Интервю за дистанционна позиция: въпроси и отговори

0  КОМЕНТАР/И

COVID-19 пандемията промени процеса по търсене на нова работа. Една такава промяна е налагането на дистанционната работа и това, че все повече кандидати за работа участват в интервю за дистанционна позиция.

Подходящи за такъв тип работа хора притежават няколко общи характеристики. Те са вътрешно мотивирани, инициативни, целенасочени, самоосъзнати, притежават отлични комуникативни умения и висока емоционална интелигентност, и могат да вземат самостоятелни решения. Те не се страхуват и да поискат подкрепа, когато се нуждаят от нея, или пък да поемат нови предизвикателни задачи.

Дистанционната работа е организирана различно в различните компании. В някои случаи цялата фирма работи отдалечено и комуникира изцяло виртуално. Тогава присъединяването ти към нея ще е относително бързо и лесно. В други фирми обаче ти ще си един от малкото служители, работещи дистанционно. Тогава можеш да срещнеш някои неочаквани проблеми.

За щастие можеш да се възползваш от процеса по интервюиране, за да разбереш в каква компания кандидатстваш и да си подсигуриш успеха.

Ето кои са въпросите, които може да ти бъдат зададени, както и въпросите, които е добре да зададеш по време на такова интервю.

More...

Въпроси, които могат да ти бъдат зададени на интервю за дистанционна позиция

1. Кой е най-амбициозният проект, по който сте работили самостоятелно?

Контактът между ръководителите и служителите, работещи дистанционно, е доста по-рядък, отколкото при работещите в офис. Затова и чрез този въпрос работодателите се опиват да разберат дали и как ще се включваш в работните проекти без постоянен контрол от тяхна страна.

Обикновено хората, които са самомотивирани, имат правилен отговор на този въпрос. Те споделят, че харесват предизвикателствата и остават фокусирани върху проблема или задачата, дори когато са изправени пред трудности.

 

2. Разкажете ми за ситуация, в която се е наложило да поемете пресметнат риск и сте се провалили. Какво научихте?

Сътрудничеството с колеги, с което си свикнал, може да не сработи, когато работиш отдалечено. Особено ако екипът не имал досега член, работещ дистанционно, или ако това е първото ти отдалечено работно място.

За да се сработиш с колегите си трябва да си гъвкав, да проявяваш постоянство, да си готов да учиш и да не предполагаш, че знаеш най-добрия начин за правене на нещата. Това трябва да става ясно и от работната история, която избереш да разкажеш на интервю за дистанционна позиция в отговор на този въпрос.

 

3. Ако Ви назначим, кое е първото нещо, по което ще започнете работа?

Това е подвеждащ въпрос. Малко вероятно е да имаш достатъчно информация, за да можеш да отговориш на него. И в това е и смисълът му.

Ако си подходящият кандидат, веднага ще зададеш няколко уточняващи въпроси. Какви са приоритетите на екипа в момента? Какви проекти вече са в ход? Какво вече опитахте, но не е сработило?

Така ще получиш достатъчно контекст, за да формулираш отговора си. Задаването на уточняващи въпроси е сигнал, че ще си ефективен дистанционно работещ служител.

 

4. Кога Ви се е налагало да дадете на колега негативна обратна връзка?

Когато всичките ти взаимодействия с колеги са виртуални, е лесно да не видиш или да не обърнеш внимание на сигнали като език на тялото или интонация на гласа. Ето защо дистанционно работещите с висока емоционална интелигентност са по-успешни. Те са в състояние да съпреживяват и предвиждат притесненията или настроението на човека, с който общуват дистанционно, и така да комуникират успешно с него.

Отговорът ти на този въпрос по време на интервю за дистанционна позиция ще разкрие дали си се поставял на мястото на другия човек, преди да говориш с него, и как си взел предвид неговата реакция.

Говори за това как си фокусирал обратната връзка върху действията и поведенията на другия човек, а не върху неговия характер и личност. 

 

5. Какво Ви притеснява в това да не сте част от екипа, работещ в офиса?

Не е важно какъв точно отговор ще дадеш тук. Работодателите просто искат да разберат, че си мислил за това как ще ти се отрази дистанционната работа и имаш идея какво ще направиш, за да се адаптираш бързо към ситуацията.

Дори и най-затворените в себе си дистанционно работещи се нуждаят от социално общуване и личен контакт с други хора. Затова те следва да са добре осъзнати и да умеят се грижат за себе си, за да не изпаднат в бърнаут.

 

6. Какво най-много Ви ентусиазира относно тази позиция?

Ефективно работещите на дистанционна позиция са силно ангажирани с работата си. Те разбират защо трудът им е ценен и това си личи от поведението им и от начина, по който говорят за работата си.

Тук, в идеалния случай следва да кажеш, че мисията на компанията ти допада или че се стремиш към придобиване или усъвършенстване на професионално умение. Преди да участваш обаче в интервю за дистанционна позиция, запознай се с ценностите на работодателя и наблегни на тези, които съвпадат с твоите работни ценности.

 

7. Кога се е налагало да вземете решение без да разполагате с цялата необходима информация?

Обикновено работодателите очакват дистанционно работещите да могат да вземат сами важните за работата им решения.

