Задържане на едно работно място

0  КОМЕНТАР/И

Дните, когато хората стояха на едно и също работно място до пенсионирането си, отдавна отминаха. Работещите вече преминават през няколко работодатели, като така периода на задържане намалява.

От една страна, това означава, че работещите градят активно по-доброто си бъдеще.

От друга обаче, ако много често сменяш работните си места, съществува риск да бъдеш възприет от потенциалните работодатели като ненадежден кандидат и това да повлияе негативно на кариерното и професионалното ти развитие.

Колко дълго трябва да се задържиш на едно работно място, за да не си навредиш?

More...

Колко често хората сменят работата си?

задържане

Все по-често в сравнение с близкото минало.

Епохата на трудовата заетост за цял живот отмина. Работещите вече сменят работа след работа, търсейки по-голямо удовлетворение и по-високо заплащане. 

Съкращаването на служители също е явление, което не е съществувало в такъв мащаб допреди само 40-50 години. А то също е причина за смяна на работното място.

Днес човек сменя работата си от 8 до 15 пъти (средно 12 промени на човек)* по време на своя кариерен път. Много от работещите прекарват 5 или по-малко години на едно работно място, като така отделят и доста време и енергия не само за работните си задължения, но и за смяна на една работа с друга.

Търсенето на по-добра работа, създаването и поддържането на полезни професионални контакти, и проследяването и приспособяването към тенденциите на пазара на труда придобиват все по-голямо значение.

Кариерното надграждане вече е постоянен процес, а не нещо, което се прави само веднъж или два пъти в живота.

Наши наблюдения и заключения, базирани на минималната и максималната продължителност на трудовия стаж в България в момента.

Причини за смяна на работата

Най-често срещаните причини, поради които служителите сменят работата си, са:

 • Неудовлетворяващо заплащане
 • Липса на възможност за кариерно и/или професионално развитие
 • Некомпетентен ръководител
 • Несъответствие между лични и фирмени ценности
 • Силно стресова работа
 • Желание за промяна на кариерното развитие
 • Липса на баланс „работа-личен живот“
 • Липса на признание на постиженията
 • Скучна, безинтересна работа
 • Преместване на компанията на неудобна локация
 • Съкращение - поради преструктуриране на компанията, по време на сливане или придобиване, или поради икономически причини

Средна продължителност на задържане на едно работно място

Имайки предвид глобалната ситуация на пазара на труда и доброволната или принудителна нужда от периодична смяна на работното място, възниква въпроса:

Колко дълго един работещ се задържа на едно работно място?

Съществуват няколко полезни източници на информация по темата. Като например това проучване на Eurostat, от което става ясно, че през 2012 г. средната продължителност на задържане на едно работно място за Източна Европа е била около 7 години с тенденция да спада. 

Честа смяна на работни места (Job Hopping)

Bullhorn установява, че 39% от специалистите по подбор смятат, че честата смяна на работни места (т.нар. job hopping) е една от основните причини кандидатите да срещат трудности с намирането на нова работа.

Не е проблем, ако в трудовия ти опит съществува работно място, на което си бил само за година или по-малко. Понякога просто не се получава.

Ако обаче имаш 2-3 или повече такива кратки престои, особено поредни, то ти ще си считан за job hopper (скачащ от една работа на друга) и е доста вероятно поради тази причина изобщо да не бъдеш канен на интервюта за работа.

Прекалено дълго задържане на едно работно място

Прекалено дългият стаж на едно работно място също може да попречи на перспективите ти за намиране на по-добра нова работа.

Дългото задържане на едно и също работно място (като например 15 години) може да създаде впечатление, че не си заинтересован от професионалното и кариерното си развитие, както и че не желаеш да полагаш усилия да се приспособиш на ново работно място.

Вероятният извод, който специалист по подбор би си направил, е че си се "институционализирал", би имал големи съпротиви към всичко ново и различно (каквото е новото работно място) и би било изключително трудно да бъдеш обучен да работиш по нов начин.

Управление на кариерното развитие

задържане

Кога е момента за смяна на работата?

Въпрос на лична преценка и добър баланс.

Желателно е да имаш натрупани достатъчно за професията ти години трудов стаж на едно работно място, за да успееш да усвоиш полезни знания и умения, но не и толкова, че тези умения да остареят или да са полезни единствено за една компания. 

В настоящия момент, ако сменяш работата си на всеки 3 до 5 години, ще попаднеш в златната среда и ще имаш по-големи възможности да получиш новата работа, за която кандидатстваш.

По този начин, работейки за различни работодатели и на различни позиции, ще успееш да придобиеш разнообразни и полезни професионални умения. Освен това, на всеки 3 до 5 години ще увеличаваш и възнаграждението си 🙂 .

Периодът на задържане зависи от бранша, в който се развиваш професионално, както и от професията и позицията ти. Колкото по експертна и аналитична е работата ти, толкова по-дълъг следва да е престоят ти на едно работно място.

Примери

В хотелиерския и ресторантьорския бранш, както и при професиите, заети с обслужване на клиенти, разбираемо има по-голямо текучество, и се предполага, че смяна на работодател на 2-3 години е приемлива. 


Докато, ако работиш във финансовия сектор, периодът ти на задържане би следвало да е поне 4-5 години, за да е приемлив за новите ти потенциални работодатели.


А ако си на висока мениджърска позиция, независимо от бранша, твоето задържане на нея при един и същ работодател следва със сигурност да е над 5 години.

Обмисляй всяко напускане

Или още по-добре: обмисляй внимателно всяко предложение за работа. 

Не започвай работа, за която не си съвсем сигурен, че е твоята, за да не се окажеш в ситуация, в която се налага да си тръгнеш скоро след назначаването ти.

Очевидно е, че съкращенията не могат да бъдат избегнати. Понякога и работната среда е толкова отрицателна и трудна, че пребиваването там само заради CV-то ти също не е опция. Или пък може да си получил предложение за по-добра работа. 

В някои случаи, обаче, честата смяна на работа се дължи на първоначална грешна преценка на бъдещия работодател. А това са ситуации, които вероятно е могло да бъдат избегнати.

Анализ при вземане на решение за напускане

Задай си тези въпроси преди да вземеш решение дали да си тръгнеш от настоящата работа:

 • Поради правилните причини ли напускаш - по-добра позиция, възможност за професионално развитие, по-високо заплащане, повече свобода на действие, и т.н.?
 • Наясно ли си какво искаш или в какво ще се състои новата ти работа? Сигурен ли си, че наистина ще отговаря на потребностите и желанията ти?
 • От колко време си в настоящата компания? На каква позиция? Напускането на настоящата ти позиция ще навреди ли на възможностите ти да намериш по-добра работа в бъдеще?

За финал

Не съществува перфектна работна история, тъй като има доста и различни причини за напускане или за задържане по-продължително време на едно работно място. 

Факт е, обаче, че твоите решения дали да напуснеш или да останеш, оказват влияние върху бъдещето ти. Обмисляй добре всяко твое решение за напускане, както и всяко предложение за работа, което получаваш. 

Постарай се не само да работиш нещо, което можеш, но и да го правиш за добра компания, която има какво да ти даде - независимо дали става въпрос за пари, възможности или пък само достатъчно свободно време, което да посветиш на други твои приоритети. 

Избирай работодателите си внимателно, за да не се озовеш в ситуация, в която се налага да си тръгнеш по-рано, отколкото си планирал. 

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!