Въпроси на интервю, тестващи емоционална интелигентност (EQ)

0  КОМЕНТАР/И

Емоционалната интелигентност или EQ – едно от най-ценните качества, които работодателите търсят у кандидатите за работа в момента - не може да бъде установена от автобиографията ти. Тя не е и нещо, което можеш просто да кажеш, че притежаваш, без да я демонстрираш чрез отговорите си на зададените въпроси.

Емоционалната интелигентност е била едно от най-търсените умения през 2020 г., според анализ на LinkedIn. И в настоящият момент, когато работодателите засилват фокуса си върху позитивната фирмена култура и задържането на персонал, те се стремят да наемат нови служители, които могат да допринесат за поддържането ѝ.

More...


Бърз достъп до съдържанието на статията


EQ importance

Защо интервюиращите се интересуват от емоционалната интелигентност на кандидатите за работа?

Емоционалната интелигентност на работното място влияе върху това как ти и колегите ти си взаимодействате ежедневно и колко ефективно постигате целите си.

Известна също и като EQ, тя съдържа както вътрешни, така и външни елементи, и може да бъде изградена чрез трениране. Емоционалната интелигентност има два компонента:

 1. 1
  Първият компонент е способността ти да разбираш себе си и емоциите си, и въз основа на това да можеш да се саморегулираш по подходящ за конкретната ситуация начин.
 2. 2
  Вторият компонент е умението да разбираш емоциите на другите и да използваш това знание при общуването си с тях, за да е ефективно.

EQ влияе значително на взаимоотношенията ти с твоите ръководители, колеги и клиенти, както и върху твоята ефективност и способността ти да създаваш и прилагаш успешни стратегии.

Освен това, засиленият фокус върху предотвратяването на бърнаута на работното място - определен като „професионален феномен“ от Световната здравна организация - налага наемане на служители с висок коефициент на емоционална интелигентност, тъй като те могат да помогнат за създаване на по-здравословно работно място за себе си и за другите.

Поради всички тези причини можеш да очакваш, че работодателите ще търсят хора с високо EQ. А въпросите по време на интервю за работа, които можеш да очакваш в тази насока, ще те предизвикат да споделиш как обработваш и управляваш емоции.

Виж кои са те и как да им отговориш.

10 EQ Qs

Въпроси, тестващи емоционална интелигентност (EQ)

1. Разкажете ми за ситуация, в която сте били въвлечени в конфликт на работното място.

Чрез този въпрос интервюиращият се стреми да прецени как възприемаш твоята роля и тази на другите при решаване на възникнал проблем.

Най-добрата стратегия за отговор на въпрос, започващ с „Разкажете ми за/ Опишете ...“, е метода STAR.

 • (S) Опиши накратко ситуацията.
 • (T) Обясни задачата си.
 • (A) Изложи конкретните действия, които си предприел.
 • (R) Завърши с постигнатите резултати от твоите усилия.

Как да използваш метода STAR в отговора си на този конкретен въпрос? Разкажи за ситуация, по време на която действително си имал конфликт с колега, клиент или мениджър.

 • Обясни ситуацията, с която си се сблъскал - включително какъв конфликт е възникнал и защо. Бъди кратък и неутрален и избягвай да обвиняваш или говориш лошо за някого. Просто изложи фактите така, както са се случили, без използване на осъдителни думи. Можеш дори да поемеш тактично част от отговорността за конфликта.
 • След това обясни задачата си или за какво си бил отговорен в тази ситуация.
 • Изброй конкретните стъпки, които си опитал, за да разрешиш конфликта - напр. среща с колегата ти за провеждане на открит диалог и използване на твоята емпатия за изслушването му, за да изчистите недоразумението.
 • И накрая, посочи резултатите от твоите усилия, дори и те да не са сработили, както си се надявал, и какво си научил от тази ситуация.

2. Разкажете ми за ситуация, в която сте се сблъскали с проблем/неуспех и как се справихте с него.

Този въпрос тества твоята устойчивост.

Работодателите, търсещи служители с високо EQ, искат да разберат как реагираш на неуспех: Караш се с колегите? Ядосваш се гласно? Оставяш проблема да ескалира?

Служители с висока емоционална интелигентност обикновено използват неуспехите си, за да научат нещо ново и в крайна сметка да се възползват от новите знания за себе си, за другите и за процесите на работното място, за да избегнат подобни проблеми в бъдеще.

