Интервю за работа: Видове и как да се подготвите за всяко от тях

0  КОМЕНТАР/И

Като търсещи нова работа е логично да очаквате да бъдете поканени на повече от едно интервю, преди да получите предложение за работа.

Не всички от тези интервюта обаче ще бъдат традиционни. 

Те могат да бъдат телефонни интервюта, особено в по-ранните етапи от процеса по подбор, панелни интервюта с няколко интервюиращи едновременно или пък интервюта-казуси, за които следва да подготвите презентация. 

Независимо от вида интервю обаче, вашата цел е да се представите като най-подходящите кандидати за свободната позиция. А колкото повече информация имате за видовете интервю за работа, толкова по-голям шанс имате да се справите отлично с всеки от тях.

Затова в тази статия ви представяме 10-те най-често срещани интервюта за работа, с които може да се сблъскате, какво да очаквате, както и как да се подготвите за тях.

More...

Подготовка за предстоящо интервю

След като получите покана за интервю, независимо какъв тип ще е то, е добра идея да отделите малко време и да се подготвите за него. Ето няколко насоки какво може да направите:

10 типа интервю за работа

1. Телефонно интервю

В повечето случаи телефонното интервю е първата стъпка в процеса по интервюиране и представлява кратък телефонен разговор, обикновено с представител на ЧР отдела.  

Целта му е да установи дали притежавате изискваните знания, опит и квалификация за свободната позиция, както и кога можете да започнете работа и какво възнаграждение очаквате. 

Съвети за представяне по време на телефонно интервю

Изберете тихо и комфортно за вас място и седнете до маса или бюро с автобиографията си и обявата за работа. Подредете ги така, че да виждате веднага информацията, която може да ви е необходима.

Ето още няколко насоки:

 • Бъдете енергични, ентусиазирани и учтиви. Говорете ясно и с нормално темпо.
 • Не вършете нищо друго по време на телефонния разговор.
 • Слушайте внимателно и се опитайте да сте кратки в отговорите си.
 • Ако ви е зададен труден въпрос, отделете време да си помислите. Ако пък не чувате добре или не разбирате даден въпрос, поискайте интервюиращия да повтори или да разясни.
 • Водете си бележки по време на интервюто или напишете всичко, което си спомняте, веднага след като то приключи. Записките ще са ви изключително полезни по време на подготовката за следващото интервю.
Повече информация за подготовката за този тип интервю ще намерите тук.

2. Видео (дистанционно) интервю

По време на това интервю ще разговаряте (и в повече случаи и ще се виждате) с интервюиращия чрез платформа за видеоконферентен разговор - например, MS Teams, Google Meet, Skype или Zoom.

Съвети за представяне по време на видео интервю

Усещането за увереност пред камера се учи с практиката. Упражнявайте се предварително, като обърнeте внимание на езика на тялото си - ръкомахате ли много, правите ли странни физиономии или пък говорите много тихо, гледайки надолу?

И гледайте на видео интервюто като на истинско интервю за работа. Облечете се по подходящ начин.

Изберете тихо помещение и проверете фона, който интервюиращия ще вижда, докато разговаря с вас. Ако се налага, разчистете пространството зад себе си или поставете неутрален фон, предоставян от самата платформа.

Ето какво друго да направите по време на това интервю:

 • Гледай в камерата, а не в екрана на компютъра.
 • Изчакайте, докато сте сигурни, че интервюиращият е приключил да говори и чак тогава отговорете. Говорете бавно и отчетливо.
 • Напишете важното според вас за интервюто на 1 лист. Това обикновено ще са ваши умения, които наистина искате да подчертаете или отлични ваши постижения. Залепете листчето на екрана на компютъра точно под камерата. Така интервюиращият няма да разбере, че гледате надолу, защото погледът ви ще продължава да е насочен в неговата посока.
Повече информация за подготовката за този тип интервю ще намерите тук.

3. Традиционно интервю - среща

Това е интервюто, което повечето хора познават – среща на живо с представител на компанията.

По време на този тип интервю, отсрещната страна иска да разбере дали и как ще се впишеш в компанията, и ще ви зададе серия от въпроси, за да прецени дали притежавате изброените в автобиографията ви умения и опит.

Съвети за представяне по време на традиционно интервю - среща

Ще ви бъдат задавани въпроси относно опита ви, посочен в автобиографията ви, както и какво можете да предложите на компанията, като например "Защо смятате, че бихте бил подходящ за тази работа?" или "Разкажете ми за себе си".

