Интервю за оставане на работа

0  КОМЕНТАР/И

Т. нар. интервю за оставане на работа представлява разговор с настоящ служител на компанията, който помага на работодателя да добие представа за това, какво ценят работещите и какво би ги накарало да напуснат. 

Виж какво представляват този тип интервю, как се провежда и какви са типичните въпроси, на които ще се наложи да отговаряш.

More...

Какво е „интервю за оставане на работа“?

Интервюто за оставане на работа е разговор, чрез който работодателят събира информация за това какво мотивира служителите и какво би ги задържало на работа в тази компания.

Чрез задаване на конкретни въпроси той получава информация за това какво работи добре и какво не, и получава възможност да направи съответните промени, за да подобри работното място.

Идеята зад интервюто за оставане е същата, като идеята, стояща зад изходящото интервю - и двете целят да установят факти и да открият начини за подобрение на компанията.

Защо работодателите провеждат такова интервю?

Интервюто за оставане на работа цели да открие причините, поради които настоящите служители продължават да работят за компанията, какво ги мотивира и ангажира да работят там, както и какво би ги накарало да напуснат.

Затова работодателите го ползват като инструмент за цялостно подобрение на работата на компанията, и за проучване на удовлетвореността и повишаване на мотивацията на служителите.

Резултатите, получени от интервюто, се използват за подобряване на следните показатели:

1. Мотивация

Този тип интервю помага на компаниите да разберат какво правят правилно като работодатели, и да повишат мотивацията на работещите в тях. 

Отделно, служителите с радост споделят мнението си и дават обратна връзка, като така се чувстват ценени като важен член на екипа и компанията.

2. Удовлетвореност

Чрез използване на интервю за оставане на работа, компаниите могат да се справят навреме с някои проблеми, преди те да станат сериозни и да навредят на всички и така да повишат удовлетвореността на служителите.

За служителите пък това интервю е възможност да споделят притесненията си и какво харесват и не харесват в компанията като цяло.

3. Кариерно развитие

Интервюто за оставане на работа дава на работодателя възможност да научи и какви са кариерните цели и амбициите на работещите за него.

Тези разговори могат да доведат до получаване на повишение, например, или до предоставяне на възможност за професионално развитие и усъвършенстване на конкретни умения.

4. Задържане

Информацията, получена по време на интервю за оставане на работа, се използва за повишаване на ангажираността и за задържане на служителите в компанията.

Така се намалява текучеството и се подобрява цялостната работа на компанията.

5. Ефективна обратна връзка

Провеждането на интервю за оставане на работа се възприема добре от служителите. Те усещат, че гласът им се чува и мнението им се цени, както и че допринасят съществено за подобряване на компанията.

Кой провежда интервюто за оставане на работа?

Мениджърът на служителя е този, който обикновено провежда неговото интервю за оставане на работа. 

ЧР специалистите следва да са на разположение и да помагат в трудни ситуации, но самото интервю трябва да насърчава откритата комуникация между служителя и неговия ръководител.

Провеждане на интервю за оставане на работа

Процес

По време на интервю за оставане на работа служителят води неформален разговор с мениджъра си, като му предоставя множество факти, мнения и предложения за подобрение.

Ръководителят задава стандартни въпроси по неформален начин, въвличайки служителя в приятелски, открит разговор.

В края на интервюто, мениджърът обобщава основните причини, поради които служителят продължава да работи в компанията, както и неговите предложения за подобрение. Възможно е и да разработи цялостен План за оставане на работа.

Повечето такива интервюта продължават около половин час.

Примерни въпроси

Интервюто за оставане на работа обикновено започва с общи, лесни за отговор въпроси. С напредването на интервюто въпросите стават и по-трудни.

Ето няколко примера:

Примерни въпроси по време на интервю за оставане на работа

За финал

Изходящите интервюта се използват като инструмент за откриване на свързани с работата проблеми или за дефиниране на промени, които могат да бъдат направени, за да се подобри компанията като цяло. Въпреки това, тъй като тези интервюта се провеждат с напускащи служители, за фирмата обикновено е твърде късно да ги запази.

За разлика от тях, интервютата за оставане на работа могат да бъдат полезен инструмент за задържане на служители. Използвайки отговорите и предложенията им, работодателите могат да правят промени и да подобрят работната среда и мотивацията на служителите, много преди те да решат да напуснат.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!