Безопасно връщане на работа по време на пандемия

След месеци на ограничения и карантина, някои работодатели постепенно започнаха да отварят вратите си и служителите им започнаха да се връщат на работа. Безопасността на работното място се превърна в приоритет за тези от тях, които подходиха отговорно към ситуацията, в която всички се намираме. Явно е, че COVID-19 ще продължи да засяга все повече хора и в бъдеще. Как тогава да подходим към дилемата, пред която повечето работещи се изправят: Трябва да се върна в офиса, иначе ще остана без работа, но искам и да продължа да съм здрав. Виж нашите съвети към служителите и работодателите за максимално безопасно връщане на работа по време на коронавирусната пандемия.

More...

Разпознаване на заболяването

Преди всичко, служителите и работодателите следва да могат да разпознават симптомите на заболяването, за да вземат навременни мерки в случай на заразяване.

Ето кои са те:

Симптоми, характерни за COVID-19

1. Висока температура (38˚С или повече)
2. Кашлица (в повечето случаи суха, но не е задължително)
3. Задух или затруднено дишане
4. Загуба или промяна в обонянието или вкуса

Имай предвид следното:

Обичайно отнема до 14 дни от заразяването до появата на първите симптоми. Може и да нямаш всички обичайни за COVID-19 симптоми. Освен това някои от тях са подобни на симптомите на грипа или настинката, затова е важно да можеш да ги различаваш.

Сравнителна таблица на симптомите на COVID-19, грип и настинка

Симптом

COVID-19

Грип

Настинка

Висока температура

Често

Често

Рядко

Кашлица

Често

Често

Понякога

Затруднено дишане и/или задух

Често

Не

Не

Липса или променено обоняние и/ или вкус

Често

Рядко

Рядко

Умора

Често

Често

Понякога

Болки в мускулите и ставите

Често

Често

Често

Възпалено гърло

Понякога

Понякога

Често

Главоболие

Понякога

Често

Рядко

Хрема или запушен нос

Понякога

Понякога

Често

Повръщане

Рядко

Понякога

Не

Диария

Рядко

Понякога при деца

Не

Кихане

Не

Не

Често

Разбира се, при поява на който и да било от горните симптоми, следва веднага да се свържеш с личния си лекар. Той най-добре може да прецени какво е заболяването и да ти даде компетентни насоки за лечението му.

Какви са очакванията на служителите?

На служителите, работещите в хранителни магазини, аптеки и телекоми им се налага всеки ден да ходят на работното си място, дори и по време на карантина. Останалите обаче следва да работим от дома си. И повечето от нас вече нямат търпение да се върнат към обичайния си начин на работа. 

Това чувство на оптимизъм относно връщането на работа обаче е съчетано с повишени изисквания за безопасност на офисната среда. 

Според проучване на TELUS International близо 75% от анкетираните смятат, че безопасността на работното място ще бъде най-важния фактор за отлична фирмена култура, следвано от възможността за работа от вкъщи (65%).


Проучване, проведени от Gallup през 2020 г., също подкрепя тези резултати. То показа, че „трима от всеки пет служители, които са работили от вкъщи по време на пандемията, биха предпочели да продължат да работят отдалечено, ако това е възможно“.

Така че, това което служителите очакват, е работодателите да им осигурят наистина безопасно връщане на работа, ако няма възможност да продължат да работят дистанционно.

Какви са отговорностите на работодателите?

За да гарантират безопасно връщане на работа на служителите си, работодателите следва да осигурят:

 • често почистване и дезинфекция на работните и санитарните помещения, и на помещенията за хранене и почивка
 • дезинфектанти за ръце на алкохолна основа (мин. 60% алкохол)
 • отлична вентилация на работните помещения
 • лични предпазни средства или защитно облекло, когато това е наложително (напр. на работници в хранително-вкусовата промишленост)
 • максимална физическа дистанция, чрез въвеждане на подходящи вътрешнофирмени правила – напр. ползване на почивки и конферентни зали в различни времеви интервали, избягване на ръкостискания, избягване на споделяне на чаши, кухненски прибори и офис консумативи, и др. Ако не е възможно да се осигури дистанция от поне 2 метра между всеки служител, работодателите следва да инсталират физически бариери (напр. прозрачни прегради) между работните места.