Хората с по-ниско EQ обикновено обвинят другите или се опитват да променят обстоятелствата, фиксират се върху собствените си емоции и не виждат по-голямата картина.

При отговора си на този въпрос е желателно да избереш ситуация, когато неуспехът всъщност е довел до по-добър резултат или до подобрен процес. Разбира се, ако това е възможно.


Тук отново можеш да използваш метода STAR, за да структурираш отговора си.


Избягвай да говориш негативно за колегите си и не забравяй да наблегнеш на резултатите и на наученото.

3. Как реагирате, когато Ваш колега Ви предизвиква по време на работна среща?

Ключов елемент на емоционалната интелигентност (EQ) е идентифицирането на това, че си разстроен и стратегическия ти избор какво, кога и как да направиш, вместо да реагираш първосигнално.

Този въпрос е идеална възможност за работодателите да разберат как преценяваш дадена ситуация. Отговорът ти разкрива способността ти да регулираш емоциите си, когато ситуацията е напрегната.

Отговор като: „Когато знам, че съм прав, ще се постарая хората около мен да го разберат“, следва да бъде избягван. Следващият отговор обаче отправя коренно различно послание какъв човек си: „Споделям с тях моите аргументи и това, че разбирам, че ще вземат решенията си въз основа на цялата информация, с която разполагат. Казвам им и че винаги съм на разположение за въпроси."

За да успееш да предадеш високото си EQ в отговора си, в идеалния случай следва да избереш реален пример (можеш отново да ползваш метода STAR) и да обясниш какви емоции си изпитвал.


Не забравяй: EQ не е липса на емоции, а способността те да се регулират и човек да се справя с тях по продуктивен начин. Затова, ако си бил стресиран или ядосан, че си бил злепоставен публично, просто го кажи. След това обаче преведи интервюиращия през начина ти на управление на тези емоции.


Може би практикуваш няколко дълбоки вдишвания преди да отговориш? Или правиш кратки разходки преди да дадеш отговора си?


Сподели какво правиш, за да овладееш емоциите си и да прецениш как да реагираш. Така ще покажеш, че можеш да направиш пауза, за да се увериш, че разбираш напълно ситуацията, преди да направиш каквото и да било.

4. Когато започвате нова работа, как се адаптирате към средата?

Хората с високо EQ инвестират в отношенията си със своите шефове и колеги от първия си работен ден.

Ако отговорът ти на този въпрос се фокусира по-скоро върху изграждането на взаимоотношения, а не върху ускоряване на усвояване на работата, ще покажеш, че цениш работата в екип и осъзнаваш, че не работиш във вакуум. Освен това такъв отговор дава усещане за нивото на твоята самоосъзнатост и способността ти да разчиташ социални сигнали в нова обстановка.

Обсъди как си се интегрирал безпроблемно в екип до момента.


Например, можеш да споделиш, че първо слушаш и наблюдаваш, за да разбереш ценностите на компанията, както и индивидуалните личности и динамиката в екипа, преди да започнеш да споделяш мнението си или да предлагаш промени.

От отговора ти интервюиращият вероятно ще извади извод и за твоя стил на работа и колко добре ще се впишеш в съществуващия екип.

Но в крайна сметка най-добрият отговор за този тип въпрос е този, който отразява твоята автентична същност. Само така ще си сигурен, че твоите цели и начин на работа са съвместими с фирмената култура.

5. Опишете Вашите силни страни и Вашите недостатъци.

Ще чуеш този въпрос под една или друга форма по време на повечето интервюта за работа, независимо дали става въпрос за твоя „най-голям недостатък“ или за силните ти умения и качества.

Целта на този тип въпроси обаче, въпреки темата им, е да изследват твоята самоосъзнатост, способността ти да приемаш обратна връзка и мотивацията ти за израстване.

Сподели история за това как си използвал твое силно или слабо качество по време на работа, и как силната ти страна ти е помогнала да постигнеш целта си, докато слабо развитото ти умение или качество ти е попречило да го направиш.

Не забравяй да обясниш защо силните ти страни те правят изключително подходящ за конкретната роля, както и да споделиш какви стъпки предприемаш за по-нататъшното си развитие в област, която се нуждае от подобрение.

6. Какви стратегии използвате, за да поддържате в добро съотношение баланса работа-личен живот?

Във време, в което все повече служители изпитват почти постоянен стрес, този въпрос е от съществено значение.