Oпитайте се да изградите приятелски, професионални взаимоотношения с интервюиращия. В края на краищата компаниите наемат хора, които са приятни и могат да се впишат в културата им, дори и да не са много подготвени, отколкото хора, които са професионалисти в работата си, но не са особено приятни за комуникация.

Повече информация за подготовката за този тип интервю ще намерите тук.

4. Групово интервю

Понякога компаниите провеждат групово интервю, в което се срещнат едновременно с възможно най-много кандидати.

Груповото интервю обикновено започва с кратка презентация на компанията. След това интервюиращите разговорят с кандидатите или ги въвличат в разговор помежду им и наблюдават.

Груповите интервюта не са често срещани. Обикновено се ползват при подбор на търговци или други позиции, при които компанията търси да наеме няколко служители за една и съща позиция.

Едно от най-важните неща, които работодателят наблюдава по време на груповото интервю, е как си взаимодействате с другите кандидати. А вашата цел - да се откроите (по добър начин) от останалите кандидати.

Съвети за представяне по време на групово интервю

 • Дори и да сте изненадани да видите, че на интервюто ще присъстват и други кандидати, но не го показвайте. Как реагирате на ситуацията е показателно за работодателя. По вашата реакция той съди за това как бихте си взаимодействали в бъдеще с останалите служители и как бихте реагирали на изненади по време на работа.
 • Сприятелете се с останалите кандидати. Представете се и си поговорите с останалите, докато чакате. Така, когато интервюиращите влязат в стаята, ще забележат кой води разговора. Вашето взаимодействие с групата ще им покаже, че можете да създавате контакти (винаги плюс) и ще изглеждате уверени (дори и да сте нервни).
 • Въвлечете всички в разговор. Обръщайте се към другите кандидати по име или споменете разговор, който сте имали. Например, ако вие и друг кандидат сте обсъждали актуални събития преди интервюто, и на самото интервю ви зададат подобен въпрос, можете да кажете следното: "С Ирина обсъждахме новина, която е много сходна с казаното от Вас. В тази ситуация аз бих ... "
 • Надграждайте идеите на другите кандидати. Ако някой отговори на въпрос, споменете неговия отговор и добавете към него вашите собствени мисли: "Бих искал да допълня ..." , "В продължение на мнението на Иван, смятам, че ..."
 • Не забравяйте, че интервюто трябва да включва всички присъстващи, включително интервюиращите. Обръщайте се и към всички тях, когато говорите.
 • Говорете премерено и ясно.

За съжаление, груповото интервю е стресово преживяване за по-затворените хора.

Ако не ви е присъщо да сте толкова комуникативни, постарайте се, когато отговаряте на въпрос или давате вашето мнение, да отговаряте ясно, точно и изчерпателно. Ако това, което казвате е запомнящо се, уникално и по темата, ще направите добро впечатление и ще бъдете забелязани.

5. Панелно интервю

Панелно е интервю, в което интервюиращите са повече от един – ръководители, ЧР специалисти, други служители. 

Всеки от тях може да ви задава въпроси, свързани с допирните точки, които свободната позиция има с тяхната. И всички те имат думата дали да бъдете назначени или не.

Обикновено това интервю се провежда от по-големи компании, за да спестят време и средства или като начин да се види как се справяте под напрежение. 

Съвети за представяне по време на панелно интервю

 • Когато говорите, обръщайте се към всеки интервюиращ. Отговорете на този, който ви е задал въпроса, но не забравяйте да включите в комуникацията и останалите с няколко кратки погледа към тях. 
 • Ако ви зададат един и същи въпрос втори път, просто отговорете на въпроса отново. Очевидно се случва поради невнимание от тяхна страна, което, разбира се, не е разумно да посочвате. Вторият ви отговор е и идеална възможност да допълните информация, която може да сте пропуснали първия път.
 • Третирайте всички интервюиращи с респект, тъй като мнението на всеки от тях ще е от значение при избора на подходящия за позицията кандидат.

6. Поведенческо интервю

В поведенческото интервю, понякога наричано и интервю, базирано на компетенции,  интервюиращият ви задава въпроси, базирани на ситуации от миналия ви трудов опит и работата, за която кандидатствате. 

Логиката тук е, че вашето бъдещо работно представяне се базира на миналото ви представяне в подобна ситуация. Затова в поведенческите интервюта интервюиращият разглежда по-скоро модели на поведение, отколкото правилни отговори, и изследва това, което сте правили в миналото, а не това, което казвате, че ще направите в бъдеще. 

Имайте предвид и че този метод може да се приложи по време на което и да е от останалите видове интервюта.

Примерни въпроси

Въпросите по време на поведенческо интервю обикновено започват с "Разкажете ми за ситуация, в която ..." или "Дайте ми пример за това как...".

