка

В приключената ти трудова книжка трябва да има подписи на управляващия фирмата и на главния счетоводител.

В нея следва да има и печат с нанесен трудовия ти стаж при този работодател в години, месеци и дни (или просто да е изписано), и изречение дали осигурителния ти стаж е равен на трудовия.

Пример

Ако си назначен на пълен работен ден – 8-часов, то осигурителния ти стаж е равен на трудовия ти.

Ако обаче си назначен на 4-часов работен ден, то трудовия ти стаж не е равен на осигурителния.

Ако в този случай трудовия ти стаж е например 24 месеца, то осигурителния ти ще е наполовина – 12 месеца.

УП 2 и УП 3

Удостоверенията УП 2 и УП 3 са ти необходими при пенсиониране и за удостоверяване на допълнителен труд, ако си извършвал такъв.

От 01.01.2018 г. работодателя има задължение да ти издаде тези удостоверения по твое искане само за периоди преди 2000 г. (чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г., правна мярка 62).

За трудов стаж след 2000 г. работодателите не са задължени да издават УП 2 и 3, тъй като тези данни вече са в електронния регистър на НОИ.

Служебна бележка за доходите ти по трудови правоотношения

/по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ/

Необходима ти е, ако започваш работа при следващ работодател в същата година, в която е прекратен договора ти, за изравняване на данък общ доход.


Поискай документите ти да бъдат готови и да ги получиш в последния ти работен ден. Ако не го направят, ето какво казва закона:

 • Работодателят ти е длъжен да ти предостави документите за прекратяване на договора ти в последния ти работен ден – предизвестие, заповед, трудова книжка.
 • Трудовата книжка може да бъде забавена до 5 работни дни. След това работодателят дължи осигуровки за дните на забавяне.
 • Останалите документи (служебната бележка и УП-тата) се издават в 14-дневен срок от поискването им.

Ако не ти дадат всички документи веднага, ще се наложи да отидеш отново до там, когато са готови.

Помоли ги да побързат обаче, защото имаш срок за регистрация в Бюрото по труда.

Регистриране в Бюрото по труда

Регистрацията в Бюрото по труда става по постоянния или настоящия ти адрес, вписан в личната ти карта, в съответната териториална Агенция по заетостта (Бюро по труда).

Това означава, че трябва да намериш точно в кое Бюро по труда да отидеш.

Можеш да го направиш тук.

Въведи областта и града, в който е адресната ти регистрация. Отдолу на страницата ще се появи Бюрото по труда, в което трябва да се регистрираш. Като кликнеш върху него, ще се появи и точния му адрес и телефоните за контакт с него.

Срок за регистрация

Срокът за регистрация в Бюрото по труда е 7 работни дни от датата на прекратяване на трудовия договор или от датата на прекратяване на осигуряването.

Пример

Ако последния ти работен ден е в петък, 8 март, то можеш да се регистрираш в Бюрото по труда на:

11 март (понеделник)
12 март (вторник)
13 март (сряда)
14 март (четвъртък)
15 март (петък)
18 март (понеделник) или
19 март (вторник)

Документи

Регистрацията в Бюрото по труда се извършва лично от теб. Трябва да носиш:

 • Лична карта – копие и оригинал за справка
 • Документ за адресна регистрация по настоящ адрес, ако е различен от този в личната ти карта – копие и оригинал за справка
 • Документи за придобито образование и/или квалификация – дипломи за завършено образование и документи за квалификации – копия и оригинали за справка
 • Документи, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, УП 2 и УП 3 – оригинали. От Бюрото по труда ще запишат в трудовата ти книжка началната дата на регистрацията ти. Времето, през което си регистриран като безработен, ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.
 • Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение - копие и оригинал за справка
 • Решение на Териториалната експертна лекарска комисия/ Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност - копие и оригинал за справка

Служителите в Бюрото по труда може само да погледнат оригиналите на документите ти и да не вземат копията. Все пак, препоръчваме да носиш и тях - за всеки случай.

Там ще попълниш:

 • Заявление-декларация по техен образец. Обикновено бланката е налична пред вратата на стаята за регистрация.

