Второ интервю за работа: какво да очакваш и как да се подготвиш

0  КОМЕНТАР/И

Получил си покана за второ интервю за работа?

Поздравления! Избран си сред много други подходящи кандидати за финалния етап от процеса по подбор. Явно работодателят е искрено заинтересован от кандидатурата ти.

След като премине чувството на триумф обаче, ще възникнат няколко въпроса:

  • Какво ще се случи на това интервю?
  • Как да се подготвиш за него?
  • Каква е разликата между първо и второ интервю за работа?

Не се притеснявай - имаме отговорите. Продължи да четеш.

More...

Какво да очакваш от второто интервю за работа?

второ интервю за работа

Първото интервю за работа обикновено се провежда от специалиста по подбор, който селектира подходящите за интервю кандидати. То цели да провери дали и доколко твоите опит, знания и умения отговарят на изискваните за заемане на свободната позиция.

Второто интервю ще бъде по-различно и малко по-трудно за теб от първото. То вече няма да е просто „с цел опознаване“.

Целта на работодателя по време на второто интервю за работа е да установи дали ще можеш да се справиш с отговорностите на позицията, както и дали би паснал на екипа и организационната култура на компанията.

А твоята цел е да продадеш успешно твоите умения, да дадеш повече информация за досегашната си работа и да споделиш ценностите си.

Кой ще присъства?

По време на второто интервю за работа ще бъдеш интервюиран от няколко човека, повечето от тях напълно различни от тези, с които си се срещал досега.

Това може да са евентуалния ти бъдещ пряк ръководител (ако не си го видял още на първото интервю), ключови мениджъри от организацията, членове на екипа, към който би се присъединил, както и представители на висшия мениджмънт.

Къде ще се проведе?

Обикновено второто интервю за работа се провежда в офиса на компанията, което в повечето случаи съвпада и с местоположението и на първото ти интервю за работа.

Възможно е обаче да бъдеш поканен на среща в доста по-неформална обстановка – ресторант или кафене например. Прочети повече за този тип неформално интервю за работа и какви са неговите специфики тук.

Квалификации

Компанията е обявила свободната позиция, защото се опитва да реши някакъв проблем или да постигне някаква цел. 

След като вече си имал възможност да зададеш твои въпроси и да научиш повече за позицията по време на първото интервю, на този етап интервюиращите очакват да представиш идеите си как ще се справиш с предизвикателствата, пред които е изправена организацията.

Затова е важно да успееш да демонстрираш познания за бизнеса и проблемите му и чрез точно кои твои квалификации ще допринесеш за разрешаването им.

Корпоративна култура

Второто интервю за работа е ключов момент за работодателя, по време на което той ще се стреми да определи дали ще паснеш на фирмената култура.

Интервюиращите ще искат да разберат доколко добре ще се разбираш с другите членове на екипа, с които ще си взаимодействаш ежедневно. За да преценят това ще обърнат внимание на твоите лични интереси и работните ти ценности.

Тестване

В зависимост от позицията и компанията, по време на второто интервю за работа може да ти бъдат направени различни психометрични, професионални или технически тестове.

Може да бъдеш помолен и да представиш решение на конкретно зададен казус. 

Понякога по време на този етап работодателите провеждат и център за оценка на компетенции, обединяващ интервюиране и тестване на умения.

Как да се подготвиш за второ интервю за работа

второ интервю за работа

За да се подготвиш за второто интервю, задълбочи разбирането си за работата, за работодателя и за проблемите, които се опитва да разреши с назначаването на нов служител.

След това се опитай да отговориш на въпроса:

Какви биха били твоите стъпки за превръщането на целите на организацията в реалност? 

Ако си в състояние да представиш ясна, конкретна и постижима стратегия за това, ще бъдеш възприет като перфектния служител, от който се нуждае компанията в момента.

1. Припомни си информация от предишното интервю

Преди второто ти интервю, вероятно вече си имал един или повече разговори със специалиста по подбор и/или с прекия ръководител на позицията. Припомни си ги, прочети бележките си от тези интервюта, за да успееш да подготвиш по-задълбочени отговори и нови въпроси към интервюиращите.

Второто интервю е шанса ти и да преразгледаш всички предишни въпроси и да предоставиш още по-конкретни отговори. Има ли нещо, което си забравил да споменеш или би отговорил още по-добре?

Прегледай отново и обявата за работа, за да си припомниш задълженията на позицията и това, което работодателя очаква от идеалния кандидат.

2. Научи повече за интервюиращите

Разбери кой ще присъства на второто интервю и си набави възможно най-много информация за интервюиращите. Помоли служителя, поканил те на второто интервю, за тази информация.

След това прегледай цялата информация в интернет за всеки от тях. Обърни внимание на профилите им в LinkedIn, както и на информацията на фирмения сайт на компанията.

Това знание ще ти помогне да планираш по-добре отговорите си на въпросите, които очакваш, че ще ти бъдат зададени, както и да преодолееш по-бързо стреса и напрежението от предстоящото интервю.

