Емоционална интелигентност

1  КОМЕНТАР/И

Вероятно си чувал термина „емоционална интелигентност“?

Концепцията за т.нар. емоционална интелигентност придоби световна популярност от едноименната книгата на Daniel Goleman и бързо се превърна в умение, което всички започнаха да се стремят да овладеят.

Съвсем закономерно, и работодателите започнаха да обръщат повече внимание на това как служителите управляват чувствата си и как емоциите им играят роля в междуличностните им отношения и производителността им.

Виж какво представлява емоционалната интелигентност, кои са нейните компоненти и как да я придобиеш и развиеш.

More...

Емоционална интелигентност

емоционална интелигентност

Определение

Емоционалната интелигентност представлява способността ти да идентифицираш собствените си емоции и чувства, както и тези на другите около теб.

Понятието описва и умението да използваш тази твоя способност за подобряване на взаимоотношенията си с околните.

Поведение на хора с висока емоционална интелигентност

Когато ги завладеят емоции и чувства, притежаващите висока емоционална интелигентност предприемат проактивни действия преди да реагират първосигнално (например: напускат срещата за момент, за да променят временната си фиксация и да изработят подходяща за ситуацията реакция). 

А когато други хора са в конфликт, те първо се опитват да разберат гледните им точки, както и самата ситуация, преди да реагират или да вземат страна.

Емоционална интелигентност на работното място

Емоционалната интелигентност е ключова за професионалния ти успех!

Успехът на работното ти място е силно повлиян от твоите лични качества, включително и от способността ти да си взаимодействаш успешно с околните.

Служителите с висока емоционална интелигентност са в състояние да се приспособяват бързо, гъвкави са, работят отлично в екип, и са честни и прозрачни в комуникацията си.

Затова и високата емоционална интелигентност вече е задължително изискване за заемане на експертни и мениджърски позиции.

Емоционалната интелигентност играе решаваща роля за успеха при изграждане на взаимоотношения, ръководене на хора, обслужване на клиенти и за по-високата производителност. 

Интересен факт

Високата емоционална интелигентност позволява на хора със среден коефициент на интелигентност имат по-голям професионален успех от тези с по-високо IQ.


Установено е, че ефективността на работното място зависи не само от интелекта, но и от начина, по който си взаимодействаме с околните. А високата емоционална интелигентност позволява да правим това отлично.

6 елемента на емоционалната интелигентност

емоционална интелигентност елементи

#1: Емоционална осъзнатост

Емоциите са универсалният език, който ни помага да се ориентираме в промените, които се случват около нас.

Липса на емоционална осъзнатост

Когато ни липсва емоционална осъзнатост, сме по-склонни сами да създаваме или да участваме в негативно заредени ситуации.

Примери

Служител, който е по-склонен да избухне гневно, обикновено създава или подхранва конфликти на работното си място.


Ако пък се „изключва“, когато се сблъска със силно емоционална ситуация, то той обикновено подхранва враждебна работна атмосфера.

Наличие на емоционална осъзнатост

Когато сме наясно с емоциите си, имаме шанс да прекроим конкретни ситуации и да променим начина, по който мозъка ни обработва събитията.

Чрез познаването и признаването на емоциите си, ние поемаме контрола върху това как реагираме на външните стимули, вместо да бъдем сляпо водени от тях.

А в работна среда това умение подобрява взаимоотношенията, ефективността и производителността.

Емоционалната осъзнатост ни позволява да вземем най-добрите възможни решения за краткото време, с което разполагаме, вместо да позволим емоциите да контролират нашите действия и решения.

#2: Емпатия

Способността ни да проявяваме емпатия (съпричастност) е в основата на сближаването ни с хората.

Затова и хората, притежаващи висока емоционална интелигентност, имат умението лесно да се свързват на емоционално ниво с другите.

Когато наистина се опитаме да разберем гледната точка на събеседника си или на колегата, без да го съдим, можем да разпознаем и неговите емоции, а след това и да реагираме по начин, който да насърчи сътрудничеството ни с него. 

#3: Уязвимост

Емоционалната интелигентност ни позволява да бъдем уязвими, когато сме несигурни или сме в непозната за нас ситуация. 