След регистрацията ти от Бюрото по труда ще ти дадат:

 • Карта с нанесени дати, на които да се явяваш лично за подпис веднъж месечно. В някои Бюра по труда могат да ти предложат и да се явяваш за подпис на по-големи интервали - например на всеки 3 месеца.
 • Документ за направената регистрация, който да представиш пред НОИ

Обезщетение за оставане без работа от бивш работодател

(при съкращаване на щат, както и при освобождаване поради намаляване обема на работа, закриване на предприятието или част от него)

Подаване на молба за получаване на обезщетение за оставане без работа

Законът предвижда, ако след прекратяването на договорът ти в срок от 1 месец не започнеш нова работа, да ти бъде изплатена 1 твоя работна заплата като обезщетение.

Това се случва след представяне на Молба-заявление в свободен текст с твой подпис, занесена до бившия ти работодател.

Представяне на трудовата ти книжка

Обезщетението за оставане без работа се вписва в трудовата ти книжка, затова я носи с теб, когато предаваш Молбата-заявление.

Срок за подаване на молбата

1 месец от датата на прекратяване на трудовия ти договор

Пример

Ако договорът ти е прекратен, считано от 11 март, то следва да подадеш Молба за получаване на обезщетение за оставане без работа на 11 април.

Получаване на обезщетението

Превежда се със заплатите за месеца, в който се дължи обезщетението.

Върху обезщетението бившият ти работодател е длъжен да изплати и всички осигуровки, без здравните. Тях трябва ти сам да си внесеш.

Регистрация в НОИ

Обезщетението за безработица се превежда от НОИ (а не от Бюрото по труда), така че ще трябва да се регистрираш и там.

Обезщетението, което ще започнеш да получаваш, се пресмята от времето на регистрация ти в Бюрото по труда.

Ако си получавал обезщетение за безработица преди по-малко от 3 години от датата на регистрацията ти в Бюрото по труда сега, то ще получиш само минималния размер на обезщетението и то само за 4 месеца.

Кога трябва да се регистрираш

Регистрацията в НОИ се прави след като получиш обезщетението, което ти дължи работодателя ти за оставане без работа за един месец, ако си съкратен.

Ако си освободен по друг член от Кодекса на труда, то можеш да се регистрираш веднага след регистрацията ти в Бюрото по труда.

Срок за подаване на Заявление за получаване на обезщетение за безработица в НОИ

Срокът за регистрация в НОИ е максимум 3 месеца след прекратяването на договора ти.

Ако подадеш заявлението си след изтичане на този 3-месечен срок, то ще ти бъде отпуснато обезщетение, но срокът му ще бъде намален със срока на закъснението ти.

Документи

Трябва да подадеш документи в териториално поделение на НОИ по твой постоянен адрес.

Можеш да намериш в кое НОИ трябва да отидеш тук.

Намери града си на страницата и кликни върху него. Ще се появи точния адрес на поделението на НОИ в твоя град, на който трябва да отидеш, за да се регистрираш.

Документите, които следва да представиш в НОИ, са:

 • Лична карта – оригинал и копие за справка
 • Документи, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, УП 2 и УП 3 – в оригинал. Ако е необходимо в НОИ правят копие на нужните им документи.
 • Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение - оригинал за справка и копие
 • Документ за банкова сметка - издава се от банката, в която имаш сметка
 • Бележката за направената регистрация от Бюрото по труда

Там ще попълниш:

 • Заявление по образец на НОИ

Период на получаване на месечни обезщетения

Обезщетенията за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат.

Виж периодите за изплащане на обезщетенията в долната таблица.

Осигурителен стаж (вкл. осигуряване за безработица след 31.12.2001 г.)

Период за изплащане на обезщетението

до 3 години

4 месеца

от 3 години и 1 ден до 7 години

6 месеца

от 7 години и 1 ден до 11 години

8 месеца

от 11 години и 1 ден до 15 години

10 месеца

над 15 години

12 месеца

За повече инфо разгледай Раздел Трети от Кодекса за социално осигуряване (стр. 43 от файла).

Размер на месечните обезщетения

Дневен размер на възнаграждението ти

Сумата от последните ти 24 заплати за последните последователни 24 месеца се дели на 24, за да се получи средномесечното възнаграждение.

След това тази сума се разделя на 21 работни дни, за да се намери среднодневното ти възнаграждение за този период.

