Въпроси, които да зададеш на интервю за работа

1  КОМЕНТАР/И

Интервюто за работа е двупосочен процес. Потенциалeн работодател ще ти задава въпроси, за да научи повече за теб и твоите умения. Така той ще прецени дали си подходящия кандидат за заемане на позицията.

Ти също следва да му зададеш въпроси за позицията, бъдещия ти шеф и за компанията, например. По този начин ти:

  • Ще демонстрираш искрения си интерес към свободната позиция и компанията
  • Ще разбереш дали конкретната позиция и компания са подходящи за теб

Тази възможност идва обикновено в края на интервюто, когато интервюиращият ти даде възможност да задаваш въпроси към него.

Ако не си сигурен какво да питаш, в тази статия сме подбрали 60 смислени въпроси, от които да избереш няколко подходящи за следващото ти интервю за работа. 

More...

Насоки за задаване на въпроси по време на интервю за работа

Задавай само въпроси, чийто отговор наистина те интересува

Преди интервюто, по време на проучването ти на работодателя и подготовката ти, помисли какво наистина искаш да научиш.

Представи си, че вече работиш на тази позиция. Кои са факторите, които най-много биха повлияли върху удовлетвореността и мотивацията ти

  • Може би за теб е важно да работиш в неформална, приятелска обстановка?
  • Или не си сигурен доколко компанията е финансово стабилна?

Каквото и да е важно за теб, уточни го преди интервюто и обмисли какви въпроси ще зададеш, за да намериш важните за теб отговори.

Задай минимум 2 въпроса

Ако нямаш въпроси и не попиташ нищо, рискуваш да изглеждаш незаинтересован.

Подготви поне 2 въпроса, които да демонстрират интереса ти към позицията, стремежа ти да се справяш отлично със задълженията и факта, че си проучил предварително компанията, бранша и позицията.

Задавай въпроси на различни теми

Ако си избрал 3 въпроса, всички свързани с твоя бъдещ ръководител и мениджърския му стил, например, интервюиращият може да реши, че имаш проблем с авторитетите.

Въпросите ти следва да са разнообразни и на различни теми. Така ще демонстрираш любопитството и интереса си към всички аспекти на позицията.

Не прекалявай с въпросите

Обикновено 4- 5 въпроса са максимума по време на интервю за работа. 

Можеш да отправиш останалите си въпроси след това, в благодарственото си писмо до интервюиращия.

60 въпроса, които можеш да зададеш в края на интервюто си за работа

Въпроси за позицията

1. Бихте ли ми казали каква е основната цел на тази позиция?

2. Кои са най-големите предизвикателства, с които ще се сблъска служителя на тази позиция?

3. Какви професионални умения и качества трябва да притежава служителя, за да бъде успешен на тази позиция?

4. Какви, според Вас, са личностните качества на перфектния кандидат за тази позиция?

5. Това нова позиция за компанията ли е? Ако не, защо служителят, който я е заемал, е напуснал?

Въпроси за работните задължения

6. Как изглежда един типичен работен ден на служителя на тази позиция?

7. Как изглежда най-натоварения ден на служителя на тази позиция?

8. Кои са най-спешните задачи, които трябва да бъдат свършени от служителя, който ще бъде назначен?

9. Какви, според Вас, са основните задачи, стоящи пред служителя на тази позиция през следващата година?

10. Очаквате ли основните отговорности на тази позиция да се променят през идващите шест месеца до една година? Ако да, в каква посока?

Въпроси за работното представяне

11. Какви грешки обикновено допускат служителите на тази позиция?

12. Кои са най-важните неща, които служителят на тази позиция следва да постигне в края на 1-вия, 6-тия и 12-тия си работен месец?

13. Какво, според Вас, отличава тези служители, които са просто добри, от онези, които се справят отлично на тази позиция?

14. Бихте ли ми разказали повече за процеса по оценка на работното представяне в компанията? Колко пъти годишно се прави такава официална оценка?

15. По какви показатели ще бъде оценявано работното ми представяне на тази позиция?

Въпроси за възможностите за развитие

16. Бихте ли ми разказали повече за процеса по въвеждане на новите служители в работата, който се прилага в компанията?

17. Бихте ли ми дали повече информация как точно ще бъда обучаван, ако заема позицията?

18. Какви програми за обучение са на разположение на Вашите служители?

19. Има ли възможности за професионално развитие в компанията? Може ли да ми разкажете повече за тях - какви са, как се предоставят?

20. Какви са обичайните кариерни пътища за развитие на служителите в този отдел?

21. Как си представяте навлизането в работата на новият служител на тази позиция? Да започне директно да работи и да се учи в движение, или да следва специфичен, конкретен план за обучение, или по друг начин?

Въпроси за мениджмънта

22. Разкажете ми повече за висшия мениджмънт на компанията? Какво ги вълнува? Какви хора са?

23. Как висшият мениджмънт си взаимодейства със служителя на тази позиция?