По време на трудни моменти, като например преструктуриране и други големи промени на работното място, емоционално интелигентните хора приемат своята уязвимост и уязвимостта у другите.

Така позволяват на всички около тях да споделят чувствата си и да са себе си.

Освен това, когато служителите си позволят да се чувстват уязвими на работното си място, създават пространство за по-добро сътрудничество и професионално израстване.

Затова е важно всеки служител да може да интегрира работата, личния си живот и емоциите си, и да бъде автентичен във всяка работна ситуация.

Алтернативата на това е разделянето на личния от професионалния живот, което не подкрепя изграждането на култура, основана на ангажираност и доверие.

#4: Задействащи емоциите механизми

Емоционално осъзнатите хора разпознават конкретните хора, ситуации или теми, които ги предизвикват емоционално, и предприемат превантивни мерки за контрол над потенциално негативните си реакции.

Затова, още преди да започнеш да упражняваш по-голям контрол над емоциите си, трябва да установиш кои са твоите задействащи емоциите ти механизми. 

Примери

 • Колега, който винаги ти противоречи
 • Определена интонация на гласа на събеседника ти
 • Некомфортна ситуация, която те поставя в неудобно положение

След като вече започнеш да разпознаваш твоите задействащи емоциите ти механизми, отдели малко време за анализ.

Запитай се какви варианти за реакция имаш, а след това реши и как да реагираш по неутрален и професионален начин.

След като го направиш, ще откриеш, че си по-спокоен и по-ефективен във всяка една ситуация.

#5: Емоционална неутралност

Когато обстановката около теб е разгорещена, емоционалната неутралност ти позволява да контролираш себе си и внесеш усещане за спокойствие в хаоса.

Това, че контролираш емоциите си и демонстрираш емоционална неутралност, не означава, че не изпитваш чувства или че си съгласен с една или друга гледна точка.

Емоционалната интелигентност е по-скоро умение за разпознаване на емоциите ти и способността ти да си дадеш малко време, за да вземеш правилното решение как да демонстрираш тези твои емоции. 

#6: Нагласа на начинаещия

Като се има предвид колко бързо напредват технологиите и колко скоростно се променя работното място, винаги има какво ново да се научи и усвои.

Емоционално интелигентните хора стигат до обмислени решения в напълно нови за тях ситуации чрез използване на нагласата на начинаещия.

Те по-скоро си казват „На какво ще ме научи тази нова ситуация?“ вместо „Вече знам всичко!“ или „Ето как правихме нещата в досега.“.

Изграждане на емоционална интелигентност

емоционална интелигентност изграждане

Ползите от подобряването на емоционалната ти интелигентност са безкрайни.

Служителите с висока емоционална интелигентност вярват в себе си, по-уверени са, комуникират успешно с колеги и клиенти, и постигат значително по-бързо кариерния успех към който се стремят. 

Добри практики за развиване на емоционална интелигентност

Започни със саморефлексия и определи областите, в които имаш най-голяма нужда от подобрение.

След като идентифицираш пропуските си в емоционалната си интелигентност, предприеми следните конкретни стъпки: 

 • Започни да идентифицираш емоциите си и да комуникираш как се чувстваш.
 • Въздържай се да даваш мнението си по каквито и да било въпроси, преди да си се запознал с всички факти (факти, не мнения!).
 • Бъди любопитен и се опитай да опознаваш нови хора.
 • Изготви простички стратегии, чрез които да даваш почивка на мозъка си в силно емоционални ситуации, като например кратка разходка или дълбоко дишане.
 • Периодично анализирай как се справяш с усвояването на умението да си емоционално интелигентен. Отбележи успехите и неуспехите си.
 • Идентифицирай трудностите, които срещаш. Изработи план за преодоляването им.

И накрая, имай предвид, че както и при всяко друго умение, което искаш да усвоиш, и тук ще са ти необходими и време, и практика.

Тренирай ежедневно. Така ще се научиш да разпознаваш и контролираш емоциите си, вместо те да контролират мислите и поведението ти.

Успех!


Прочети още


 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Абонирай се за електронния ни бюлетин!

  >
  Success message!
  Warning message!
  Error message!