Чрез отговора си показваш дали цениш собственото си психично здраве и дали се грижиш за себе си. От гледна точка на работодателя, твоят успех в балансирането на работата и личния ти живот означава, че ще си по-продуктивен в дългосрочен план, ще допринесеш за създаването на здравословна и позитивна среда и ще има по-нисък риск от напускането ти.

Демонстрирай високото си EQ, като покажеш и висока самоосъзнатост: 


Знаеш ли какво ти е необходимо, за да си вършиш добре работата при продължително натоварване? Може би имаш хоби, което ти помага да декомпресираш?


Сподели какво правиш, за да поддържаш психическото и емоционалното си здраве в добро състояние в периоди на работен стрес.

7. Какво Ви вдъхновява?

Чрез отговора на този тип въпроси можеш да покажеш, че целенасочено мислиш за собственото си бъдеще.

Съсредоточи се върху реални отговори. Даването на честен и емоционално интелигентен отговор ще покаже на интервюиращия какво наистина те интересува и защо тази роля би била удовлетворяваща за теб.

Опитай да се насочиш към вид работа, която е била наистина вълнуваща и удовлетворяваща за теб. В идеалния вариант това би била точно работата, за която кандидатстваш, или поне дейност в същата област.


Например, ако си на интервю за първата си позиция като медицинска сестра в педиатрия, би могъл да говориш за доброволческата работа, която си извършвал за организация, помагаща на болни деца, и която те е вдъхновила да стартираш образованието си в тази сфера.

Начинът, по който говориш за проекта, е по-важен от това, какво представлява той. Дай конкретни запомнящи се примери и остави гласа и езика на тялото ти да отразят емоциите ти.

8. Какво предприехте през изминалата година, за да израснете професионално?

На пръв поглед този въпрос няма много допирни точки с твоето EQ. Отговорът му обаче показва дали си ориентиран към развитието си като професионалист.

Хората, които са в унисон със собствените си емоции и силни и слаби страни, могат открито да идентифицират и предадат това, което правят, за да се усъвършенстват, както в личен, така и в професионален план.

Не отговаряй, давайки примери за задължително обучение, в което си участвал. Вместо това сподели какво си предприел самостоятелно.


Например:

 • конференция, на която си присъствал по твое желание
 • книга, която си прочел по актуална тема в областта
 • стъпки, които си предприел за усъвършенстване на конкретно умение

И каквото и да решиш да споделиш, постави го в контекст, като кажеш на интервюиращия как се вписва в твоя план за професионално израстване.


Например, може би четеш книги на различни експерти във твоята област, за да добиеш представа какъв тип лидер искаш да бъдеш, докато растеш кариерно и йерархично.

9. Какво бихте направили, ако забележите, че Ваш колега се затруднява с работата си?

Един от ключовите аспекти на нашето EQ е разбирането на емоциите на другите и използването на това знание за допринасяне не само за личния ни професионален успех, но и за успеха на екипа и компанията ми.

Когато отговаряш на този въпрос, е важно да илюстрираш конкретни стъпки, които би предприел, за да помогнеш на колега в затруднение.

Не забравяй да подчертаеш, че тази конкретна ситуация може да не е индикация за неговите умения и професионализъм.

Например:


Бих попитал колегата как вървят нещата в разговор, проведен в неформална обстановка, без да натрапвам помощта си. В зависимост от реакцията и отговора му ще реагирам със съвет или просто с емпатия и разбиране.

Хората с по-висока емоционална интелигентност  могат да идентифицират кога другите се нуждаят от съвет и кога просто от изслушване.

10. Как, според Вас, е най-вероятно да бъдете разбран погрешно от околните?

Този въпрос цели да установи доколко осъзнаваш впечатлението, което правиш на околните в работна среда, и разбирането ти за въздействието ти върху другите хора.

Например, ако си много напорист, те могат да те възприемат като агресивен. Ако пък си затворен в себе си, могат да те възприемат като неотстъпчив и вироглав.

Сподели открито как смяташ, че те възприемат колегите ти. Кажи и какво правиш, за да предотвратиш възникването на потенциални недоразумения в бъдеще.


Например, ако си бил доста тих в миналото и другите постоянно са те питали дали всичко е наред, би могъл да споделиш, че твоят внимателен и обмислен работен подход може да се възприеме като незаинтересован.


Веднага след това кажи, че работиш активно по промяна на това впечатление чрез задаване на въпроси, за да си сигурен, че колегите ти знаят, че слушаш и си ангажиран от самото начало.


Прочети още


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

Success message!
Warning message!
Error message!