Как да работиш с арогантен мениджър?

0  КОМЕНТАР/И

Повечето световни проблеми са причинени от лошо лидерство. Например, причинените от човека бедствия (като войни и геноцид), водят до много по-голям брой жертви от природните бедствия. А понякога дори и природно бедствие може да има много по-трагични последствия, ако за справянето с него отговаря некомпетентен лидер. На работното ти място, това лошо лидерство обикновено се проявява под формата на назначен да те ръководи арогантен мениджър.

Проучвания показват, че хората напускат шефа си, а не работата си. Токсичните мениджъри имат много по-голямо въздействие върху решението на служителя да напусне, отколкото ниската заплата.

Защо обаче в почти всяка фирма има поне 1-2 такива мениджъри, заемащи ключови позиции?

More...

За чара на арогантните мениджъри

Чарът на прекалено уверения в себе си арогантен мениджър е толкова силен, че обикновено именно той заема ключова лидерска позиция в организацията, в която работи.

Според авторите на едно от проучванията по темата, хората с ограничени лидерски компетенции не само постоянно правят грешки, но тяхната некомпетентност ги лишава и от възможността да го осъзнаят.

Какво тогава кара рационално мислещи хора постоянно да избират за лидери служители или експерти, които не осъзнават своите ограничения и са неоправдано уверени в себе си?

Като цяло хората не са много добри в преценката си на компетентността на другите. Това важи и за оценката на лидерските качества или мениджърските компетенции. Тези качества са по-малко видими от явните – физическа привлекателност, височина или интонация на гласа, например. А когато ни липсват ясни доказателства дали лидерите всъщност са компетентни, ние просто се придържаме към това, което виждаме много по-лесно у тях – увереността им.

Еволюционните психолози твърдят, че основната причина за прекомерната увереност и арогантност в обществото ни е самозаблудата у лидерите, че те наистина са много можещи и знаещи. И въпреки, че тази самозаблуда поставя в риск тези, които зависят от тях, именно тя ги прави доста популярни. Хората гравитират към тях, мислейки, че тяхната убеденост в правотата им и категоричността им са доказателство за наличие на истински умения или талант.

Парадоксът: В един несигурен свят арогантния мениджър е прекалено сигурен в решенията си

Ключовите качества, необходими за заемане на лидерски роли днес, са доста различни от тези, които са били нужни на по-ранните общества.

  • Само допреди 100 години успехът в кариерата ни се е основавал предимно на нашия т.нар. социален капитал (кого познаваш).
  • С настъпването на ерата на знанието интелектуалния капитал (това, което знаеш) стана ключов фактор за професионалното ни развитие.
  • Днес обаче вече живеем в ерата на психологическия капитал. Това, което си, следва да има най-голямо значение. Знанията и експертизата все още са важни, но уменията ти да мислиш критично, да си креативен, да проявяваш любопитство и да изпитваш емпатия са по-важни. Особено, ако заемаш лидерска позиция.

За съжаление, когато се опитваме да открием лидерски умения у другите, се разсейваме от неподходяща информация, предоставена под формата на увереност, нахалство и агресия.

И дори и да не сме склонни да следваме лидери, които постоянни ни отговарят с „Не знам“, трябва да осъзнаем, че в нашия сложен свят рядко някой човек може да знае наистина всичко. Важното е да може да отсее полезната и вярна информация, докато проучва темата, и да използва уменията си да я приложи на практика.

Арогантността често е проявление на несигурност

Ако имаш арогантен мениджър, първото което следва да направиш е да разбереш мотивацията му.

Много по-вероятно е той да е просто несигурен в себе си, отколкото компетентен.

Арогантността се определя като преувеличаване на собствената стойност и значение. Тя обаче може да се разглежда и като целенасочен опит за прикриване на нещо, което човек не желае да бъде открито, или като опит да се компенсират налични дефицити или недостатъци.

Арогантността често е и зле прикрит отчаян опит за получаване на признание и утвърждаване от другите.

Арогантността е по-видима от увереността

Докато продължаваме да бъркаме самоувереността с компетентност, ще продължава да има и твърде много неспособни хора на мениджърски позиции.

Единственото решение е да станем подозрителни към прекомерната самоувереност. Ако някой постоянно говори за себе си и не спира да изтъква своите постижения и умения, вместо да проявява интерес към другите, то следва да започнем да проявяваме съмнение в качествата му да заема мениджърска позиция.

Освен това следва да имаме предвид и че арогантните лидери се страхуват от критиката и от несъгласието с тях. Затова и създават среда, в която хората се страхуват за оцеляването си, за да затруднят екипа си да общува свободно. Само така може да са донякъде сигурни, че некомпетентността им няма да бъде забелязана.

Как да работиш с арогантен мениджър?

Това, че си забелязал арогантността в поведението на ръководителя ти не означава, че трябва да се изправиш директно срещу нея. Ако работиш за арогантен мениджър, опитите да му обясниш, че е некомпетентен едва ли ще ти донесат някаква полза.

Единственият момент, в който можеш да споделиш мнението си, е ако бъдеш помолен да го направиш от по-висшестоящ. И тогава пак следва първо да прецениш дали ще има смисъл и дали няма да си навредиш.

Хората, които следва да променят тази ситуация, са тези, които са назначили този човек на мениджърска позиция. Ако те са достатъчно осъзнати, ще забележат признаците на високомерие и арогантност в мениджърския си екип, и ще вземат необходимите мерки. А ако не го направят, рискуват увеличено текучество на персонал и истински вреди, нанесени на бизнеса им.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!