Ето няколко примерни поведенчески въпроси:

 • Разкажете ми за ситуация, в която шефът Ви Ви е казал да направите нещо, което сте знаели, че няма да проработи. Какво направихте?
 • Дайте ми пример за начина, по който се справяте с напълно неразумни искания или оплаквания на клиент?
 • Разкажете ми за момент от трудовия Ви опит, когато използвахте нов подход при разрешаване на даден проблем.
 • Опишете ситуация, в която успешно сте обединили няколко човека около обща работна цел.
 • Кога сте изпитвали чувство за постижение в работна среда?

Съвети за представяне по време на поведенческо интервю

Прочетете внимателно обявата за работа и вижте кои са основните умения и компетенции, които се изискват от кандидатите за работа. Те ще са в основата на въпросите, които ще ви бъдат зададени.

След това си припомнете ситуации от предишните ви местоработи, които ясно показват, че притежавате точно тези умения и способности.

Техника STAR

По време на интервюто приложете техниката STAR в отговорите си.


STAR (situation, task, action, result) е техника за описване на казус или проблем, чрез която споделяте накратко ситуацията, конкретната ви работна задача, какво точно сте предприели и какъв резултат сте постигнали.

 • Ситуация: Опишете предизвикателството, пред което сте били изправени, или ситуацията. Например, конфликт с колега.
 • Задача: След това опишете вашата конкретна задача, целта ви в тази ситуация. Например, да разрешите конфликта с колегата си.
 • Действие: Опишете как сте извършили задачата. Съсредоточете се върху това, което сте направили, а не върху това, което са направили вашия екип, шеф или колеги.
 • Резултат: И накрая, разкажете какви резултати са постигнати, вследствие на вашите действия. Може накратко да споделите и какво сте научили.
Повече информация за подготовката за този тип интервю ще намерите тук.

7. Интервю - пъзел

Известно е, че в технологичните компаниите задават т.нар. въпроси-пъзели по време на интервю за работа, като например "Колко хора използват Google в София в 14:30 в петък?" .

Чрез този тип въпроси интервюиращият иска да разбере как мислите в трудна ситуация и как се справяте с предизвикателства.

Примерни въпроси

 • Колко тежи един автобус?
 • Колко хора са онлайн в момента в България?
 • Колко прозорци има в София?

Съвети за представяне по време на интервю-пъзел

Интервюиращият търси кандидат, който да се справи с работата, а не някой, който може да брои прозорци.

Така че това, което той наистина иска да знае е дали можете да се справите с трудностите на една предизвикателна позиция - несигурност, кратки срокове, недостатъчно информация, ... Тестват се и уменията ви за аналитично мислене и ясна комуникация.

Затова и вашата цел тук е да демонстрирате умения за анализ, логическо мислене и ясно комуникиране на мислите си, а не да представите точна сметка.

След като чуете въпроса, задайте уточняващи въпроси. Например, ако ви попитат колко прозорци има в София, попитайте на свой ред:

Когато казвате прозорци, какво имате предвид - само прозорците на сградите или и тези на превозните средства?

Поискайте няколко минути, за да съберете мислите си. 

Ето и примерен отговор на въпроса с прозорците:

Предположения:

 • Само прозорци на сгради
 • София: 2 милиона жители
 • Жилища: два прозореца на жител

Категории:

 • Жилища
 • Магазини и заведения
 • Офиси

Решение:

 • Жилища: 2 милиона x 2 прозореца = 4 милиона прозореца
 • И т.н. за всяка категория.

8. Интервю - казус

Интервюто-казус е специфично интервю, в което ви е даден бизнес проблем за решаване (например, Как фирма АБВ ООД може да удвои ръста си през 2023?) или тема, по която трябва да подготвите презентация.

Казусът може да ви бъде даден за справяне с него веднага по време на интервюто или може да го получите предварително, за да се подготвите вкъщи. 

Консултантските компании ползват доста често този тип интервю. Можете да го очаквате и ако позицията, за която кандидатствате е свързана с продажби, мениджмънт и маркетинг.

Съвети за подготовка за интервю-казус

Има няколко типа казуси, които могат да ви бъдат дадени:

 • навлизане на нов пазар
 • разработване на нов продукт
 • стратегии за постигане на ръст
 • стратегии за ценообразуване
 • започване на нов бизнес
 • увеличаване на рентабилността (увеличаване на продажбите и намаляване на разходите)
 • придобиване на компания

Обмислете предварително всички видове и нахвърляйте примерни идеи за всеки тип.