3. Подготви отговори на често задаваните въпроси

По време на телефонното и на първото ти интервю вероятно са ти били задавани въпроси като „Разкажете ми повече за себе си?“ или „Защо искате да работите в нашата компания?“.

По време на второто интервю трябва да очакваш повече отворени въпроси, свързани с твоя опит, както и по-задълбочени въпроси, специфични за конкретната работна позиция.

Примери

Как досегашния Ви опит Ви е подготвил да изпълнявате (конкретни работни задачи)? 


Как бихте реагирали на (конкретна ситуация), ако възникне в работата Ви?

Подготви твои отговори на поведенчески въпроси, за да се подготвиш за тях. Опитай се да предвидиш възможните нови въпроси и подготви нови и различни примери от миналото си, за да демонстрираш твоя опит и специфичните ти компетенции, свързани с позицията.

И макар че това може и да не се случи, бъди готов и за незаконни или неуместни въпроси.

4. Подготви твои въпроси към интервюиращите

Както и на предишното ти интервю, и на това интервюиращите ще те попитат имаш ли някакви въпроси към тях.

Второто интервю често е последният ти шанс да зададеш въпроси за позицията, екипа и фирмата, така че подготви такива. Задай нови и различни от предишното интервю въпроси, които да показват, че си отделил време и си обмислил сериозно позицията и работодателя.

Съвместимостта ти с екипа и корпоративната култура често е на фокус по време на това интервю. Задай свои собствени въпроси за културата на организацията, така че ти също да можеш да прецениш дали корпоративните ценности на компанията съвпадат с твоите собствени работни ценности и дали компанията е подходяща за теб.

5. Подготви примери за постиженията си

До момента вече си събрал достатъчна информация за работодателя по време на кандидатстването ти, телефонното интервю и първото интервю за работа.

По време на второто интервю задачата ти е да затвърдиш позицията си на силен кандидат, като демонстрираш своя опит, умения и знания за бизнеса, използвайки за целта миналия ти опит.

Подготви примери за конкретни работни проекти, по които си работил, предизвикателствата, с които си се сблъскал, и как си ги преодолял.

6. Подготви кратко твое представяне

Бъди готов да кажеш с няколко изречения защо точно ти трябва да получиш позицията, изтъквайки квалификациите, опита и ценностите си.

Това ще е последния ти шанс да се продадеш. Не го пропускай.

7. Бъди готов за практически задачи

Все по-често срещано е по време на второ интервю за работа кандидатите да презентират решение на проблем или казус, който им е бил даден предварително, за да се подготвят вкъщи.

Ако са те помоли да направиш презентация, увери се, че аргументите ти са ясни, презентацията е интересна и визуализациите в нея са на ниво. Подготви си бележки и тренирай предварително, за да успееш да говориш уверено в деня на интервюто ти.

Съвети за успешно представяне на второ интервю за работа

второ интервю за работа

Подходящ външен вид

Много вероятно е срещата ти да е с представител на висшия мениджмънт на компанията, така че трябва да изглеждаш безупречно.

Затова, точно както и при първото ти интервю за работа, облечи се подходящо, съобразявайки се с позицията, йерархичното ѝ ниво и фирмената култура. 

Увереност

Комуникирай чрез езика на тялото и вербално твоята увереност и въодушевление от срещата по следния начин:

  • Изправи се, когато интервюиращите влязат в залата, и се ръкувай с всеки от тях.
  • Дръж краката си на пода или кръстосани в глезените.
  • Отговаряй на зададените ти въпроси достатъчно силно и енергично.
  • Дръж главата и раменете си изправени, когато отговаряш на въпроси.
  • Гледай всеки от присъстващите в очите.
  • Усмихвай се.

Използвай примери

Когато отговаряш на въпроси, навлез в детайли как твоя предишен опит би ти помогнал да се справиш с евентуалните предизвикателства, с които би се сблъскал на новото си работно място.

Използвай техниката STAR, за да подготвиш примери, които да ползваш в отговорите си.

Искрен интерес

Остави разговора да тече от само себе си, намирайки точните моменти да демонстрираш знанията си за компанията и искрения си интерес към работата.

А след като второто ти интервю приключи, в рамките на максимум 24 часа изпрати благодарствен имейл на всеки от присъствалите на срещата. В него отново припомни истинския си интерес към позицията.

За финал

След като си стигнал до второ интервю, може да се изкушиш да мислиш, че със сигурност ще получиш предложение за работа. Това обаче все още не е сигурно, затова не се отпускай.

От друга страна, може още на самото интервю да получиш оферта за работа. В този случай изрази благодарността си, но не приемай все още. Разумно е да помолиш за малко време за обмисляне на предложението. Правиш голяма крачка, така че е желателно да си сигурен, че това е подходящата позиция и подходящия работодател за теб.

При всички случаи едно е ясно: подготовката за второто интервю ще ти помогне да си уверен и спокоен по време на него. Не я пренебрегвай.

Успех!


Прочети още


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

Success message!
Warning message!
Error message!