Те следва и да поставят на видно място инструкции с добри практики за предпазване от заразяване с COVID-19 - миене на ръце, носене на предпазни маски, спазване на дистанция.

Безопасно връщане на работа

Добрите работодатели вече обмислят как да намалят разпространението на COVID-19 на работното място. Те прилагат различни мерки за превенция на разпространението на вируса сред работещите.

Тези мерки включват дейности по предотвратяване на предаването на вируса сред служителите, поддържане на здравословна работна среда и осигуряване на обучение относно най-добрите практики за предпазване от заразяване и от заразяване на другите.

Ето малко повече информация за това какво трябва да направи всеки работодател, за да осигури безопасно връщане на работа на служителите.

Предотвратяване разпространението на заболяването сред служителите

Очакванията на служителите включват предоставяне на строги правила от работодателите относно:

 • носене на предпазни маски
 • спазване на лична дистанция
 • недопускане на много хора в общи зони като тоалетни, помещения за хранене и почивка, и конферентни зали

Според проучване на Challenger, Grey & Christmas, изискванията за носене на маски на работното място ще бъдат прилагани от почти всяка изследвана от тях компания.


93% от компаниите ще осигурят и/ или ще изискват служителите да носят маски, а 96% ще ограничат броя на служителите на работното място, така че да се практикува подходящо социално дистанциране.


Отново 93% от компаниите отговорят, че ще ограничат струпването на много хора в общите помещения, като конферентни зали, стаи за почивка, кухни и санитарни помещения, а 57% от анкетираните заявяват, че ще ограничат дори използването на асансьора.

Освен това работодателите трябва да предприемат и действия по:

 • свеждане до минимум на личното взаимодействие на служителите, чрез инсталиране на предпазни прегради и провеждане на предимно виртуални срещи, например
 • планиране на време за използване на споделени помещения
 • несподеляне на работно оборудване, материали и работни места

Създаване и поддържане на здравословна работна среда

В гореспоменатото проучване близо 93% от анкетираните заявяват, че ще предоставят на служителите дезинфектанти за ръце.


Междувременно 57% ще измерват температурата на служителите при пристигането им на работа.


А по-голямата част (89%) ще почистват и дезинфекцират работните зони и станции по-често.

Работодателите са отговорни за създаването и поддържането на безопасна работна среда, затова и всички дейности, които биха помогнали да се постигне това, ще бъдат използвани от отговорните от тях.

Осигуряване на обучение и информация за служителите

В допълнение към спазването на препоръчаните по-горе предпазни мерки, работодателите имат и допълнителната отговорност да ги комуникират разбираемо и смислено със служителите. Работещите следва да разбират и подкрепят мерките, които работодателите предприемат, за да им позволят безопасно връщане на работа. 

Служителите също следва да осъзнаят и въздействието върху безопасната работна среда на следните фактори:

 • Колкото по-тясно си взаимодействат служителите помежду си и колкото по-дълго се осъществява това взаимодействие, толкова по-висок е рискът от заразяване с COVID-19. 
 • При завръщане на работното място, служителите следва да продължат да  практикуват вече познатите на всички превантивни действия – носене на маска, често миене на ръце и спазване на физическа дистанция от поне 2 метра. За целта те трябва да имат винаги под ръка маска и дезинфектант за ръце с поне 60% съдържание на алкохол.
 • Ако служител смята, че е заразен с COVID-19 или е бил контактен на вече заразен, той следва да се изолира/ карантинира вкъщи.
 • Служителите следва да прилагат стриктно новите политики по безопасност, като поддържане на лична дистанция, максимално ограничаване на личните срещи на работното място и избягване на затворените пространства.
 • Всеки служител носи лична отговорност за собственото си здраве и за предприемане на мерки за предпазване на колегите си от заразяване.

Повече информация за препоръките на РЗИ за осигуряване на безопасно връщане на работа можеш да прочетеш тук, както и на уеб сайта coronavirus.bg.


Въпреки че все още има доста предизвикателства за преодоляване, работодателите, които поемат инициативата и приложат горните препоръки, ще съдействат за безопасно връщане на работа на служителите си.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!