24. Какъв вид лидерство или стил на ръководене са популярни и се ценят високо в компанията?

25. Кой ще бъде моят пряк ръководител?

26. Как прекият ръководител ще си взаимодейства с новия служител - чрез седмични срещи, чрез имейл, ежедневно или по друг начин?

27. Когато служители на компанията са в конфликт, как обикновено реагира техния ръководител?

28. Как ръководството на компанията дава отрицателна обратна връзка на служителите?

29. От колко човека ще зависи (формално и неформално) оставането ми на работа тук? Какви са техните позиции?

Въпроси за колегите и екипа

30. Можете ли да ми разкажете повече за колегите, с които ще работя ежедневно?

31. Кои са другите членове на отдела (позициите им) и как ще си взаимодействаме?

32. С кои служители ще работя най-често?

33. Можете ли да ми разкажете повече за подчинените служители, които ще ръководя, заемайки тази позиция? Какви са техните силни страни и кои са най-големите предизвикателства пред тях?

34. Кои други отдели работят най-тясно с този отдел?

35. Очаквате ли да наемате още служители в този отдел през следващите 6 месеца?

36. Какъв е приетия начин за комуникация в отдела? Групови срещи, индивидуални срещи или комуникирате по друг начин?

Въпроси за компанията

37. Как Вие виждате развитието на компанията през следващите няколко години?

38. Какви са настоящите цели, които компанията се стреми да постигне?

39. Колко служители са напуснали компанията през последната година?

40. Защо повечето служители напускат компанията?

41. Колко хора са се присъединили към компанията в последната година?

42. Каква е системата на възнаграждение за позицията?

43. Какви постижения или поведение се възнаграждават в компанията? Как се възнаграждават?

44. Как се оценява ефективността на служителите в компанията?

45. Какъв тип информация се споделя със служителите от ръководството на компанията? Споделя ли се информация за оборота, печалбата, разходите, заплатите и т.н.?

46. Как се е променила фирмата от присъединяването Ви към нея до момента?

Въпроси за фирмената култура

47. Бихте ли описали фирмената култура?

48. Как бихте описали работната среда тук – работи се основно в екип или служителите имат по-голяма автономност?

49. Можете ли да ми разкажете кое и кога беше последното фирмено събитие за всички служители, работещи в компанията?

50. Коя е любимата ви офисна традиция?

51. Какво правите Вие и екипът Ви на обяд?

52. Какво е различното в това да се работи тук, в сравнение с другите фирми?

53. Според Вас, коя е най-забавната или творческа част от това да работите за тази компания?

54. Какъв тип хора са успешни тук?

Въпроси към интервюиращия

55. От колко време работите в компанията?

56. Защо започнахте работа точно тук?

57. Как са се променяли задълженията Ви през този период?

58. Какво най-много харесвате в това да работите за тази компания?

Финални въпроси

59. Има ли нещо друго, което мога да Ви разкажа, за да улесня процеса по вземане на решение?

60. Има ли нещо, свързано с моя опит и умения, което Ви притеснява?

Кои въпроси да избягваш?

Не притискай интервюиращия

Не задавай въпроса „Кога ще получа обратна връзка от Вас?“

Така само издаваш нетърпението си да разбереш резултата, без реално да можеш да гарантираш, че наистина ще получиш отговор. 

Ако интервюиращия е професионалист, сам ще ти каже кога ще върне обратна връзка и след това и ще го направи. 

Не питай (все още) какво ще ти предостави работодателя

Не задавай на този етап въпроси за заплатата, допълнителното здравно осигуряване, допълнителните придобивки, броя на дните платен отпуск, работните часове или за други условия на труд.

По време на интервюто за работа трябва да покажеш на работодателя как компанията може да се възползва от уменията и знанията ти, а не обратното.

Чак след като ти бъде предложена позицията, идва времето да задаваш въпроси за това какво компанията ще направи за теб.

Избягвай затворените въпроси

Въпроси, на които може да бъде отговорено с ДА, НЕ или с друг кратък отговор от една дума, са т.нар. „затворени“ въпроси и техните отговори най-вероятно могат да бъдат открити и в интернет.

Не губи ценно време за тях.

Вместо това ползвай въпроси, които ще създадат диалог между теб и интервюиращия.

Това са въпроси, започващи с "Как бихте описали ...?", "Бихте ли ми казали повече за...?", "Какво, според Вас, е важно за ...?" и други подобни.

За финал

Имаш въпроси? Интервюиращият знае отговорите им. Възползвай се от това, че се виждате, и му ги задай!

Чрез задаването на няколко конкретни, смислени въпроси ще покажеш на потенциалния работодател, че се интересуваш от компанията, работата и бранша.

Но най-хубавото е, че чрез тях ще можеш да определиш дали това са подходящите позиция и работодател за теб.

Успех!


Прочети още


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

  1. Изключително полезна информация! Благодаря!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

Success message!
Warning message!
Error message!