10 примерни отговора на въпроса „Защо да назначим точно Вас?“

0  КОМЕНТАР/И

Един от най-странните и трудни за отговор въпроси, с който би могъл да се сблъскаш на интервю за работа, е Защо да назначим точно Вас?

Как да подходиш при отговора му?

Конкурираш се с други кандидати и е добре да се отличиш от тях, без да звучиш прекалено самохвално. Затова следва да подготвиш няколко различни отговора предварително. 

И въпреки че не знаеш какви са квалификациите на другите кандидати, сега е моментът да се продадеш и да посочиш защо си подходящ за заемане на позицията.

More...

Какво да направиш преди интервюто?

Преди интервюто за работа, прочети отново внимателно обявата за работа и избери няколко твои умения и квалификации, изисквани за заемане на позицията.

Тях следва да ползваш в отговора си на въпроса Защо да назначим точно Вас?

Какво да избягваш, когато отговаряш на въпроса „Защо да назначим точно Вас?“

И преди да ти дадем няколко примерни отговора на въпроса Защо да назначим точно Вас?, нека видим какво трябва да избягваш, когато отговаряш на този въпрос.

Не отговаряй много общо, като например: „Защото съм квалифициран и искам да работя на такава позиция.“ 

Ясно е, че си подходящ за позицията, иначе не би бил на интервю. На този въпрос следва да се опиташ да дадеш уникален и не много дълъг отговор, с който да се отличиш и да бъдеш запомнен. 

10 примерни отговора на въпроса „Защо да назначим точно Вас?“

Примерен отговор 1

Този отговор на въпроса Защо да назначим точно Вас? включва въвличане на интервюиращите в разговор, което може да ти помогне да получиш допълнителна информация какво точно търси компанията. 

След като потвърдиш какво търсят, посочи конкретен случай, в който си извършил точно това и е имало положителен резултат. Колкото по-конкретен пример предоставиш, толкова по-запомнящ се ще бъдеш.

Примерен отговор

Имате леко предимство пред мен, тъй като вече знаете какво търсите, а аз тепърва се запознавам с детайли за позицията и компанията. От това обаче, което научих, разбрах, че търсите някой, който да може да се справи с проблемите на клиентите бързо и ефективно, нали така?


(Да приемем, че интервюиращите отговорят „Да“.)


В този случай бих искал да ви разкажа за подобна ситуация на предишното ми работно място. Наложи се да разреша проблем на един от клиентите ни. И не само че се справих бързо и ефективно с проблема и с обслужването на клиента, но и увеличих доверието му в нашите възможности и услугите ни.

Примерен отговор 2

Този отговор включва конкретен процент, който демонстрира способността ти да изпълняваш ефективно работните си задължения и да постигаш очакваните резултати. 

Колкото по-описателен и точен си, толкова по-големи са шансовете ти за получаване на оферта за работа. А ако можеш и да покажеш твоето пряко въздействие върху даден бизнес, интервюиращите ще запомнят това.

Примерен отговор

Въз основа на казаното от вас днес и от направеното от мен проучване, Вашата компания търси опитен маркетолог, който да разшири бизнеса Ви и да помогне на компанията Ви да се открои от конкуренцията. В предишната си компания увеличих разпознаваемост на бранда с 24%, ползвайки специфична таргетирана реклама в социалните мрежи. Ще внеса този ентусиазъм и опит и тук, като успеха на фирмата ще бъде мой основен приоритет.

Примерен отговор 3

При този отговор на въпроса Защо да назначим точно Вас? подчертаваш твое конкретно ключово умение, изисквано за свободната позицията, и описваш как си го ползвал преди. 

Това дава възможност на интервюиращите да разберат как точно работиш и да преценят дали опита и уменията ти отговарят на това, което търсят в подходящия кандидат. 

Примерен отговор

Вярвам, че опитът ми в уеб дизайна ме прави подходящ кандидат за позицията. В предишната ми работа бях отговорен за поддържането на сайта на компанията. Това включваше актуализиране на информацията в него и периодично публикуване на информация за предстоящи събития. Наистина се наслаждавах на това, което правех. Именно естеството на работата е и това, което ме привлече в обявената от вас позиция. Бих искал да продължа да ползвам и усъвършенствам уменията си тук.

Примерен отговор 4

Тук показваш, че освен основните изисквани умения и опит, притежаваш и „бонус“ умения. Това е чудесен начин да се отличиш от останалите кандидати.

Ако в процеса на разговора, интервюиращите заявят, че търсят кандидат, който също има и конкретни допълнителни умения (които наистина притежаваш), отговори на този въпрос по следния начин:

Примерен отговор

По-рано казахте, че притежаването на лидерски качества би било плюс за тази позиция. През моя 10-годишен опит като мениджър продажби, ефективно управлявах екипи от над 15 души. Усъвършенствах и уменията си за мотивация, което в крайна сметка спечели на моя регион първото място по продажби в продължение на 5 поредни години. С удоволствие ще приложа тези си качества и на позицията, която предлагате.