Пример

Ако си получавал всеки месец по 1 100.00 лв брутно възнаграждение (вкл. клас за прослужено време, всички осигуровки и данък), то за последните 24 месеца сумата от възнагражденията ти ще е 26 400.00 лв., а средномесечното ти възнаграждение за периода – 1 100.00 лв.


Среднодневното ти възнаграждение за този период ще е: 

1 100.00 лв / 21 дни = 52.38 лв.

Дневно парично обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер на 60% от среднодневното ти възнаграждение (или среднодневния ти осигурителен доход, но не повече от максималния осигурителен доход 3 750.00 лв.), върху което са внесени (или са дължими) вноски за фонд Безработица за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването ти.

Пример

Ако вземем горния пример, то дневното ти парично обезщетение ще е 60% от 52.38 лв. или 31.43 лв.

Дневното парично обезщетение за безработица не може да е по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, който е 18.00 лв.

Дневното парично обезщетение за безработица също така не може да е повече от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, който е в размер на 107.14 лв.

Месечен размер на паричното обезщетение за безработица

Месечния размер на паричното обезщетение за безработица, което ще започнеш да получаваш, се определя, като получения дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Пример

Ако дневното ти парично обезщетение е в размер на 31.43 лв., то:

ако през месец февруари има 20 работни дни, ще получиш 628.60 лв. чисто, а ако през месец март има 22 работни дни, ще получиш 691.46 лв. чисто.

Ако обаче:

 • ти си пожелал да ти бъде прекратен договора на основание чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда (по твоя инициатива без предизвестие)
 • ти си пожелал да ти бъде прекратен договора на основание чл. 326 от Кодекса на труда (по твоя инициатива с предизвестие)
 • договорът ти е прекратен на основание чл. 331 от Кодекса на труда (прекратяване с получаване на обезщетение в размер на минимум 4 и максимум 10 заплати)
 • получавал си обезщетение за безработица преди по-малко от 3 години

то ще получиш минималния дневен размер на обезщетението за безработица за срок само от 4 месеца.

Пример

18.00 лв. х 21 работни дни = 378.00 лв на месец.

Във всички останали случаи, посочени в началото на статията, ще получиш пълния размер на обезщетението за безработица за периода, който законът предвижда, в зависимост от трудовия ти стаж (виж Период за получаване на месечни обезщетения). 

Условия за получаване на обезщетения

Право на парично обезщетение ще имаш, ако:

 • са ти били внасяни осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването ти
 • вече си се регистрирал като безработен в Бюрото по труда
 • все още не си придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране
 • не упражняваш трудова дейност, за която подлежиш на задължително осигуряване по чл. 4. от Кодекса за социално осигуряване. За повече инфо, разгледай Кодекса тук.
Уволнение

Какво да правиш след това?

Не се впускай веднага в търсене на работа. Нашият съвет към теб е да направиш последователно следното:

Почивка

Почивка от поне 1 седмица, през която се занимаваш само с приятни за теб неща.

Желателно е да не мислиш за работа – бивша или бъдеща, задължения, пари или други отговорности.

Позволи на тялото, ума и сърцето ти да се възстановят пълноценно.

Контакт с приятели и познати

Уведоми всички твои приятели, познати, роднини и бивши колеги, че си в период на търсене на нова работа.

Това е и добър повод да се видиш с хора, които харесваш, но не си имал време за тях до момента.

Подготовка на кандидатурата ти за работа и кандидатстване

Насоки как да го направиш ще намериш в блога ни в категория "Кандидатстване за работа".

Ежемесечни посещения в Бюрото по труда

Ежемесечни посещения в Бюрото по труда точно на посочените в картата дати, за да се подпишеш, че все още не си си намерил работа.

В някои Бюра по труда предлагат да "разсрочат" посещенията ти. Попитай дали е възможно да се подписваш на всеки 2 или 3 месеца например.

Отписване от Бюрото по труда след намиране на нова работа

Подписване на нов трудов договор

Още в първия ти работен ден на новото работно място предупреди, че ще се наложи да отсъстваш за няколко часа, след като получиш договора и трудовата си книжка, тъй като ще трябва да се отпишеш лично от Бюрото по труда.

Срок за отписване от Бюрото по труда

Срокът за отписване от Бюрото по труда е 7 дневен.