На тези служители им отнема време, за да разберат общата картина, както и кога да отстояват позицията си и кога да правят компромиси. Затова и умението да работиш самостоятелно и без надзор е критично важно за този тип работа.

Начинът, по който си вземал решения, когато не си имал цялата информация, до известна степен дава на работодателя добър поглед върху бъдещото ти поведение като дистанционно работещ.

 

Въпроси, които да зададеш на интервюиращите по време на интервю за дистанционна позиция

1. Какви са работните часове за тази позиция?

Ако ще работиш дистанционно на трудов договор, не забравяй, че терминът "гъвкава работа" не означава непременно гъвкавост на работните часове. Затова по време на интервю за дистанционна позиция попитай за работния ти график. 

Често срещано погрешно схващане е, че при дистанционна работа можеш сам да избираш кога да работиш. Обикновено е точно обратното. Налага се да поддържаш някакво последователно и редовно работно време, като тези работни часове обикновено зависят от работния график на екипа ти или на цялата компания.

 

2. Какъв процент от екипа работи дистанционно?

Въпросите за екипа или отдела ти ще ти помогнат да определиш дали отдалечената работа е нормална за организационната култура на тази компания. Така ще можеш да прецениш дали няма да попаднеш в ситуация, в която няма да се справяш добре с работата си, тъй като никой не е комуникирал важните неща с теб. 

Ако дистанционната работа е нова за организацията, опитай се да разбереш дали работодателя обмисля как ще се грижи за тези свои служители. Ако интервюиращите ти разкажат в детайли как обмислят да оценяват и подобряват работата на дистанционно работещите, това е добър знак.

 

3. Как комуникират членовете на екипа? Какви платформи и инструменти за комуникация използвате?

По време на интервю за дистанционна позиция е добра идея да се опиташ да установиш лидерския стил на ръководителя и динамиката на екипа.

Ако не се намирате в едно и също физическо пространство, шефът и колегите ти не могат „да се отбият“ до бюрото ти, за да ти дадат бързо инфо за развитието на проекта. Така че ще са необходими допълнителни усилия от тяхна страна, за да се гарантира, че всички сте на една и съща вълна.

Попитай колко виртуални срещи се очаква да имаш и какъв достъп ще имаш до другите служители на компанията. Твоят шеф провежда ли индивидуални видео срещи с подчинените си? Ще има ли такива срещи на целия екип? Или на цялата компания? Колко редовно ще получаваш информация по имейл?

Онлайн инструментите, които екипът използва (Zoom, Teams, Skype, Trello, и др.) също могат да ти дадат информация как ще работиш ежедневно. Използваната платформа ще ти даде възможност да добиеш представа дали се очаква да си нон-стоп във видеоконферентна връзка или ще можеш да комуникираш бързо и лесно чрез чат, ползвайки Slack

 

4. Обикновено как давате обратна връзка на дистанционно работещите?

Получаването на обратна връзка от мениджър в офисна среда често се случва неофициално – шефът ти може просто да дойде при теб и да ти благодари за добре свършената работа или да сподели очакванията си за новия работен проект, например.

При отдалечено работещите това не е толкова лесно. Ръководителят следва да положи целенасочени усилия, за да предостави обратна връзка. А това не винаги се прави.

Най-добрият начин да прецениш как твоят бъдещ шеф ще ти дава обратна връзка е просто да попиташ. Ако отговора на интервюиращите е неясен или много общ, значи все още не са готови да инвестират в развитието на дистанционно работещите.

 

5. Какви социални и сплотяващи събития организирате за екипа/ отдела?

Различните социални и екипни дейности и честотата им са допълнителен знак за това как и дали фирмената култура включва отдалечено работещите служители.

Задавайки този въпрос на интервю за дистанционна позиция , обърни внимание и на това какви събития споменават интервюиращите. Ако всичко, за което говорят, е физическа среща на екипа за безплатно питие всеки петък, работодателят все още не е добре подготвен за дистанционна работа. 

Но ако споменат виртуални срещи, провеждане на онлайн викторини, съвместно пиене на кафе по Zoom, това показва тяхната готовност да приобщят дистанционно работещите в компанията. 

 

6. Как компанията се справя с предизвикателствата на дистанционната работа?

Нереалистично е да очакваш дадена компания да създаде моментално безупречна отдалечена работна среда. Това обаче което следва да очакваш е колегите ти, мениджърите и ръководството на компанията да разпознават и признават предизвикателствата на новата работна среда и да полагат усилия да ги преодолеят. 

Ако интервюиращите говорят открито за трудностите и какви конкретни стъпки е предприел работодателя, за да се адаптира към новите изисквания, това е показател и за това как ще се справят с други проблеми, които могат да възникнат в бъдеще.

 

7. Какви възможности за израстване и развитие са налични за тази позиция?

От една страна, задаването на този въпрос на интервю за дистанционна позиция ще ти помогне да разбереш дали компанията ще инвестира в твоето професионално развитие, дори и да не си в офиса всеки ден.

Има ли възможност да заемеш лидерска позиция в бъдеще, работейки дистанционно? Можеш ли да работиш и по по-големи или различни проекти дистанционно? 

Отговорът ще ти подскаже и как и дали работодателя мисли за своите отдалечено работещи служители. 

 

Прочети още


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

Success message!
Warning message!
Error message!