Разбира се, по време на интервюто ще трябва да адаптирате идеята си така, че да съответства на конкретния казус. Въпреки това, предварителното им обмисляне ще ви помогне да останете съсредоточени и спокойни по време на интервюто.

По време на интервюто

Добрата структура е ключът към успеха при изготвянето на казус, защото тя показва как мислите, как обработвате информация и създавате логична структура, за да получите резултат. 

Затова разбийте задачата на компоненти. 

Примери

Ако задачата е свързана с рентабилност, разделете отговора си на 2 части – „увеличаване на приходите“ и „намаляване на разходите“. След това разделете всеки от компонентите на по-малки съставни части. Увеличаване на приходите означава „увеличаване на цената“ или „увеличаване на продадените стоки“, а намаляването на разходите може да включва „намаляване на фиксираните, постоянни разходи“ или „намаляване на променливите разходи“.


Ако задачата е свързана с ръст в продажбите, бихте могли да разделите отговора си на „продаване на повече от наличните продукти“,  „продажба на нови продукти“, „продажба на съществуващи пазари“ и „навлизане на нови пазари“

9. Стрес интервю

Стрес интервюто е интервю, в което работодателят ви поставя в една или повече стресови ситуации, за да види как бихте реагирали.

Например: По време на интервюто изведнъж започват да ви задават прекалено много въпроси един след друг, гледат ви неодобрително, стават и излизат от стаята без обяснение, и т.н. 

Съвети за представяне по време на стрес  интервю

Ако по време на интервю за работа установите, че се чувствате дискомфортно, има голяма вероятност да участвате в стрес интервю.

Единственият съвет, който можем да дадем е: Запазете спокойствие.

Не можете да контролирате останалите присъстващи и поведението им, но можете да контролирате собствените си реакции. Демонстрирайте, че независимо от отношението към вас, можете да се владеете.

Също така сериозно обмислете дали тази компания е подходяща за вас и бихте ли се чувствали добре там.

10. Неформално интервю-обяд

Много от тези интервюта се провеждат като второ или финално интервю. 

При такова интервю, компанията ще ви покани да хапнете заедно с други служители, за да се опознаете, да разберат как се държите в по-неформална обстановка и дали се вписвате в екипа. 

Въпреки привидно неформалния си характер, не забравяйте, че това все пак е интервю за работа, затова се придържайте към същите стандарти, както и по време на интервю в офисна среда.

Съвети за подготовка и представяне по време на интервю-обяд

Интервюто-обяд е по-скоро разговор, отколкото формално интервю с въпроси и отговори от ваша страна. Така че не се страхувайте да се включите в разговор, както и да задавате въпроси. Пригответе се и за отговор на лични въпроси, свързани със семейството и интересите ви.

Предварително проучете къде се намира ресторанта, за да прецените колко време би ви отнело придвижването до там. Пристигнете минути преди уговорения час и изчакайте интервюиращите пред ресторанта.

Неформалната среща е чудесна възможност да зададете всички въпроси, които имате за компанията или позицията, така че не забравяйте да подготвите предварително такива. И въпреки, че срещата е неформална, все пак трябва да сте облечени като за интервю за работа.  

А по време на самата среща:

 • Ако се колебаете какво да поръчате, попитай интервюиращите дали са били и друг път в този ресторант, и какво биха ви препоръчали. Или изчакайте те да поръчат първи и по това се ориентирайте какво да поръчате и вие.
 • Изберете ястие, което ще бъде лесно да се яде, докато говорите. И не поръчвайте алкохол, дори и интервюиращите да го направят.
 • Придържайте се към добрите маниери и не говорете с пълна уста. Стойте изправени, не дръжте лактите си на масата, поддържайте очен контакт с всеки присъстващ и бъдете учтиви.
 • Не се очаква кандидатът за работа да плаща. Интервюиращите са ви поканили, затова и те ще платят сметката.
 • В края на срещата благодарете за поканата. Благодарете отново и при разделянето ви пред заведението.

Какво да направите след интервюто си?

Изпратете благодарствено писмо. Посочете в него част от разговора, в който наистина сте се отличили - например дали сте интересен отговор. Или пък върнете отговор на въпрос, на който според вас не сте се представили добре.

За финал

Независимо от типа интервю за работа, в което ще участвате, винаги се подготвяйте за него предварително, за да се представите блестящо впоследствие. След интервюто си изпращайте и кратко благодарствено писмо до интервюиращите.

И не забравяйте - по време на интервюто работодателят преценява дали сте подходящи за компанията, но и вие преценявате дали това е вашата компания. Обмислете всичко, което се е случило по време на срещата и вземете решение дали искате да работите в тази фирма.


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!