Примерен отговор 5

Когато нямаш много голям опит за позицията, за която кандидатстваш, можеш да включиш в отговора си на въпроса Защо да назначим точно Вас? и по-универсални умения, придобити на различни предишни твои работни места.

Примерен отговор

В обявата за работа е посочено, че търсите някой, притежаващ търпение, организираност и отлични комуникативни умения. На предишното си работно място се научих как да бъда търпелив към клиентите, търсещи съдействие за разрешаване на проблем с нашия продукт. Координирането на събития пък ми помогна да развия по-добри умения за комуникация и планиране.

Примерен отговор 6

Този отговор демонстрира страстта ти към работата. Използвай го, ако това, което работодателят търси, е дългосрочно работещ, мотивиран нов служител. Чрез него показваш, че нямаш нищо против да извършваш една и съща дейност в продължение на години.

Примерен отговор

Не съм наясно с опита на останалите кандидати, затова мога да говоря единствено за квалификациите ми, които ме правят подходящ за тази позиция. След като работих на същата позиция в друга организация в продължение на повече от 8 години, успешно управлявах екип от 12 души в маркетинговия отдел, където отговарях за разработването на различни маркетингови кампании. Една от тях генерира 14% повишаване на разпознаваемостта на корпоративния ни бранд сред нашата целева демографска група. Готов съм да пренеса моя опит и ентусиазъм, работейки същото - вече за по-голяма компания.

Примерен отговор 7

Ето и как да отговориш на въпроса Защо да назначим точно Вас?, ако нямаш много голям трудов опит.

Заяви липсата си на опит веднага, за да можеш след това да се съсредоточиш върху това, което можеш да допринесеш на новото си работно място. Подчертай подходящи твои меки умения, като например приоритизиране, комуникация или лидерство, придобити по време на работни стажове или студентски проекти.

Примерен отговор

Като наскоро завършил образованието си знам, че това, което ми липсва, е опитът. Квалификациите, които притежавам, трудно могат да се приравнят на традиционния опит. Това обаче, което мога веднага да предложа, е желанието ми за учене и за усъвършенстване. Освен това, след като завърших 2 стажа по време на обучението си, се научих как да изпълнявам много задачи едновременно и качествено, и да определям приоритетите си правилно. Мисля, че това е важно умение за успеха на динамична компания, като Вашата.

Примерен отговор 8

Този отговор е по-общ от останалите, но изразява увереността и позитивната ти нагласа – качества, нужни на всеки, стремящ се към професионално и кариерно развитие.

Ако по-рано в интервюто вече сте обсъдили с интервюиращите специфичния ти трудов опит, няма проблем отговора ти да е по-общ. 

Примерен отговор

Като начало, притежавам всички изисквани за позицията умения и опит, и съм уверен, че мога да съм ефективен незабавно, тъй като няма да се нуждая от голям въвеждащ период. Ако бъда избран за тази позиция, ще продължа да изпълнявам качествено и усърдно работата си, за да допринеса директно за успеха на вашата организация.

Примерен отговор 9

Този отговор на въпроса Защо да назначим точно Вас? е подходящ, ако се стремиш към кариерна промяна.

В него се съсредоточи върху твоите лидерски и/ или стратегически умения. Посочването и на лидерска роля, която си заемал на най-скорошната ти позиция, ще демонстрира лоялността и способността ти за адаптиране.

Примерен отговор

С над 15 години трудов опит в маркетингова агенция, ще използвам своите добре развити креативни, лидерски и стратегически умения и във Вашата компания. Въпреки че нямам пряк опит с работа в корпоративна среда, винаги постигах резултати за всеки от поверените ми клиенти в агенцията, в която работих и където бях и един от управляващите партньори. Работата на тази позиция ще ми осигури възможност за продължаване на моето професионално развитие, съчетано с използване на най-силните ми умения.

Примерен отговор 10

Ако вече сте обсъдили с интервюиращите позицията и квалификациите ти, можеш да отговориш и по начин, който да демонстрира съпричастност в началото, а след това да потвърждава квалификациите ти за позицията и желанието ти да станеш член на тази компания.

Примерен отговор

Предполагам, че решението кой да назначите няма да е лесно. Надявам се в днешния ни разговор да съм демонстрирал успешно разбирането си за управлението на финанси и финансовия анализ, съчетано с желанието ми за работа в FMCG сектора. Бих се радвал, ако се спрете на моята кандидатура.


Процесът по интервюиране може да бъде изпълнен с различни предизвикателства. Не позволявай на въпроса Защо да назначим точно Вас? да те спъне по пътя ти към заемане на нова, по-добра позиция.

Чрез него интервюиращите се опитват да разберат с какво се отличаваш от останалите кандидати. Затова заяви уверено какви са твоите преимущества.

Избери няколко ключови или уникални твои квалификации, изисквани за позицията и бъди подготвен да отговориш подобаващо.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!