Добрият работодател

0  КОМЕНТАР/И

Ще започнем с няколко факта за теб и твоя работодател: 

  • Служителите очакват техния работодател да им предостави отлични условия на труд.
  • Служителите искат да се развиват професионално на работните си места.
  • Доволните и мотивирани служители полагат повече усилия в работата си и са по-ефективни. 
  • Добрият работодател има ниско текучество на персонал и висока производителност.

Въпреки тези известни на всички ни факти, работодателите не се справят с мотивирането на служителите, или поне не напълно и не навреме. Ето защо текучеството се е превърнало в основен проблем на бизнесa. 

Кое всъщност е това, което те мотивира и задържа в една компания?

Същите фактори, по които преценяваш дали твоя работодател е добър или лош.

Виж кои са.

More...

Смислена работа

Пълно използване на знанията и уменията ти

Възможността да използваш уменията си по смислен начин е важна част от удовлетворението от работата.

Служителите, които имат смислена работа, ясни работни цели и относителна самостоятелност как да ги постигнат, са и най-мотивирани.

Чувството, че си полезен

Когато работата ти е смислена, се чувстваш добре в края на работния ти ден, независимо дали помагаш на хората директно или създаваш продукт, който прави живота на хората по-добър.

Споделени ценности с твоя работодател

Гордост, че работиш там

Според това проучване най-важният двигател на щастието на работното място е чувството на гордост, което служителите изпитват от това, че работят за точно този работодател.

Тази гордост е пряко свързана с организационната култура и ценностите на компанията.

Споделени ценности и отлична корпоративна култура

Служителите са по-мотивирани, когато знаят и споделят това, в което вярва мениджмънта, както и когато корпоративната култура е изградена върху взаимно уважение, признание и справедливост.

Ако обаче компанията изповядва ценности, които са в противоречие с твоите, вероятно ще намериш работата си за неудовлетворяваща, независимо колко пари изкарваш.

Сигурност за работното място

Идеалната работа е тази, в която можеш да бъдеш сигурен, че не си застрашен от уволнение и ще имаш място там и утре.

Затова и компаниите, които открито разясняват финансовите си резултати и прогнози на служителите си, са тези с най-мотивирания персонал. 

Надежден и достъпен мениджмънт

Достъпен мениджмънт

Служителите се нуждаят от свободен достъп до мениджмънта, за да изразяват своите притеснения, да предлагат решения и подобрения.

Надежден мениджмънт

Дори и мениджмънтът да е достъпен, трябва и да можеш да разчиташ на думата му. Винаги.

Това означава, че ако Управителят/ Изпълнителният директор е импулсивен, често сменя мнението си, не изпълнява обещанията си или се отрича от думите си, то всички служители ще са крайно демотивирани, дори и заплатата и условията на труд да са перфектни.

Ако усещаш, че гласът ти е без значение или твоят работодател не се интересува какво мислиш и как се чувстваш, ще загубиш доверието си в него.

Приятна работна среда

Хората отделят много време от живота си на работното си място, прекарвайки го основно с колегите си и прекия си ръководител.

Забавна атмосфера и подходяща работна среда

Ведрата, забавна и творческа среда е това, което прави атмосферата в компанията приятна. А когато хората се забавляват и се чувстват на мястото си, са мотивирани и продуктивни.

Приятелски настроени колеги

Заяждащите се, намръщени или несправедливи колеги създават неприятна работна атмосфера.

Обратното – приятелски настроените, усмихнати колеги са един от важните фактори за мотивацията ти работното място.

Позитивни колеги, обичащи работата си

Положителните взаимоотношения с колегите ти подсилват чувството ти за принадлежност и лоялността ти към работодателя. 

Затова и компаниите ще са доста по-успешни, ако просто избират да назначат добри хора, които обичат работа си, вместо да обръщат внимание само на образованието и опита на кандидатите.

Удовлетворителен баланс работа-личен живот

Поддържането на баланс между личния им живот и работата е важно за всички служители.

Добрият работодател знае това и предоставя различни възможности в тази посока, като например: повече от 20 дни платен годишен отпуск, гъвкаво работно време и възможност за работа от вкъщи.

Истински възможности за учене и развитие

Възможностите за професионално развитие чрез менторство, коучинг, различни семинари и специализирани обучения са сред най-важните двигатели на мотивацията.

Възможности за ежедневно учене и усъвършенстване

Когато на служителите им се позволява ежедневно да придобиват и развиват знанията и уменията си, те ще са изключително мотивирани. 

Предизвикателна работа

Добрият работодател ти осигурява различни предизвикателства, чрез които научаваш нови неща постоянно.

Предизвикателствата могат да бъдат различни: да направиш нещо, което досега никога не си правил, да приключиш сам трудна сделка или да намериш решение на проблем. 

За да бъдат полезни за теб, предизвикателствата трябва да бъдат комбинирани и с относителна свобода как ще постигаш целите си, и кога и къде ще работиш по тях.

Ясни кариерни пътища

Като служител, трябва да имаш възможност да променяш кариерния си път в същата компания, ако си доказал, че си надежден и трудолюбив човек.

Когато изискванията за заемане на по-висока позиция обаче са неясни, служителите смятат, че не са оценени справедливо от работодателя си.

Фирмите, които комуникират ясно със служителите си изискванията за заемане на различни позиции, и им предоставят различни кариерни възможности, имат щастливи и мотивирани служители. 

Отлично, справедливо възнаграждение

За много служители възнаграждението, което техния работодател им дава, е единствения показател за това как ги оценява той. Когато на служителите им се плаща добре и справедливо, те се чувстват ценени.

Затова цялостното ти удовлетворение от конкретния работодател е в пряка връзка с достойното заплащане на труда ти.

За финал

Много проучвания показват, че съществува пряка връзка между удовлетвореността на служителите от техния работодател и ангажираността им към компанията. И всички те ясно казват кои са факторите, мотивиращи служителите да работят добре и да не напускат.

Независимо дали всички фактори, изброени в статията, са налице в настоящата ти работа, ако твоят работодател уважава и цени хората, които работят за него, и ценностите му съвпадат с твоите, то ти ще си доволен и мотивиран. 

А ако не си доволен и мотивиран, просто го смени.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!