Необходими документи

 • Трудов договор в оригинал, задължително подпечатан с печат от новия ти работодател.
 • Трудова книжка с нанесена в нея информация за новия ти трудов договор. От Бюрото по труда ще запишат в трудовата ти книжка датата на дерегистрацията ти.
 • Справка от НАП за обявяване на новия ти трудов договор (Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). В някои Бюра по труда я искат, затова по-добре занеси и нея. Справката следва да получиш от работодателя си.

Искаш да обсъдиш с професионалист търсенето ти на нова работа?

For Job Hunters предлага кариерни продукти и услуги, които ще ти предоставят полезна обратна връзка и ще отговарят на всички твои кариерни въпроси.

кариерна консултация

Дистанционна кариерна консултация

Получи съвет, свързан с кариерно предизвикателство.

кандидатура за работа

Изготвяне на кандидатура за работа

Изготвяне на персонализирани CV и мотивационно писмо.

цялостна подкрепа

Професионална кариерна подкрепа

Професионална подкрепа до намиране на нова работа.


Прочети още


 • Много добре структурирана и полезна информация. Благодаря.

  • Радвам се, че информацията Ви е полезна! Благодаря за коментара!

   • Здравейте!Търся съвет по кодекса. Бях принудена да бъда съкратена по чл. 325 ал. 1 т. 1 с 15 години трудов стаж във фирмата. Документа ми беше връчен на 1. 04.2020.В същият ден разбрах по кой член искат да ме съкратят. Работодателя не могъл да ме съкрати по друг. Същият работодател след 8 дни ме моли да се върна на работа. Вече съм си подала документите в бюрото по труда. Въпроса ми е следният:Каква е процедурата?
    Би ли могло да се анулира съкращението?!
    С уважение.

    • Здравейте!

     Подали сте Заявление за напускане по Ваше желание (чп. 325), а не сте била съкратена. Поради тази причина като регистрирана безработна ще получавате само минималното обезщетение за безработица за 4 месеца, независимо каква е била заплатата Ви и колко е дълъг трудовия Ви стаж.

     За да бъде анулирано Заявление ви за напускане, то не трябва да имате прекъсване в трудовия стаж (а Вие имате такова). Освен това трябва и да „анулирате“ регистрацията си в Бюрото по труда и НОИ, а това не мисля, че е възможно.

     По мое мнение, щом работодателят иска да Ви наеме отново, то той следва просто отново да Ви назначи на работа по обичайния, законен начин. Освен това, ако смятате, че сте в изгодна за преговори позиция, опитайте да договорите по-добри условия на труд.

     • Благодаря за изчерпателния отговор!

   • Здравейте, какви възможности предвижда законът при неподновяване на трудов договор сключен с 6 -месечен изпитателен срок?По кой член от КТ трябва да бъде прекратен договорът, за да имам право на 60 % обезщетение за безработица? Има ли такава възможност практически?

    • Здравейте!

     Прекратяването на трудов договор в изпитателен срок става по чл. 71 от КТ. При него имате право да получавате пълни обезщетения за безработица – 60% от брутното Ви възнаграждение.

     Уточнение: формулировката „неподновяване на трудов договор сключен с 6 -месечен изпитателен срок“ е неправилна. Този вид договор е постоянен, просто е със срок на изпитване. Ако работодателят не прекрати договора по време на изпитателния срок, то той автоматично си остава просто постоянен трудов договор.

 • Благодаря Ви за оптимизма, споделеното знание и подареното време за проучване на нормативна база.

  • Благодаря за коментара, Мария! Надявам се статията наистина да е от полза! Желая Ви успех 🙂

 • Благодаря за статията. Изключително полезна е.

  • Радвам се, че е така 🙂 Това беше и целта ни – да съберем цялата необходима информация на едно място, така че да сме полезни на всички съкратени или уволнени от работа в този труден за тях момент. Благодаря за коментара, Yoanna!

 • Поздравления за статията – много добра структура и точно подбрана детайлност. Можете ли да добавите и коментар отнасно спецификите при уволнение / съкращение на майки по време на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст?

  • Благодаря за коментара и за предложението, Ирена! Разбира се – ще проучим въпроса за освобождаването на служители в отпуск за отглеждане на дете и ще добавим информацията към статията!

 • Супер статия.Институциите може да вземат пример как се прави за
  да си в услуга на гражданите.Добре ,че има такива граждани ,който споделят опита си и знанията в дадена област и са изключително полезни за обществото.